Pályázat joghallgatók tanulmányi önköltségének éves támogatására

A Lippay Alapítvány pályázati kiírása a 2020/2021-es tanévre

2020.07.15.
Pályázat joghallgatók tanulmányi önköltségének éves támogatására
A Lippay György Alapítvány célja, hogy a hallgatói önköltség éves összegének megfelelő ösztöndíj (hallgatónként 640.000 forint) nyújtásával támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az ösztöndíjra az ELTE ÁJK-ra első felsőoktatási képzés keretében felvett, magyar állampolgárságú hallgatók az alábbiak szerint nyújthatnak be pályázatot:

Pályázati határidő

  • elektronikus úton a lippay.alapitvany@ajk.elte.hu címre
    VAGY
  • postai úton az ELTE ÁJK Lippay Alapítvány, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. címre

2020. augusztus 24., legkésőbb aznap beérkezett küldemény útján.

A pályázat tartalma

  1. bemutatkozó motivációs levél (értesítési e-mail cím és telefonszám megadása kötelező);
  2. fényképes személyi azonosító okmány és lakcímkártya másolata;
  3. kiemelkedő középiskolai tanulmányi eredmény és felvételi eredmény igazolása (csak a 2020-ban frissen felvett joghallgatók esetében);
  4. eddigi kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredmények igazolása (indexmásolat, ETR-, ill. Neptun-kivonat);
  5. egyéb szakmai eredmények (pl. tanulmányiverseny-helyezés, nyelvvizsga) dokumentumai másolatban;
  6. az ösztöndíjra való tényleges rászorultságot alátámasztó körülmények (szociális helyzet, a család jövedelmi viszonyai) leírása és lehetőség szerinti igazolása.

A pályázatok elbírálása

során előnyt élveznek a leendő elsőéves, azaz egyetemi tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdő hallgatók. Azonos szakmai és szociális feltételekkel pályázók között az ösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez az a pályázó, akinek állandó lakóhelye olyan településen van, illetőleg a pályázat benyújtását megelőző évben volt, amelynek lakosságszáma alacsonyabb, mint a többi pályázó esetében. A pályázatok eredményének kihirdetésére az ELTE ÁJK ünnepélyes tanévnyitóján kerül sor.