magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2014. október 30. csütörtök
Közvetlen linkek
BEIRATKOZÁS 2014
LL.M képzés
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
november Tudományos Diákköri Konferencia
2014. november 4-én kerül sor a 2015 tavaszán megrendezésre kerülő, XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kari selejtező fordulójára. A konferencián mintegy 90 dolgozat kerül bemutatásra a különböző szekciókban.
04.
október A jogász szakma élvonala az ELTE ÁJK mögött áll - 17 Lippay Ösztöndíj idén
A Kar alapítójáról elnevezett Lippay György Alapítvány a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és egyben rászoruló hallgatók támogatására jött létre és vagyonát minden évben az adott tanévben fizetendő teljes hallgatói önköltséget fedező ösztöndíjak finanszírozására fordítja.
06.
október Ne hallgass
Az Állam- és Jogtudományi Kar vezetése elhatározta, hogy megteremti annak lehetőségét, hogy diákjaink egy elektronikus anonim felületen megírhassák, ha zaklatásnak vagy más bűncselekménynek lettek áldozatai.
06.
október Együtt az Erőszak Ellen
Az ELTE polgárainak kezdeményezésére kampány indult Egyetemünkön, melynek célja az erőszak minden formájának elutasítása. A csatlakozók egy türkiz színű szalag viselésével fejezhetik ki egyetértésüket, a kezdeményezéshez már ezernél is többen csatlakoztak.
15.
november Professor Bernd Hecker német nyelvű előadása
Professor Bernd Hecker (Universität Trier) „Ausgewählte Einzelprobleme des Europäischen Strafrechts“ című, német nyelvű előadására 2014. november 7-én kerül sor a Kari Tanácsteremben.
07.
október Dolgozatíró pályázat
A Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda pályázatot hirdet dolgozatok írására perjog, pénzügyi jog, illetve társasági jog / polgári jog témakörökben, angol nyelven. Pályázási határidő: 2014. december 10.
27.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!