magyar  •  english  •  deutsch
2016. június 26. vasárnap
 Tanulmányi Hivatal
 A tanév rendje 2016/17
 A tanév rendje 2015/16
 Felvételizőknek
 A Kar képzései –
   ajánlott tantervek
 Tanrend
 Tanulmányi ügyek,
   tájékoztatók
 Záróvizsga
 Nyomtatványok
 Esélyegyenlőség /
   fogyatékos-ügy
 Tanácsadó pszichológus
 Szakkollégium
 Jogi Továbbképző
   Intézet
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Oktatás    »  Tanulmányi Hivatal  
   
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Hivatal

A Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi és részben felvételi ügyekkel kap­csolatos tevékenységét. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a Neptun alapú statisztikai adatszolgáltatás a hallgatói tanulmányi és szociális ösztöndíj ügyek inté­zése, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói költségtérítések beszedése. A Hivatal a dékán és a dékánhelyettesek javaslattevő, előkészítő feladatokat is ellátó szervezeti egysége. Az alap -és mesterképzés­ben, az osztatlan jogászképzésben, illetve a doktori képzésben is ellátja a hallgatók teljes körű adminisztratív, tanulmányi ügyintézését.

Munkatársak, elérhetőségek

dr. Bihari Zsuzsanna,  hivatalvezető

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107.
Fax: 483-8000/4689
E-mail: bihari.zsuzsanna@ajk.elte.hu

Molnárné Tóth Ildikó,  asszisztens, tanulmányi ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107.
Telefon: (36-1) 483-8000/4656
E-mail: toth.ildiko@ajk.elte.hu

Perger János,  Neptun rendszergazda

Cím: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
E-mail: perger@ajk.elte.hu

Ügyfélfogadás

Hivatalvezető ügyfélfogadása:
Szerda: 13.00–15.00-ig (előzetes bejelentkezés után)
A regisztrációs héten és a szorgalmi időszak első hetében
(2016. február 1. – 2016. február 12.):
Hétfő–csütörtök: 8.30–12.00-ig és 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig

A szorgalmi időszak 2. hetétől

(2016. február 15. – 2016. május 13.):
Hétfő: 8.30–12.00-ig
Szerda: 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig
Vizsgaidőszakban
(2016. május 17. – 2016. július 1.):
Munkanapokon: 8.30–10.00-ig

Ügyfélszolgálat

Monokiné Dienes Gabriella,  tanulmányi ügyintéző

Jogászképzés, nappali tagozat jogasznappali@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 108.
Telefon: (36-1) 483-8000/4685
E-mail: monoki@ajk.elte.hu

Mattiassich Tünde,  tanulmányi ügyintéző

• Jogászképzés, osztatlan levelező tagozat jogaszlevelezo@ajk.elte.hu
Politológia (osztatlan és BA) képzés politologia@ajk.elte.hu
Politikatudományi MA képzés politikatudomanyima@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 110.
Telefon: (36-1) 483-8000/4631
E-mail: mattiassich.tunde@ajk.elte.hu

Menyhárt Károly,  tanulmányi ügyintéző

Igazságügyi igazgatási BA képzés igazsagugy@ajk.elte.hu
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés munkaugytb@ajk.elte.hu
Kriminológia MA képzés kriminologiama@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 117.
Telefon: (36-1) 483-8000/4686
E-mail: menyhart.karoly@ajk.elte.hu

Halmai Krisztina,  tanulmányi ügyintéző

Záróvizsga és szakdolgozat ügyek zarovizsga@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 109.
Telefon: (36-1) 483-8000/4710
E-mail: krisztina.halmai@ajk.elte.hu

Tanulmányi Ügyek

Győri Gábor,  tanulmányi ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 111.
E-mail: gyori.gabor@ajk.elte.hu

Tóth Csaba,  tanulmányi ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 118.
Telefon: (36-1) 483-8000/4658
E-mail: tocsabp@ajk.elte.hu

Felvételi ügyek

Kapsza Dóra,  ügyvivő szakértő

Felvételi ügyek felvi@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 114.
Telefon: (36-1) 483-8000/4717
E-mail: kapsza.d@ajk.elte.hu

Doktori iskola

dr. Kovács Márta,  ügyvivő szakértő

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 103.
Telefon: (36-1) 483-8000/4732
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu

Félfogadás: a Doktori Iskola honlapján a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál található tájékoztatás szerint.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.06.08.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!