Pályázat joghallgatók tanulmányi önköltségének éves támogatására

A Lippay Alapítvány pályázati kiírása a 2018/2019-es tanévre

2018.07.05.
Pályázat joghallgatók tanulmányi önköltségének éves támogatására
A Lippay György Alapítvány célja, hogy a hallgatói önköltség éves összegének megfelelő ösztöndíj nyújtásával támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az ösztöndíjra az ELTE ÁJK-ra első felsőoktatási képzés keretében felvett, magyar állampolgárságú jogász hallgatók az alábbiak szerint nyújthatnak be pályázatot: 

Pályázati határidő

 • elektronikus úton a lippay.alapitvany@ajk.elte.hu címre:
  2018. augusztus 22. napján beérkezett e-mail útján; 
  VAGY 
 • postai úton az ELTE ÁJK Lippay Alapítvány, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. címre:
  2018. augusztus 22., legkésőbb aznap beérkezett levélpostai küldemény útján. 

A pályázat tartalma

 1. bemutatkozó motivációs levél, értesítési e-mail cím és telefonszám megadásával; 
 2. fényképes személyi azonosító okmány és lakcímkártya másolata; 
 3. kiemelkedő középiskolai tanulmányi eredmény és felvételi eredmény igazolása (csak a 2018-ban frissen felvett joghallgatók esetében); 
 4. eddigi kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredmények igazolása (indexmásolat, ETR-, ill. Neptun-kivonat) 
 5. egyéb szakmai eredmények (pl. tanulmányiverseny-helyezés, nyelvvizsga) dokumentumai másolatban 
 6. az ösztöndíjra való tényleges rászorultságot alátámasztó körülmények (szociális helyzet, a család jövedelmi viszonyai) leírása és lehetőség szerinti igazolása. 

A pályázatok elbírálása

során előnyt élveznek a leendő I. éves, azaz egyetemi tanulmányaikat 2018 szeptemberében megkezdő hallgatók. Azonos szakmai és szociális feltételekkel pályázók között az ösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez az a pályázó, akinek állandó lakóhelye olyan településen van, illetőleg a pályázat benyújtását megelőző évben volt, amelynek lakosságszáma alacsonyabb, mint a többi pályázó esetében. A pályázatok eredményének kihirdetésére az ELTE ÁJK ünnepélyes tanévnyitóján kerül sor.