magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2015. november 25. szerda
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
november 25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság emlékérem elismerésében részesült Mezey Barna egyetemi tanár, Egyetemünk rektora, valamint Horváth Attila egyetemi docens. A kitüntetéseket 2015. október 16-án adták át.
24.
december Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszéke konferenciát rendez 2015. december 10-én, az Aula Magnában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
10.
november „A római jog sokoldalú felkészültséget kívánó terület”
Földi András egyetemi tanár több mint három évtizede az ÁJK oktatója, jogtudósként idén Deák Ferenc-díjban részesült. Erről az elismerésről, hivatásáról és a római jog mai helyzetéről kérdeztük, és kiderült az is, hogyan indította el a pályán a márványhoz való vonzódása.
24.
november Interjú Harmathy Attila professzor úrral díszdoktorrá avatása alkalmából
Harmathy Attilával, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusával, az ELTE új díszdoktorával pályájának főbb állomásairól, az Egyetemhez fűződő mintegy fél évszázados kapcsolatáról és a jogi kar doktori képzéséről is beszélgetett Menyhárd Attila egyetemi tanár.
18.
november Elhunyt Fehér József
A Jog- és Társadalomelméleti Tanszék óraadó munkatársa életének 65. évében 2015. október 17-én elhunyt. Temetésére 2015. november 19-én 11.15 órakor az Óbudai Temetőben kerül sor.
19.
november Rendkívüli könyvtári zárva tartás
2015. november 27–28-án a könyvtár kárelhárítási munkálatok miatt zárva tart. A kellemetlenségért megértésüket kérjük.
24.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 5   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!