magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. február 14. vasárnap
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
február Kari Doktorandusz Konferencia
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája és a Politikatudományi Doktori Iskola 2016. június 10-ére tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD hallgatói számára.
12.
február Dékáni pályázat 2016
A Dékáni Hivatal közzétette Dr. Menyhárd Attila egyetemi tanár dékáni pályázatát. A pályázatot a Kari Tanács 2016. február 23-i ülésén véleményezi.
10.
február Erasmus pályázatok 2016/2017
Meghirdetésre került a 2016/2017-es tanévre vonatkozó Erasmus+ pályázat, melynek keretében több mint száz európai partneregyetem valamelyikén folytathatják ősztől tanulmányaikat hallgatóink. A megújult Erasmus+ programnak köszönhetően tanulmányútra és/vagy külföldi szakmai gyakorlatra egyaránt pályázhatnak a diákok a Neptunon keresztül.
09.
február Pályázati siker – Devalválódott munkaügyi kapcsolatok
Az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke 2016 januárjában sikerrel pályázott a Friedrich Eberth Alapítvány Budapesti Irodájánál. A pályázat megvalósításában részt vesz Karunk Jog-és Társadalomelméleti Tanszéke és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Szociálpszichológiai Tanszéke is.
10.
január Információk a tavaszi szemeszterről, avatási időpontok
A 2015/16-os tanév tavaszi félév szorgalmi időszaka február 8-tól május 13-ig tart (regisztrációs hét február 1–5. között), a tavaszi szünet március 23–29. között lesz.
25.
február „Az ELTE-n nincs hiány tehetséges fiatal kutatókból”
2016. február 5-én első alkalommal rendezte meg az ELTE Tudományos Tanácsa A Tudományos Kutatás Napját. Az Egyetemi Könyvtár Dísztermében egyetemünk elismert kutatói tartottak előadást, valamint átadták Az ELTE Ígéretes Kutatója elismeréseket.
12.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!