ÁJK-s díjazottak a Magyar Jogászegylet pályázatán

A Magyar Jogászegylet 2016. májusában pályázatot írt ki jogász egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására. Hat díjazott pályamunka is kapcsolódik Karunkhoz.

Az I. díjazottak között szerepelnek:
 • Fuglinszky Réka abszolutóriumot szerzett PhD-hallgató, bírósági fogalmazó (Fővárosi Törvényszék)
  „Közérdek a szomszédjogban” című dolgozatával
 • Szentgáli-Tóth Boldizsár PhD-hallgató, jogi referens
  „Hogyan tovább kétharmad? A sarkalatos törvények perspektívái a magyar jogrendszerben” című dolgozatával.
A II. díjazottak között szerepel 
 • Koósné Mohácsi Barbara, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék adjunktusa
  „A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése büntetőügyekben. A Strasbourgi Bíróság követelményei a védelemhez való joggal és a nyilvános tárgyaláshoz való joggal összefüggésben” című dolgozatával.
A III. díjazottak között szerepelnek
 • Nánási Gábor PhD-hallgató, alügyész
  „A bőség zavara? Avagy a büntetőeljárás bírósági szakaszát gyorsító különeljárások indítványozásáról, alkalmazási lehetőségeiről” című pályamunkájával
 • Villám Krisztián PhD-hallgató
  „A jogegységi határozatok jogi jellegének alkotmányossági problémája” című dolgozatával
 • Szalbot Balázs PhD-hallgató
  „A közvetlen alkotmányjogi panasszal támadható normák körének meghatározása” című dolgozatával.
Gratulálunk a díjazottaknak!

2016.12.12.