magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. október 26. szerda
Közvetlen linkek
Master programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
Jogi Továbbképző Intézet
október Tehetséggondozási Tanács pályázata
Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa pályázatot hirdet hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken, konferenciákon, workshopokon való aktív részvétel, vagy rövid kutatóút támogatására. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. október 27. éjfél.
04.
október Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny
A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson tehetséges joghallgatóknak a képességeik bemutatására a magas szintű jogászi érvelésben és egyben hozzájáruljon a fiatalon elhunyt zseniális ügyvéd, dr. Nagy László István emlékének megőrzéséhez. Jelentkezési határidő: 2016. október 27.
14.
október Pályázat idegen nyelvű publikációk megjelenésének támogatására
Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa pályázatot hirdet idegen nyelvű publikációk megjelenésének támogatására alap-, mester- és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára. A pályázatok benyújtása folyamatos. Az első pályázati határidő 2016. november 2.
12.
november Sári János emlékülés
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének és az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tudományos ülésére, 2016. november 9-én.
09.
szeptember Weiss Emilia Emlékpályázat – A magyar családjog jelene
A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére. A benyújtás határideje: 2016. november 30.
27.
november Kari TDK konferencia
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója kari minősítő konferencia 2016. november 7-én kerül megrendezésre. Erre tekintettel aznap 14 órától tanítási szünet lesz.
07.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!