magyar  •  english  •  deutsch
2017. február 20. hétfő
 Kutatások, pályázatok
 Kari tananyagok,
   monográfiák
 Publikációs tevékenység
 Kari kiadványok
 Konferenciák
 Kari Könyvtár
  •  Online katalógus
  •  Belföldi folyóiratok
  •  Külföldi folyóiratok
  •  Letölthető
     dokumentumok
  •  Könyvtári beszerzések
  •  Elérhetőségek
  •  Könyvkiadók ajánlatai
 Habilitáció
 Tudományos diákkörök
 OTDK
 Támogatók
 Jogászképzés színvonal
   emelését célzó programok
Közvetlen linkek
Felvételi 2017
LL.M programs in English
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Kutatás    »  Kari Könyvtár  
   
Könyvtári információk

Az ELTE Jogi Kari Könyvtára nyilvános egyetemi könyvtár, kari könyvtár. Feladatköre a Kar oktatóinak, hallgatóinak és egyéb dolgozóinak ellátása az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz és más szakmai tevékenységéhez szükséges nyomtatott és elektronikus információkkal.

A Könyvtár nyitvatartási ideje:

2016. szeptember 12–16.:
9:00–16:00

Szorgalmi időszakban (2016. szeptember 19. – december 17.):
H–Cs: 9:00–19:00
P–Szo: 9:00–16:00

Vizsgaidőszakban (2016. december 19. – 2017. február 3.):
H–P: 9:00–19:00
Szo: 9:00–16:00

Őszi szünet (2016. november 2–4.):
9:00–16:00

Ettől eltérő nyitvatartás:
2016. október 31., november 1., 5., december 24.: ZÁRVA
december 23.: 9:00–14:00
2017. február 3.: 9:00–16:00

Rendkívüli zárvatartás:
2017. február 10. péntek 

 

KEDVES OLVASÓK!

 

Kérjük, hogy kabátjaikat és táskáikat helyezzék el az aulában található díjmentes ruhatárban!
A Könyvtárba saját táskát, ételt, italt (kivéve ásványvíz) bevinni nem lehet.

Igény szerint rendelkezésre állnak a ruhatárban a könyvtári táskák, melyek könnyedén „egyben tartják” a könyvtári látogatáskor használni kívánt saját jegyzeteket, irodaszereket.

Megértésüket köszönjük!
 
 

A Könyvtár gyűjtőköre: állam- és jogtudományok, társadalomtudományok, szótárak, enciklopédiák, le­xikonok, társadalomtudományi és jogtudományi folyóiratok kül - és belföldről. A Kari Könyvtár gyűjti és feltárja történetileg és aktuálisan a magyar állam- és jogtudomány, az állam- és közigazgatás kézikönyveit, monográfiáit, tankönyveit és időszaki kiadványait. Gyűjti az európai jogrendszerhez tartozó államok jogel­méleti, és jogtörténeti monográfiáit és kézikönyveit, valamint törvénytárait és időszaki kiadványait a nálunk legelterjedtebb nyelveken (angolul, németül, franciául). A Könyvtár törekszik a fő gyűjtőkörhöz kapcsolódó rokontudományok, úgymint filozófia, szociológia, statisztika, politológia, a magyar és egyetemes történelem összefoglaló és forrásértékű műveinek beszerzésére is. A kézikönyvtár bibliográfiái, enciklopédiái, lexikonjai és szótárai segítik a kutatást és biztosítják az általános tájékozódást is.

A Könyvtár 150 férőhelyes olvasótermében biztosítja az oktatók és a hallgatók szakirodalmi tájékozódási, olvasási és tanulási lehetőségét. A Könyvtár prézens szolgáltatást nyújt, állománya tehát csak helyben olvas­ható, nem kölcsönözhető külső használatra. 

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.01.26.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!