magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Kari hírek
  •  Közérdekű információk
  •  Rendezvények
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Aktuális    »  Kari hírek  
   
Tolle Lege

Az Állam- és Jogelméleti Tanszék kiadásában megjelent a Tolle Lege című jog- és társadalomelméleti elektronikus folyóirat.

Az első szám a Karon 2011. március 23-án megrendezett Tradíció és progresszió c. konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. A folyóirat elérhető a következő címen: http://tollelege.elte.hu

A negyedévente megjelenő kiadvány a perspektívatágítás jegyében a legkülönbözőbb társadalomelméleti kérdésekben szeretne szellemi ugródeszkaként szolgálni Olvasók számára. E feladat teljesítése közben a problémák újszerű megközelítésmódjai mellett igyekszik a jog-és állambölcseletben leülepedett és kikristályosodott tudás megőrzését, gondozását is felvállalni, vagyis „tradíció és progresszió” egyfajta ötvözetét megvalósítani, mely szemléletet híven tükrözi az első lapszám alapjául szolgáló – az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszéke által életre hívott – 2011 márciusában megrendezett konferencia itt közzétett anyaga is.

A Tanszék által megálmodott periodika a több száz éves hazai jogászképzés hagyományaiban gyökerező módon, nyitott elmével és szakmai kíváncsisággal vár minden megkeresést és publikálásra szánt írást, érkezzen az a tudományban évek óta elismerten tevékenykedő szakemberek, doktoranduszok vagy más érdeklődő hallgatók tollából.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2011.12.01.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!