magyar  •  english  •  deutsch
2017. június 28. szerda
 Kari hírek
  •  Közérdekű információk
  •  Rendezvények
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Aktuális    »  Kari hírek  
   
Beszámoló a Bűnügyi Oktatók Találkozójáról

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi, Büntetőjogi, valamint Kriminológiai Tanszékeinek közös szervezésében került megrendezésre 2017. június 9-én a XXXII. Bűnügyi Oktatók Találkozója. Az évenkénti Találkozó Földvári József, Györgyi Kálmán és Korinek László ötlete nyomán indult el. Az első BOT 1986. júniusának első péntekén volt Király Tibor professzor úr támogatásával az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – főszabályként azóta is ezen a napon van a Találkozó. 

Az eseményen az ország összes jogi karának bűnügyi tanszéke képviseltette magát, mintegy 80 fő regisztrált a programra. A találkozót Menyhárd Attila dékán úr nyitotta meg, és a délelőtt során Lévay Miklós, Hack Péter és Gellér Balázs tanszékvezető urak egymást váltó elnöklete mellett a hagyományokhoz híven minden tanszék bemutatta a jelenlegi és az új oktatóit, PhD-hallgatóit, majd a plenáris ülés keretében Erdei Árpád professor emeritus, Finszter Géza ny. egyetemi tanár, az MTA doktora és Lőrincz József c. egyetemi tanár tartott tudományos előadást.

Átadásra került az esemény következő évi szervezőjének a Találkozót szimbolizáló vándorbot, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara részéről Karsai Krisztina intézetvezető egyetemi tanár vette át a díszbotot. 

A találkozó különlegességét adta, hogy a délután során a szervezők hat szekcióban a fiatal oktatók és kutatók előadásainak engedtek teret, ezzel is hozzájárulva a fiatalabb kollégák tudományos munkáinak megismeréséhez. Összesen 38 előadó számolt be a kutatási eredményeiről, és vitatta meg a megállapításait a résztvevőkkel. A szervezők remélik, hogy a fiatal kollégák szekcióülései is hagyománnyá válnak majd a jövőben.

Programfüzet
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.06.19.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!