magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2017. február 20. hétfő
Közvetlen linkek
Felvételi 2017
LL.M programs in English
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
február Jubileumi interjúk IV. – Harmathy Attila
Jubileumi interjúsorozatunkban Harmathy Attila professzor úrral beszélgetünk az 1950-es évektől a rendszerváltásig tartó korszakról, illetve a rendszerváltást követő néhány évről.
16.
február Jubileumi Év – A Teljes Konferencia Program
Az ELTE ÁJK az ország összes jogi karával és jogtudományi kutatóhelyeivel együttműködésében szervezett konferenciasorozattal ünnepli fennállásának 350. évfordulóját.
10.
február Könyvbemutató az ÁJK-n
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt és barátait egy borkóstolóval egybekötött könyvbemutatóra, melyre 2017. február 21-én kerül sor a Kari Tanácsteremben.
21.
február Jubileumi Év – Nyitóünnepség
2017. február 23-án kerül sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar alapításának 350. évfordulójára emlékező jubileumi év nyitóünnepségére.
23.
március A római magánjog időszerűsége a XXI. században
Az ELTE ÁJK jubileumi konferenciasorozatának 2017. március 9-i programja a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék rendezésében.
09.
február Brexit – Kérdőjelek és következmények
Az ELTE ÁJK jubileumi konferenciasorozatának 2017. február 24-i programja. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
24.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!