magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. december 5. hétfő
Közvetlen linkek
Master programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
december Bihari Mihály professzor a Prima Primissima jelöltjei között
A jelöltek között szerepel magyar tudomány kategóriában Bihari Mihály professor emeritus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének oktatója.
02.
december Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj
Ismét az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában készített és megvédett doktori értekezés nyerte el az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének díját.
02.
december Eötvös József koszorú kitüntetést kapott Finszter Géza professzor
Interjú az Eötvös József-koszorús Finszter Gézával, az ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanárával.
01.
december Varga István professzort a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzorává avatták
Karunk Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetője több mint tíz éve rendszeresen tart vendégelőadás-sorozatot a németországi jogi karon.
05.
december Gyermekek és a jog
A 2017-ben induló gyermekjogi képzés beharangozójaként 2016. december 1-jén gyermekjogi konferencia került megtartásra az ELTE ÁJK rendezésében.
05.
december Konferencia a civil szervezetekről
Az Igazságügyi Minisztérium és az ELTE ÁJK vitával egybekötött konferenciát szervez „Civil szervezetek jelene és jövője – a jogalkalmazók és a jogalkotó szemszögéből” címmel 2016. december 9-én.
09.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!