magyar  •  english  •  deutsch
2016. augusztus 26. péntek
 Tanulmányi Hivatal
 A tanév rendje 2016/17
 A tanév rendje 2015/16
 Felvételizőknek
 A Kar képzései –
   ajánlott tantervek
 Tanrend
 Tanulmányi ügyek,
   tájékoztatók
 Záróvizsga
 Nyomtatványok
 Esélyegyenlőség /
   fogyatékos-ügy
 Tanácsadó pszichológus
 Szakkollégium
 Jogi Továbbképző
   Intézet
Közvetlen linkek
Ponthatárok, pótfelvételi
ÁJK ON 2016
Master programs in English
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Oktatás    »  Tanulmányi Hivatal  
   
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Hivatal

A Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi és részben felvételi ügyekkel kap­csolatos tevékenységét. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a Neptun alapú statisztikai adatszolgáltatás a hallgatói tanulmányi és szociális ösztöndíj ügyek inté­zése, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói költségtérítések beszedése. A Hivatal a dékán és a dékánhelyettesek javaslattevő, előkészítő feladatokat is ellátó szervezeti egysége. Az alap -és mesterképzés­ben, az osztatlan jogászképzésben, illetve a doktori képzésben is ellátja a hallgatók teljes körű adminisztratív, tanulmányi ügyintézését.

Munkatársak, elérhetőségek

dr. Bihari Zsuzsanna,  hivatalvezető

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107.
Fax: 483-8000/4689
E-mail: bihari.zsuzsanna@ajk.elte.hu

Molnárné Tóth Ildikó,  asszisztens, tanulmányi ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107.
Telefon: (36-1) 483-8000/4656
E-mail: toth.ildiko@ajk.elte.hu

Perger János,  Neptun rendszergazda

Cím: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
E-mail: perger@ajk.elte.hu

Ügyfélfogadás

Hivatalvezető ügyfélfogadása:
Szerda: 13.00–15.00-ig (előzetes bejelentkezés után)
2016. augusztus 22. – szeptember 2.:
Hétfő: 8.30–12.00-ig
Szerda: 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig
A regisztrációs héten és a szorgalmi időszak első hetében
(2016. szeptember 5–16.):
Hétfő–csütörtök: 8.30–12.00-ig és 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig
A szorgalmi időszak 2. hetétől
(2016. szeptember 19. – december 16.):
Hétfő: 8.30–12.00-ig
Szerda: 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig
Vizsgaidőszakban
(2016. december 19. – 2017. február 3.):
Munkanapokon: 8.30–10.00-ig

Ügyfélszolgálat

Monokiné Dienes Gabriella,  tanulmányi ügyintéző

Jogászképzés, nappali tagozat jogasznappali@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 108.
Telefon: (36-1) 483-8000/4685
E-mail: monoki@ajk.elte.hu

Mattiassich Tünde,  tanulmányi ügyintéző

• Jogászképzés, osztatlan levelező tagozat jogaszlevelezo@ajk.elte.hu
Politológia (osztatlan és BA) képzés politologia@ajk.elte.hu
Politikatudományi MA képzés politikatudomanyima@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 110.
Telefon: (36-1) 483-8000/4631
E-mail: mattiassich.tunde@ajk.elte.hu

Menyhárt Károly,  tanulmányi ügyintéző

Igazságügyi igazgatási BA képzés igazsagugy@ajk.elte.hu
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés munkaugytb@ajk.elte.hu
Kriminológia MA képzés kriminologiama@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 117.
Telefon: (36-1) 483-8000/4686
E-mail: menyhart.karoly@ajk.elte.hu

Halmai Krisztina,  tanulmányi ügyintéző

Záróvizsga és szakdolgozat ügyek zarovizsga@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 109.
Telefon: (36-1) 483-8000/4710
E-mail: krisztina.halmai@ajk.elte.hu

Tanulmányi Ügyek

Győri Gábor,  tanulmányi ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 111.
E-mail: gyori.gabor@ajk.elte.hu

Tóth Csaba,  tanulmányi ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 118.
Telefon: (36-1) 483-8000/4658
E-mail: tocsabp@ajk.elte.hu

Felvételi ügyek

Kapsza Dóra,  ügyvivő szakértő

Felvételi ügyek felvi@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 114.
Telefon: (36-1) 483-8000/4717
E-mail: kapsza.d@ajk.elte.hu

Doktori iskola

dr. Kovács Márta,  ügyvivő szakértő

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 103.
Telefon: (36-1) 483-8000/4732
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu

Félfogadás: a Doktori Iskola honlapján a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál található tájékoztatás szerint.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.08.22.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!