magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. május 6. péntek
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
május Pázmány-nap
2016. május 6-án ünnepi közgyűlés lesz az Aula Magnában az Egyetem 1635-ös alapítására emlékezve. A Pázmány-napi előadást követően Karunk előterjesztésére az Egyetem díszdoktorává avatják Volker Lippet és Thomas Rauschert.
06.
május Díszdoktori előadások
Volker Lipp és Thomas Rauscher előadásai tiszteletbeli doktor és professzor címük adományozása alkalmából az Állam- és Jogtudományi Karon 2016. május 5-én és május 6-án.
05.
május Kari TDK konferencia
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója kari minősítő konferencia 2016. november 7-én kerül megrendezésre. A konferenciára az állam- és jogtudomány bármely területével foglalkozó magyar nyelvű pályamunka benyújtható, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült. Nevezni a TDK titkárokon keresztül kell.
03.
április Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzés
Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzési szak indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2016. szeptembertől. A képzést sikeresen teljesítő hallgatók a hazai szabályozásnak megfelelően jogosultak lesznek az LL.M. cím használatára.
28.
május Az e-learning és a jó gyakorlatok
2016. május 19-én az ÁJK Kari Tanácstermében workshopot rendez a Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Irodája. A műhelymunkát, amelynek célja, hogy a karok egymás között megosszák jó gyakorlataikat, Orosz Éva rektorhelyettes nyitja meg.
19.
május Hogyan nevel a börtön?
A BTK „Gólyavári esték” sorozatának szemeszterzáró alkalmán, 2016. május 11-én Mezey Barna rektor, az ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára tart előadást „A bűn iskolája” (Avagy hogyan nevel a börtön? Történeti kór/körkép) címmel.
11.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!