magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Tanszékek
 A Kar vezetése
 Kari Tanács
 Társadalmi Tanács
 Dékáni Hivatal
 Tanulmányi Hivatal
 Gazdasági Hivatal
 Karunk kitüntetettjei
 Díszoklevelek igénylése
 Szabályzatok
 A Kar alapítványa -
   Frank Ignác Alapítvány
 Aktuális pályázatok
 Galéria
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  A Karról  
   
A Kar vezetése

Dékán

Dr. Menyhárd Attila
tanszékvezető egyetemi tanár
Tel: (36-1) 411-6516, (36-1) 411-6500/2446
E-mail: dekan@ajk.elte.hu, ajtkdekan@ludens.elte.hu
 

Dékánhelyettesek

Tanulmányi és oktatási ügyek:


Dr. Somssich Réka
habilitált egyetemi docens
Tel.: (36-1) 411-6527
E-mail: somssichreka@ajk.elte.hu
Nemzetközi ügyek:


Dr. Sonnevend Pál tanszékvezető,
habil. egyetemi docens
Tel: (36-1) 483-8016
E-mail:
sonnevend@ajk.elte.hu
Tudományos ügyek:


Dr. Varga István tanszékvezető
egyetemi tanár
Tel: (36-1) 483-8025
E-mail: vargai@ajk.elte.hu
     


A Kar felelős vezetője a dékán. A dékánt a kar egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei közül a Kar tanácsa négy évre választja. A dé­kán feladata különösen a Kar képviselete, a kari szervezeti egységek, a kari ok­tatási tevékenység és a Karon szervezett továbbképzés irányítása, felügyelete. Kari ügyekben a kiadmányozási, és a Kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási jogkört a dékán gyakorolja. Emellett feladata a kari humánpolitikai munka irányítása, a dékánhelyettesek, tanszékvezetők és más szervezeti egységek vezetőinek megbízása, a Kari Tanács üléseinek előkészítése, az ott hozott határozatok végrehajtása, a kari hivatalok irányítása, a rektor által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Karon három – tanulmányi és oktatási, nemzetközi, illetőleg tudomá­nyos – dékánhelyettes segíti a dékán munkáját.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.04.20.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!