Jubileumi Ezüst Emlékérmet kapott Nagy Marianna

2018.05.16.
Jubileumi Ezüst Emlékérmet kapott Nagy Marianna
2018. május 11-én Nagy Marianna egyetemi tanár, a Közigazgatási Jogi Tanszék vezetője tartotta a Pázmány-napi előadást. Az előadást követően Borhy László rektor úrtól átvehette az egyetem Jubileumi Ezüst Emlékérmét.

A Pázmány-napi előadást minden évben az Egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tartja saját kutatási területéről. Nagy Marianna 30 éve foglalkozik jogi szankciótannal és felelősségtannal, miközben jogdogmatikai vizsgálatokat is folytat.

A jogi felelősség évezredes dogmatikával rendelkezik, de mindig a korra jellemző emberképre reagál, kezdte az interdiszciplinaritást szem előtt tartva az universitas gondolata előtt is tisztelgő előadását A jogi felelősség kihívásai címmel. A 21. század tudományos és technológiai fejlődése eredményeként ma már jóval többet tudunk az emberi döntési folyamatokról, mint korábban, ami a jogtudományt arra ösztönzi, hogy kilépjen az elefántcsonttoronyból, és hasznosítsa a közgazdaságtudomány, a kognitív idegtudomány vagy az evolúciós pszichológia legújabb eredményeit.

A jogsértő és a jogkövető döntések vizsgálatakor azt a pontot érdemes megkeresni, ahol ezek a döntések elválnak, hiszen ott lehet orvosolni a problémát, s ebben más területek metodikája nyújthat ma segítséget.

Vannak esetek, amikor a közgazdaságtudomány által kidolgozott racionális döntéselmélet modellje használható, amely abból indul ki, hogy a szankció a jogsértés ára, de vannak olyan esetek is, például az indulati cselekmények, amikor ez a modell nem alkalmazható. Ilyenkor célszerű nézőpontot váltani és a természettudományokat hívni segítségül. A legújabb szociobiológiai kutatások ugyanis azt bizonyítják, szándék és cselekvés elválnak egymástól az emberi agyban, és cselekedeteinkkel „lekéssük a saját szándékunkat”, vagyis utólag racionalizáló lények vagyunk mindannyian. De érzelmeink (vagyis korábbi tapasztalataink) is messzemenően befolyásolják cselekedeteinket – ez magyarázhatja a visszatérő jogsértéseket. Megint más, különféle agyterületeken végbemenő folyamatok irányítják morális döntéseinket, ami azt jelenti a jogtudomány és -gyakorlat számára, hogy eltérő hatásmechanizmusú döntésekre nem lehet homogén hatásmechanizmusú dogmatikát alkalmazni. Az evolúciós pszichológia azt is kimutatta, hogy agyunkban kódolva vannak mentális algoritmusok, amelyek korábban az életbenmaradást szolgálták, de ma már nem feltétlenül van rájuk szükség, azonban választ adhatnak például az indulati cselekményekre.

Az új kutatások fényében megváltozott emberkép óhatatlanul át fogja alakítani a jogi felelősséget.

Ha le tudunk számolni az illúzióval, zárta előadását Nagy Marianna, hogy az ember minden cselekedetét befolyásolni tudja, akkor finomítani tudjuk a jogi felelősség dogmatikáját, és meg tudjuk határozni, hol alkalmazhatók a jogi szankciók, és hol van szükség más megoldásokra.

Tanszékvezető asszonnyal interjút is készített az elte.hu, mely itt érhető el.

Forrás: elte.hu