magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2014. december 22. hétfő
Közvetlen linkek
LL.M képzés
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
december Kari Karácsony 2014
2014. december 16-án tartotta szokásos évzáró fogadását az Állam- és Jogtudományi Kar.
20.
december Emberi Jogi LL.M. képzés indul az ELTE ÁJK-n
A 2015 szeptemberében induló két féléves mesterképzésben európai relevanciájú emberi jogi problémákat és az ezt szabályozó joganyagot sajátíthatják el a hallgatók.
20.
december Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj
Kajtár Gábor, a Nemzetközi Jogi Tanszék adjunktusa veheti át az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított díjat.
01.
december Dr. Györgyi Kálmán ünnepi konferencia
A PPKE JÁK és az ELTE ÁJK ünnepi konferenciát rendez Dr. Györgyi Kálmán professzor úr tiszteletére, 2014. december 19-én az Aula Magnában.
19.
december Pályázati kiírás
Fiatal jogászok kutató munkájának ösztönzése és rangos nemzetközi konferencián való részvételének elősegítése érdekében az ÁJK pályázatot hirdet. A díjazottak a pályamunka rövid összefoglalását a Zeitschrift für europäisches Privatrecht szerkesztő bizottsága 2015. április konferenciáján előadhatják.
01.
november Az ELTE ÁJK ismét kiemelkedő helyen a felsőoktatási intézmények rangsorában
A jogi képzések rangsorában a nappali képzésben részt vevő hallgatók kiválósága szempontjából Karunk újra az első helyen végzett. Szintén első helyen állunk a jogászképzés rangsorában.
18.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!