magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Hírek, aktualitások
 Kétoldalú kapcsolatok
 Campus Mundi Program
 Erasmus
 Idegen nyelvű részképzés
 Annales
 Jean Monnet
   Centre of Excellence
 ELTE Nyári Egyetem
 Nemzetközi perbeszédversenyek, csereszemináriumok
 NOHA Spring School 2016
 Ösztöndíj lehetőségek
 Oktatóinknak
 Munkatársak
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Nemzetközi kapcsolatok    »  Annales  
   

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO IURIDICA

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1959 óta megjelenő, időszaki idegen nyelvű tudományos kiadványa.

Az angol és német nyelvű tanulmányokat tartalmazó kötetek elsősorban a Kar oktatóinak tudományos munkásságába, legújabb kutatási eredményeibe nyújtanak betekintést. A Kar külkapcsolatainak folyamatos bővülésével egyre több külföldi professzor publikációját közöljük, elsősorban a Kar díszdoktorainak és vendégelőadóinak tanulmányait. Kiadványunkat nemzetközi viszonylatban is számon tartják, ennek bizonyítéka a külföldi könyvtárak és kiadók fokozódó érdeklődése, utóbbiak közül a neves EBSCO Publishing, a világ egyik legnagyobb folyóirat-adatbázisával rendelkező kiadóval megkötött szerződés a megjelent tanulmányok online közlésére.

A Szerkesztőbizottság társelnökei: Dezső Márta, Király Miklós

Valamennyi szám tartalomjegyzéke mellett az utóbbi tíz év cikkei elektronikusan is elérhetőek. (A letölthető cikkek számát folyamatosan bővítjük.)

 
The Faculty of Law of ELTE publishes its foreign language scientific journal, the Annales, yearly for more than a half century, since 1959.

The volumes containing English and German language studies give primarily an insight into the scientific activity and recent research outcomes of the professors of the Faculty. As the international relations of the Faculty broaden, we publish more and more contributions written by foreign professors, primarily by the honorary doctors and visiting lecturers of the Faculty. The journal is internationally recognised: this is proved by the interest shown by foreign libraries and publishers as well as by the contract concluded with EBSCO Publishing, the renowned publisher operating one of the largest journals database of the world, for the online publication of the articles.

Co-presidents of the editorial board: Márta Dezső and Miklós Király.

In addition to the table of contents of all issues, the articles published in the last ten years are available online. We also make available continuously former articles.

TOMUS LIV ANNUS 2013

TOMUS LIII ANNUS 2012

TOMUS LII. ANNUS 2011

Archívum

2001–2010  | 1991–2000  | 1981–1990  | 1971–1980  | 1959–1970
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.02.13.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!