magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2014. október 20. hétfő
Közvetlen linkek
BEIRATKOZÁS 2014
LL.M képzés
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
november 500 éves a Hármaskönyv
AZ ELTE ÁJK és a Magyar Nemzeti Levéltár konferenciája „500 éves a Hármaskönyv – A Hármaskönyv szabályainak továbbélése” címmel, 2014. november 5-én az Aula Magnában.
05.
október A jogász szakma élvonala az ELTE ÁJK mögött áll - 17 Lippay Ösztöndíj idén
A Kar alapítójáról elnevezett Lippay György Alapítvány a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és egyben rászoruló hallgatók támogatására jött létre és vagyonát minden évben az adott tanévben fizetendő teljes hallgatói önköltséget fedező ösztöndíjak finanszírozására fordítja.
06.
október Ne hallgass
Az Állam- és Jogtudományi Kar vezetése elhatározta, hogy megteremti annak lehetőségét, hogy diákjaink egy elektronikus anonim felületen megírhassák, ha zaklatásnak vagy más bűncselekménynek lettek áldozatai.
06.
október Együtt az Erőszak Ellen
Az ELTE polgárainak kezdeményezésére kampány indult Egyetemünkön, melynek célja az erőszak minden formájának elutasítása. A csatlakozók egy türkiz színű szalag viselésével fejezhetik ki egyetértésüket, a kezdeményezéshez már ezernél is többen csatlakoztak.
15.
október Jelentkezési lehetőség az ELTE ÁJK Vis Moot csapatába
Határidő: 2014. október 22.
15.
október Felhívás Kari TDK Konferencián való részvételre
Felhívás a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. A rendezvény időpontja: 2014. november 4.
03.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!