magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. szeptember 29. csütörtök
Közvetlen linkek
Master programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
Jogi Továbbképző Intézet
szeptember Armin von Bogdandy előadása
A professzor „What comes after ‘the Community of Law’? Ways to Cope with the Loss of Trust in Europe” címmel tart előadást 2016. szeptember 30-án a Kari Tanácsteremben.
30.
szeptember Kutatók Éjszakája 2016
2016. szeptember 30-án ismét megrendezésre kerül Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozata. Az ELTE ÁJK idén hat érdekes programmal várja az érdeklődőket, melyekkel azt szeretnénk bemutatni, milyen kapcsolatban áll a jog illetve a politológia a művészetekkel és más tudományterületekkel.
30.
szeptember Weiss Emilia Emlékpályázat – A magyar családjog jelene
A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére. A benyújtás határideje: 2016. november 30.
27.
október Sabrina Ragone előadása
A Max Planck Intézet senior kutatója 2016. október 13-án tart előadást Karunkon, „Current challenges to European regionalisms” címmel.
13.
szeptember Bihari ösztöndíjak 2016-ban
A Bihari Mihály Alapítvány idén harmadik alkalommal írt ki ösztöndíjpályázatot a Politikatudományi Intézetben tanulmányaikat folytató, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező és szociálisan rászoruló hallgatók számára.
23.
szeptember ELTE Lippay Ösztöndíj eredményhirdetés
Az ELTE ÁJK évnyitóján került kihirdetésre az ELTE Lippay György Alapítvány ez évi szponzorainak és ösztöndíjnyerteseinek névsora: a letölthető dokumentum tartalmazza a további eljárás menetét is.
15.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!