magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Doktori hirdetmények,
   aktualitások
 Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács
 Dokumentumok
 Állam- és Jogtudományi
   Doktori Iskola
 Politikatudományi
   Doktori Iskola
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Doktori iskola  
   
Köszönet a Kari Doktori Konferencián résztvevőknek

Kedves Kollégák!

A Kari Doktori Tanács és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskolái vezetőiként nagyon köszönjük azoknak a doktoranduszoknak a szereplést és a színvonalas, tartalmas előadásokat, akik előadóként részt vettek a Kar Doktori Iskoláinak III. Konferenciáján.

Ahogy ezt már többször jeleztük, a konferencián elhangzott előadásokat elektronikus kiadványként és kötetben is szeretnénk megjelentetni. Az előadások szöveges változatának leadási határideje 2012. június 15. A tanulmányokat a témavezető lektorálásával fogadjuk el, amit a témavezetőnek az aláírásával igazolnia kell.

A tanulmányokat és a szkennelt témavezetői igazolásokat a formai követelményekről szóló tájékoztatóban feltüntetett e-mail címre küldjék meg. A témavezetői igazolásokat levélben is megküldhetik a doktori iskolák ügyintézőinek vagy személyesen is átadhatják.

A kötet mielőbbi megjelentetése érdekében kérjük, hogy a formai követelményeket vegyék figyelembe.

A tanulmányok elkészítésével és leadásával kapcsolatos részletes tudnivalók és a formai követelmények megtalálhatók a doktori iskolák honlapján, az aktuális hirdetmények között.

A sikeres konferencia után reméljük, hogy egy tudományosan magas színvonalú, értékes kötet előállításában is eredményesen együtt tudunk működni!

Budapest, 2012. április 24.                                                           


        Dr. Bihari Mihály                                               Dr. Gönczöl Katalin   

   Politikatudományi Doktori                     Állam- és Jogtudományi Doktori

         Iskola elnöke                                                      Iskola elnöke

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2012.04.27.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!