magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2015. március 1. vasárnap
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
február Erasmus pályázati felhívás a 2015/16-os tanévre
Az ELTE többi karához hasonlóan az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számára is meghirdetésre került a 2015/2016-os tanévre vonatkozó Erasmus+ pályázat, melynek keretében több mint száz európai partneregyetem valamelyikén folytathatják ősztől tanulmányaikat hallgatóink.
24.
március Stuart Mária pere
A jogi karon működő Perjátszó Kör 2015. március 4-én az újkori monarchiák történetének egyik legforrongóbb korszakával foglalkozik, két királynővel a középpontban: a tavaszi félév első, ingyenesen megtekinthető perjátéka I. Erzsébet és Stuart Mária konfliktusáról szól.
04.
február Prof. Dr. Herbert Kronke előadása az ELTE ÁJK-n
A professzor angol nyelvű előadást tart Karunkon „The Iran-US Claims Tribunal: History, Procedure and Applicable Law in a Nutshell” címmel 2015. február 27-én a Kari Tanácsteremben.
27.
március Könyvbemutató
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara egy borkóstolóval egybekötött könyvbemutatót rendez 2015. március 13-án, a Kari Tanácsteremben.
13.
február Felhívás hallgatói konferencián való előadás tartására
„Tehetséggondozás az ELTE-n – a hallgatók szemével” címmel 2015. április 7-én konferenciára kerül sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A konferenciára előadónak pályázat útján az ELTE-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelenlegi és volt egyetemi hallgatók jelentkezhetnek 2015. március 5-ig.
27.
február ELTE ÁJK-s hallgatói siker az országos angol nyelvű pályázatíró versenyen
A Réczicza White & Case LLP a tavalyi évben országos versenyt hirdetett joghallgatók számára, angol nyelvű pályázatok benyújtására, az alábbi kategóriákban: Peres Jog, Pénzügyi Jog, Társasági/Polgári Jog.
26.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!