magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. május 3. kedd
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
május Pázmány-nap
2016. május 6-án ünnepi közgyűlés lesz az Aula Magnában az Egyetem 1635-ös alapítására emlékezve. A Pázmány-napi előadást követően Karunk előterjesztésére az Egyetem díszdoktorává avatják Volker Lippet és Thomas Rauschert.
06.
május Díszdoktori előadások
Volker Lipp és Thomas Rauscher előadásai tiszteletbeli doktor és professzor címük adományozása alkalmából az Állam- és Jogtudományi Karon 2016. május 5-én és május 6-án.
05.
május Kari TDK konferencia
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója kari minősítő konferencia 2016. november 7-én kerül megrendezésre, nevezni a TDK titkárokon keresztül kell.
03.
április Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzés
Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzési szak indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2016. szeptembertől. A képzést sikeresen teljesítő hallgatók a hazai szabályozásnak megfelelően jogosultak lesznek az LL.M. cím használatára.
28.
április Konferencia a korrupcióról
Az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke és a mellette működő tudományos diákkör konferenciát rendez a korrupció témakörében 2016. április 29-én. Az esemény nem sajtónyilvános.
29.
július ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2016
Az ELTE 21. alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára a programot 2016. július 4. és július 11. között. A Jogtudományi Szekció központi témája: A személyiség jogi védelme.
04.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!