magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Kari hírek
  •  Közérdekű információk
  •  Rendezvények
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Aktuális    »  Kari hírek  
   
A Lippay Alapítvány pályázati kiírása a 2017/2018-as tanévre

A Lippay György Alapítvány célja, hogy a hallgatói önköltség éves összegének megfelelő ösztöndíj nyújtásával (600.000 Ft) támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az ösztöndíjra az ELTE ÁJK-ra első felsőoktatási képzés keretében felvett, magyar állampolgárságú jogász hallgatók az alábbiak szerint nyújthatnak be pályázatot: 

Pályázati határidő
 • elektronikus úton a lippay.alapitvany@ajk.elte.hu címre:
  2017. augusztus 21. napján beérkezett e-mail útján;
  VAGY 
 • postai úton az ELTE ÁJK Lippay Alapítvány, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. címre:
  2017. augusztus 21., legkésőbb aznap beérkezett levélpostai küldemény útján. 
A pályázat tartalma
 1. bemutatkozó motivációs levél értesítési e-mail cím és telefonszám megadásával; 
 2. fényképes személyi azonosító okmány és lakcímkártya másolata; 
 3. kiemelkedő középiskolai tanulmányi eredmény és felvételi eredmény igazolása (csak a 2017-ben frissen felvett joghallgatók esetében); 
 4. eddigi kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredmények igazolása (indexmásolat, ETR-, ill. Neptun-kivonat) 
 5. egyéb szakmai eredmények (pl. tanulmányiverseny-helyezés, nyelvvizsga) dokumentumai másolatban 
 6. az ösztöndíjra való tényleges rászorultságot alátámasztó körülmények (szociális helyzet, a család jövedelmi viszonyai) leírása és lehetőség szerinti igazolása. 
A pályázatok elbírálása

során előnyt élveznek a leendő I. éves, azaz egyetemi tanulmányaikat 2017. szeptemberében megkezdő hallgatók. Azonos szakmai és szociális feltételekkel pályázók között az ösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez az a pályázó, akinek állandó lakóhelye olyan településen van, illetőleg a pályázat benyújtását megelőző évben volt, amelynek lakosságszáma alacsonyabb, mint a többi pályázó esetében. A pályázatok eredményének kihirdetésére az ELTE ÁJK ünnepélyes tanévnyitóján kerül sor. 

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.07.03.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!