magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2014. augusztus 30. szombat
Közvetlen linkek
BEIRATKOZÁS 2014
LL.M képzés
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
augusztus Elhunyt Molnár József
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara mély fájdalommal tudatja, hogy Dr. Molnár József professor emeritus, az MTA doktora, a Büntetőjogi Tanszék és a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék volt egyetemi tanára rövid szenvedés után, 2014. augusztus 6-án elhunyt.
11.
július Tanévkezdéshez kapcsolódó fontos események és dátumok
Beiratkozás elsőéves nappali tagozatos jogászhallgatók számára, tanévnyitók időpontjai, tájékoztató előadás az első éves nappali tagozatos jogászhallgatók számára...
22.
július Bihari Mihály Ösztöndíj 2014/15-ös tanévre
Az ösztöndíjra az első felsőoktatási képzés keretében felvett, magyar állampolgárságú, önköltséges, 2013 szeptemberében vagy korábban beiratkozott, alapszakos politológus hallgatók az alábbiak szerint nyújthatnak be pályázatot. Meghosszabbított határidő: 2014. augusztus 29.
01.
július Lippay György Ösztöndíjak 2014/2015
Az elmúlt tanévben 18, teljes tanéves önköltséget kiváltó ösztöndíjat kiosztó Lippay György Alapítvány megjelentette a következő tanévre szóló kiírását. A folyó évi pályázati határidő: 2014. augusztus 25.
04.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!