magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Kari hírek
  •  Közérdekű információk
  •  Rendezvények
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Aktuális    »  Kari hírek  
   
Bibó István – Az államtudós és államférfi

Bibó István – Az államtudós és államférfi címmel két napos konferencia zajlott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2011. november 25–26. időpontban

A konferencia Bibó István születésének 100. évfordulója alkalmából került megrendezésre. A gazdag programsorozat keretében lehetőség nyílt Bibó társadalomelméleti, történetszociológiai, politikaelméleti, társadalomlélektani, jogbölcseleti munkásságának széleskörű bemutatására. Az előadásokat életmű-kiállítás megnyitó, hallgatóink Perjátszó Köri előadása, filmvetítés, kerekasztal-beszélgetés, esszépályázati díjkiosztás kísérte.


 
Az első nap előadói voltak: Mezey Barna, Mester Béla, Kende Péter, Nagy Endre, Huszár Tibor, Zsidai Ágnes, H. Szilágyi István, Kardos Gábor, Karácsony András, Kovács Gábor, Erős Ferenc, Csepregi András, Balog Iván, Perecz László, Zinner Tibor, Gyarmati György.
A konferenciát Nagy Marianna dékánhelyettes asszony nyitotta meg.

A második napon Bihari Mihály, Stumpf István, Paczolay Péter, Gosztonyi Gergely, Szabadfalvi József, Horkay Hörcher Ferenc, Ifj. Bibó István adtak elő.
Zsidai Ágnes habilitált egyetemi docens, az Állam- és Jogelmélet tanszék vezetője, a konferencia főszervezője köszöntötte a konferenciát, és ismertette a két napos programot.


 
A konferencia szüneteiben lehetőség volt Bibó István könyveinek illetve róla szóló, vele kapcsolatos irodalom tanulmányozására.
A Magyar Posta kiállította a Bibó centenárium alkalmából megjelentetett emlékbélyeget és érméket is.

Az Aula Magnában tíz, rendkívül érdekes és gazdag anyagot feldolgozó tablóból álló életmű kiállítás nyílt, amely még két hétig megtekinthető.
A kiállítást Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója nyitotta meg. A kiállítás anyagát Argejó Éva, a levéltár munkatársa állította össze.A Kar Perjátszó Köre előadta a Bibó-akta című színdarabot, mely bemutatta Bibó, az államminiszter 1956-os tevékenységét, és a forradalom bukását követő politikai meghurcolását.

A két napos eseménysorozat résztvevője volt Ifj. Bibó István művészettörténész, Bibó István fia. A konferencián előadást is tartott, A naiv Bibó aktualitása címmel.Kerekasztal beszélgetésre került sor a Bibó Szakkollégium egykori és mostani tagjaival. A téma Bibó demokrácia-felfogása volt, de szó került személyes szakkollégiumi élményekről is, az indulás, a fejlődés éveiről.
 
„Mit üzen Bibó a mának?” címmel esszépályázatot írt ki a Bibó István Szakkollégium középiskolások és főiskolások, egyetemisták számára is. Az értékelésre és a nyertes pályázatokért járó díjak kiosztására a konferencia keretében került sor.

A Bibó Szakkollégiumban kihelyezett emléktábla másolatát is megtekinthették a konferencia résztvevői.
 
A konferencia zárásaként a résztvevők megtekinthették Hanák Gábor történész-filmes által készített, Bibó interjúkból készített filmjét.  • További képek megtekintése
  • .:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2011.12.20.   :.   
      © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
    Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!