magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. július 25. hétfő
Közvetlen linkek
Master programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
július Hivatalba lépett a Kar új dékánja
2016. július elsején hivatalba lépett Dr. Menyhárd Attila az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar új dékánja. Dr. Menyhárd Attila 1997-től oktat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, a Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és a Jogi Továbbképző Intézet igazgatója.
01.
július Több oktatónk is Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesül
170 kutató részesül idén Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban, közülük hárman (Chronowski Nóra, Hoffman István, Fekete Balázs) Karunk oktatói.
11.
május Kari TDK konferencia
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója kari minősítő konferencia 2016. november 7-én kerül megrendezésre. A konferenciára az állam- és jogtudomány bármely területével foglalkozó magyar nyelvű pályamunka benyújtható, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült. Nevezni a TDK titkárokon keresztül kell.
03.
június A Lippay Alapítvány pályázati kiírása a 2016/17-es tanévre
A Lippay György Alapítvány célja, hogy a hallgatói önköltség éves összegének megfelelő ösztöndíj nyújtásával (600.000 Ft) támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
17.
július Mailáth György Tudományos Pályázat 2016
Az Országos Bírósági Hivatal idén is meghirdette a Mailáth György Tudományos Pályázatot, melyre joghallgatók pályamunkáit várják. A pályázati határidő 2016. október 5., a bíráló bizottság a szekciók első három helyezett dolgozatát pénzjutalomban részesíti.
12.
július II. Croatian - Hungarian Legal Historian Conference
2016. július 15-én, második alkalommal kerül sor a Horvát-Magyar Jogtörténészek Csereszemináriumára. Az angol nyelven folyó szeminárium központi témája: The development and the progress of the civil law's institutions between 1848 and 1945.
15.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!