magyar  •  english  •  deutsch
2015. október 5. hétfő
 Tanulmányi Hivatal
 A tanév rendje 2015/16
 A tanév rendje 2014/15
 Felvételizőknek
 A Kar képzései –
   ajánlott tantervek
 Tanrend
 Tanulmányi ügyek,
   tájékoztatók
 Záróvizsga
 Nyomtatványok
 Esélyegyenlőség /
   fogyatékos-ügy
 Tanácsadó pszichológus
 Szakkollégium
 Jogi Továbbképző
   Intézet
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Oktatás    »  Tanulmányi Hivatal  
   
Tanulmányi Hivatal

ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR, TANULMÁNYI HIVATAL

A Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi és részben felvételi ügyekkel kap­csolatos tevékenységét. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, az ETR alapú statisztikai adatszolgáltatás a hallgatói tanulmányi és szociális ösztöndíj ügyek inté­zése, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói költségtérítések beszedése. A Hivatal a dékán és a dékánhelyettesek javaslattevő, előkészítő feladatokat is ellátó szervezeti egysége. Az alap -és mesterképzés­ben, az osztatlan jogászképzésben, illetve a doktori képzésben is ellátja a hallgatók teljes körű adminisztratív, tanulmányi ügyintézését.

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.
Fax: 483-8000/4689

dr. Bihari Zsuzsanna,  hivatalvezető

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 106.
Email: bihari.zsuzsanna@ajk.elte.hu

Molnárné Tóth Ildikó,  asszisztens

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107.
Telefon: (36-1) 483-8000/4656
Email: toth.ildiko@ajk.elte.hu

Perger János,  ETR rendszergazda

Cím: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
Email: perger@ajk.elte.hu

Ügyfélfogadás

Hivatalvezető ügyfélfogadása:

Szerda: 13.00–15.00-ig (előzetes bejelentkezés után)
A szorgalmi időszak 2. hetétől
(2015. szeptember 14. – 2015. december 11.):
Hétfő: 8.30–12.00-ig
Szerda: 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig
Vizsgaidőszakban
(2015. december 14. – 2016. január 29.):
Munkanapokon: 8.30–10.00-ig

Ügyfélszolgálat

Jogászképzés, nappali tagozat jogasznappali@ajk.elte.hu

Monokiné Dienes Gabriella,  ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 108.
Telefon: (36-1) 483-8000/4685
Email: monoki@ajk.elte.hu

Kriminológia MA képzés kriminologiama@ajk.elte.hu
   Politológia (osztatlan és BA) képzés politologia@ajk.elte.hu
   Politikatudományi MA képzés politikatudomanyima@ajk.elte.hu

Mattiassich Tünde,  ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 113.
Telefon: (36-1) 483-8000/4631
Email: mattiassich.tunde@ajk.elte.hu

Jogászképzés, osztatlan levelező tagozat (JL3) jogaszlevelezo@ajk.elte.hu
   Osztatlan jogász mesterképzés, levelező tagozat (JL4) jogaszlevelezo@ajk.elte.hu

Némethné Varga Krisztina,  előadó

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 110.
Telefon: (36-1) 483-8000/4712
Email: nemethne.krisztina@ajk.elte.hu

• Igazságügyi igazgatási BA képzés igazsagugy@ajk.elte.hu
   Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés munkaugytb@ajk.elte.hu

Menyhárt Károly,  előadó

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 117.
Telefon: (36-1) 483-8000/4686
Email: menyhart.karoly@ajk.elte.hu

Záróvizsga és szakdolgozat ügyek zarovizsga@ajk.elte.hu

Etessy Kinga,  ügyintéző

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 109.
Telefon: (36-1) 483-8000/4710
Email: etessyk@ajk.elte.hu

Tanulmányi Ügyek

Győri Gábor,  tanulmányi előadó

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 111.
Email: gyori.gabor@ajk.elte.hu

Pinizsi András,  műszaki ügyintéző (pinizsia@ajk.elte.hu)

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 118.
Email: pinizsia@ajk.elte.hu

Doktori iskola

dr. Kovács Márta,  doktori ügyvivő

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 103.
Telefon: (36-1) 483-8000/4732
Email: phdjur@ajk.elte.hu

Félfogadás: a Doktori Iskola honlapján a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál található tájékoztatás szerint.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.10.02.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 5   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!