magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. június 25. szombat
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
június Kari Könyvbemutató
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2016. június 24-én 13 órától, a Kari Tanácsteremben tartja Kari Könyvbemutató programját, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk.
24.
június Új Nemzeti Kiválóság Program – felhívás
Az EMMI ösztöndíjpályázatot hirdet, melynek célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a pályán való elindulást majd a pályán tartást, illetve segítse a fiatal kiválóságok, valamint tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Jelentkezés: június 27-ig.
07.
május Köztársasági ösztöndíj 2016/2017 felhívás
A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 34.000 Ft. A pályázatot a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani 2016. június 29. (szerda) 12 óráig.
26.
június A Lippay Alapítvány pályázati kiírása a 2016/17-es tanévre
A Lippay György Alapítvány célja, hogy a hallgatói önköltség éves összegének megfelelő ösztöndíj nyújtásával (600.000 Ft) támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
17.
június Mádl Ferenc Ösztöndíj pályázati felhívás
Azösztöndíj célja olyan hallgatók támogatása, akik jogi tanulmányaik során kiemelkedő teljesítményt tudnak felmutatni a nemzetközi magánjog vagy az európai gazdasági jog területén. Az ösztöndíj összege: 100.000 forint. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 11.
02.
május „Néha a forró parazsat is meg kell fogni”
2016. július 1-jén nyolc év után köszön le az Állam- és Jogtudományi Kar dékáni posztjáról Király Miklós, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék vezetője. Pályafutásáról, dékánságáról és a jogászképzés előtt álló kihívásokról is kérdeztük.
26.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!