magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2015. május 25. hétfő
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
május Brósz Róbert és Pólay Elemér emlékezete
Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottsága rendezvénye az MTA Felolvasó termében 2015. május 29-én.
29.
május Pályázat multidiszciplináris kutatások támogatására
Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa pályázatot hirdet az Egyetemen folyó – szakokon átívelő vagy multidiszciplináris – kutatások támogatására. Előnyben részesül a környezeti, társadalmi és gazdasági kérdések hallgatók bevonásával történő munkacsoportokban végzett, problémaorientált vizsgálata.
12.
május A Magyar Kriminológiai Társaság kitüntetésekkel ismerte el Karunk oktatóit
Karunk oktatói közül Finszter Géza, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék egyetemi tanára, Hack Péter, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője, valamint Borbíró Andrea, a Kriminológiai Tanszék adjunktusa részesült elismerésben.
21.
május Beszámoló és eredmények – ELTE-BCE Versenyjogi jogesetmegoldó verseny
A verseny egy olyan kezdeményezés, melyet a jövőben is érdemes felhasználni a különböző tudományterületek hallgatóinak közös munkájának elősegítésére. A versenyjog kitűnő terepet jelent ehhez, és fontos hozadéka a rendezvénynek a magyarországi versenykultúra ápolása, fejlesztése is.
11.
május Ismét ELTE ÁJK-s sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen
Április 30-án Karunkon került megrendezésre az Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny. A versenyen az összes hazai jogi kar versenyzői mérték össze tudásukat, mind ügyész mind védő kategóriában. Az ELTE ÁJK hallgatói az idei megmérettetésen is kiválóan szerepeltek.
06.
április Kiemelkedő ELTE ÁJK-s siker a washingtoni JESSUP Perbeszédversenyen
Az ELTE ÁJK Jessup csapata 127-ből a 34. helyezést érte el, Pap Dániel Kristóf a 600 versenyző közül az egyéni rangsorban a 2nd Best Oralist díját vehette át, amely a verseny történetének legjobb európai eredménye.
26.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!