Csemegi Károly emlékkonferencia

2018.12.11.
Csemegi Károly emlékkonferencia
2018. december 7-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének, valamint a PPKE Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének társszervezésében Csemegi Károly emlékkonferencia került megrendezésre a Csemegi Kódex elfogadásának 140. évfordulója alkalmából. Az eseménynek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának II. János Pál pápa díszterme adott otthont.

A konferencia előadói bemutatták Csemegi Károly életútját, munkásságát, a Csemegi Kódex jelentőségét, továbbá számos összefüggést tártak fel a Csemegi Kódex és a hatályos magyar büntetőjogi szabályozás között.

A rendezvényen a tudományos élet és a jogalkalmazás képviselői egyaránt nagy számban jelen voltak. A két Tanszék immár negyedik alkalommal rendezett közös konferenciát, és ezt a hagyományt a jövőben is folytatni kívánják.

A részletes program:

  • 10.00 – Dr. Polt Péter egyetemi tanár (NKE) – Csemegi Károly szakmai munkássága.
  • 10.20 – Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár (ELTE) – A ne bis in idem elvének legújabb fejleményei, különös figyelemmel az Alkotmánybíróság álláspontjára. 
  • 10.40 – Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár (PPKE) – A jogalkalmazói gyakorlat tévedéseiről.
  • 11.00 – Dr. Bérces Viktor egyetemi adjunktus (PPKE) – A bizonyítási rendszerek és módszerek.
  • 11.20 – Dr. Németh Imre egyetemi adjunktus (ELTE) – A párbaj megítélése a sértetti beleegyezés tükrében. 
  • 11.40 – Dr. Békés Ádám egyetemi docens (PPKE) – A Csemegi Kódex büntetéstani utóhatásai. 
  • 12.00 – Dr. Ambrus István egyetemi adjunktus (ELTE) – Szemelvények a Csemegi Kódex kritikai fogadtatása köréből.
  • 12.20 – Dr. Horváth Katalin mb. előadó (PPKE) – A pénzmosás aktuális elhatárolási kérdései. 

Galéria

Galéria

0

/

0

0

/

0