hungarian  •  english  •  german
23 Jul 2017, Sun   
Hotlinks
LL.M programs in English
ANNALES
ELTE Law Journal
NOHA Spring School 2017
Current courses in Foreign Languages
Admission
Departments
Uniform Online Study Database (NEPTUN)
Legal Databases
Phone Directory
 »  News  
   
Droit Compare/Droit Hongrois (master1)

A Panthéon-Assas Paris II Egyetem ,,Összehasonlító Jog / Magyar Jog MAÎTRISE (MASTER 1)” képzése az ELTE Jogi Karán

A Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi kara közötti megállapodás alapján 2002. tavaszán indult be a „Francia és európai jogi diploma” elnevezésű francia nyelvű jogi részképzés. 2006-ban a képzés átalakult a Paris II Egyetem ,,Összehasonlító jog / Magyar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé, ami a magyar jogi képzéssel párhuzamosan zajlik és Master 1 francia állami diplomát ad. Ennek feltétele a magyar jogi diploma megszerzése. A francia jogi kurzusokat a Paris II Egyetem oktatói tartják Budapesten. A magánjogi szemináriumok szervezésében részt vesz a francia GIDE LOYRETTE NOUEL budapesti ügyvédi irodája.

A képzés időtartama:   4 félév

 

A francia képzés óraszáma:

 • 80 óra francia jogi előadás (20 óra/félév tömbösítve), amelyeket 40 óra szeminárium egészít ki (10 óra/félév)
 • 76 óra francia jogi szaknyelv (kereskedelmi, társasági, EU-jog) 

A francia jogi  képzés programja:

 • Bevezetés a francia és európai jogba
 • A polgári jog alapjai
 • A közigazgatási jog alapjai
 • A francia és az európai gazdasági jog alapjai

Az órákon a részvétel kötelező! 

Vizsgarend:

 • A kurzusok a szeminárium után három órás írásbeli vizsgával zárulnak
 • A francia képzésben (4 francia jogi tárgy és francia jogi szaknyelv) megfelel az a hallgató, aki min. 25/50 pontot ér el (10 pont/ vizsga) 

A francia diplomába beszámított magyar jogi tantárgyak:

 • Pénzügyi jog 1-2
 • Társasági jog
 • Nemzetközi magánjog 1-2
 • Polgári nem peres eljárások 

Részvétel:

 • az ELTE hallgatóinak a jogi tanulmányaikban legalább hat lezárt félév esetén
 • C típusú felsőfokú francia nyelvvizsga, DALF vagy: 
 • Az ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi kurzusának sikeres elvégzése. 

Beiratkozást kizáró ok:


A Master 1-re beiratkozott hallgatók a képzés ideje alatt ösztöndíjjal (Erasmus) nem folytathatnak tanulmányokat más egyetemen, mint a Paris II, és ott is csak a maîtrise második évében.


A képzés felelőse (Paris II Egyetem): Jérome Passa

A képzés felelőse (ELTE ÁJK): Dr. Kovács Zsuzsanna 

Beiratkozási díj: 75. 000 Ft/félév

Információ: Pinizsi Piroska – ELTE ÁJK Nemzetközi Osztály, Budapest V. Kecskeméti u. 10-12. IV. em. 420.
e-mail: pinizsipiros@ajk.elte.hu

Az ELTE Jogi Kari Könyvtárában francia jogi dokumentációs központ került kialakításra, a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályának finanszírozásával, amely folyamatosan bővül.


Hasznos információk, dokumentumok:

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Last mod.: 2012.07.04.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E ö t v ö s  L o r á n d  U n i v e r s i t y  ( E L T E )    F a c u l t y  o f  L a w       A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .
Address :: Egyetem tér 1-3., H-1053 Budapest    •    Phone :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: send your opinion