magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2014. november 21. péntek
Közvetlen linkek
BEIRATKOZÁS 2014
LL.M képzés
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
november Jogász és Politikatudományi Felvételi Nyílt Napok
November 21-én a politológia alap- és mesterszak iránt érdeklődők számára, november 26-án pedig a jogász, a kriminológus és az európai és nemzetközi üzleti jogi képzések iránt érdeklődők számára szervezünk Nyílt Napot.
21.
november Eichmann dosszié – a Perjátszó Kör előadása
A Perjátszó Kör az Aula Magnában bemutatja a félév második perjátékát. A kari holokauszt-megemlékezés keretében Az Eichmann-dosszié kerül bemutatásra, 2014. november 26-án.
26.
november Konferencia a szexuális erőszakról
2014. november 25-én az ÁJK hallgatói szervezetei az utóbbi idők megrázó eseményeire reflektálva konferenciát szerveznek, melyen a szexuális erőszak szociológiai és kriminológiai vonatkozásaival, a jogi szabályozással és a megelőzéssel is foglalkoznak.
25.
november Societal ‘Resilience’ to Mass Surveillance in the Post-Snowden Era
Prof. Charles D. Raab (Professor of Government, University of Edinburgh) és Dr. Richard Jones (Lecturer in Criminology, University of Edinburgh) előadása 2014. november 28-án.
28.
október A jogász szakma élvonala az ELTE ÁJK mögött áll - 17 Lippay Ösztöndíj idén
A Kar alapítójáról elnevezett Lippay György Alapítvány a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és egyben rászoruló hallgatók támogatására jött létre és vagyonát minden évben az adott tanévben fizetendő teljes hallgatói önköltséget fedező ösztöndíjak finanszírozására fordítja.
06.
november Az ELTE ÁJK ismét kiemelkedő helyen a felsőoktatási intézmények rangsorában
A jogi képzések rangsorában a nappali képzésben részt vevő hallgatók kiválósága szempontjából Karunk újra az első helyen végzett. Szintén első helyen állunk a jogászképzés rangsorában.
18.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!