magyar  •  english  •  deutsch
2017. február 20. hétfő
 Doktori hirdetmények,
   aktualitások
 Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács
 Dokumentumok
 Állam- és Jogtudományi
   Doktori Iskola
 Politikatudományi
   Doktori Iskola
Közvetlen linkek
Felvételi 2017
LL.M programs in English
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Doktori iskola  
   
Köszönet a Kari Doktori Konferencián résztvevőknek

Kedves Kollégák!

A Kari Doktori Tanács és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskolái vezetőiként nagyon köszönjük azoknak a doktoranduszoknak a szereplést és a színvonalas, tartalmas előadásokat, akik előadóként részt vettek a Kar Doktori Iskoláinak III. Konferenciáján.

Ahogy ezt már többször jeleztük, a konferencián elhangzott előadásokat elektronikus kiadványként és kötetben is szeretnénk megjelentetni. Az előadások szöveges változatának leadási határideje 2012. június 15. A tanulmányokat a témavezető lektorálásával fogadjuk el, amit a témavezetőnek az aláírásával igazolnia kell.

A tanulmányokat és a szkennelt témavezetői igazolásokat a formai követelményekről szóló tájékoztatóban feltüntetett e-mail címre küldjék meg. A témavezetői igazolásokat levélben is megküldhetik a doktori iskolák ügyintézőinek vagy személyesen is átadhatják.

A kötet mielőbbi megjelentetése érdekében kérjük, hogy a formai követelményeket vegyék figyelembe.

A tanulmányok elkészítésével és leadásával kapcsolatos részletes tudnivalók és a formai követelmények megtalálhatók a doktori iskolák honlapján, az aktuális hirdetmények között.

A sikeres konferencia után reméljük, hogy egy tudományosan magas színvonalú, értékes kötet előállításában is eredményesen együtt tudunk működni!

Budapest, 2012. április 24.                                                           


        Dr. Bihari Mihály                                               Dr. Gönczöl Katalin   

   Politikatudományi Doktori                     Állam- és Jogtudományi Doktori

         Iskola elnöke                                                      Iskola elnöke

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2012.04.27.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!