Bihari ösztöndíj 2018/19-es tanévre

2018.07.12.
Bihari ösztöndíj 2018/19-es tanévre
A Bihari Mihály Alapítvány legfontosabb célja, hogy ösztöndíj nyújtásával támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében. Az ösztöndíjra magyar állampolgárságú, 2017 szeptemberében vagy korábban beiratkozott politológus hallgatók nyújthatnak be pályázatot.

Pályázati határidő: 

2018. augusztus 20. 23:59:59, elektronikus úton a pestisandor@ajk.elte.hu címre beérkezett e-mail útján.

A pályázat tartalma :

  1. bemutatkozó motivációs levél (értesítési e-mail cím és telefonszám megadása kötelező); 
  2. fényképes személyi azonosító okmány és lakcímkártya másolata; 
  3. eddigi kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredmények igazolása (Neptun-kivonat);
  4. helyi és országos TDK-versenyen elért eredményekről szóló igazolás; 
  5. az ösztöndíjra való tényleges rászorultságot alátámasztó körülmények (szociális helyzet, a család jövedelmi viszonyai) leírása és igazolása (a pályázóval egy háztartásban élő szülők két hónapnál nem régebbi, az utolsó 3 hónap átlaga alapján kiállított kereseti igazolása; vállalkozói tevékenység esetén NAV-igazolás; munkanélküli eltartó esetén munkaügyi központ által kiadott igazolás; önkormányzati igazolás a pályázóval egy háztartásban élőkről; amennyiben a pályázó rendelkezik munkaviszonnyal, a havi jövedelméről szóló igazolás).  

Azonos szakmai és szociális feltételekkel pályázók között az ösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez az a pályázó, akinek állandó lakóhelye olyan településen van, illetőleg a pályázat benyújtását megelőző évben volt, amelynek lakosságszáma alacsonyabb, mint a többi pályázó esetében.