Pályázat kutatási és szakmai tevékenységek támogatására

2021.10.04.
Pályázat kutatási és szakmai tevékenységek támogatására
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolája belső pályázatot hirdet kutatási tevékenységek és konferencialátogatások támogatására. A pályázat az EFOP 3.6.3. „Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának aktív státuszú PhD-hallgatói, valamint teljes, illetve részfoglalkozású oktatói és kutatói. 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A pályázatokat a mellékelt adatlapon, a szükséges mellékleteket pdf-ben csatolva elektronikus úton kell a sturm.henrietta@ajk.elte.hu e-mail címre megküldeni.

HATÁRIDŐ:
Folyamatos 2022. március 15-ig (feltéve, ha a teljesítés 2022. április 15-ig lezárul)
A határidő után beérkezett pályázatokat nem fogadjuk be.

A pályázat elnyerésének feltétele, hogy a támogatott tevékenység adott szemeszter végéig megvalósuljon. 

Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlap 4. pontjában ki kell fejteni a téma rövid, egyoldalas tartalmi összefoglalását és a pályázattal megvalósuló tevékenység kari hasznosulását. 

TÉMAKÖRÖK 

1. KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL (7.3.5.)

E témakör keretein belül az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola PhD-hallgatói és oktatói kérhetnek elsősorban hazai vagy külföldi konferenciarészvételi költségekre támogatást, amely utazási, szállás- és regisztrációs költségre használható fel. Nem feltétel, hogy a konferencián tartott előadáshoz kapcsolódó tanulmány is megjelenjen, de elbíráláskor előnyt jelent a szervezők által elfogadott absztrakt bemutatása. 

2. RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, KÖZÖS SZAKMAI MUNKA (7.3.6.)

E témakör keretében az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola oktatói kérhetnek támogatást kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakítására, erősítésére, a külföldi partnerintézményekkel, szervezetekkel való együttműködésre, közös kutatásokra, oktatásra, valamint pályázati felkészülésre. 

A támogatás a néhány napos kiutazások utazási, szállás költségeire fordítható.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. 

Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, mert a megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség. Ezért javasoljuk, hogy a pályázat beadása előtt egyeztessenek Sturm Henriettával (sturm.henrietta@ajk.elte.hu), az ELTE ÁJK Doktori Iskola ügyvivő szakértőjével. 

A pályázati forrásból dologi költségek és napidíj számolható el. Számlás kifizetések tervezése előtt szükséges a közbeszerzési kötelezettségről előzetesen tájékozódni a TáTK Gazdasági Hivatalban (gh@tatk.elte.hu). 

Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállás és utazás csak a központosított közbeszerzés keretén belül a 21/2016. (IX. 28.). számú kancellári körlevélben szabályozott módon szerezhető be. Jelentősen változott az eljárás, mindenki tájékozódjon a pályázat beadása előtt! 

A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 30 napon belül rövid szöveges beszámolót kérünk készíteni és eljuttatni a sturm.henrietta@ajk.elte.hu címre. Konferenciarészvétel esetén kérjük a beszámolóhoz mellékelni a konferenciaabsztraktot, a ppt-diasort vagy a megírt előadást. Külföldi tanulmányút, közös szakmai munka esetén a partnerintézménnyel való megbeszélés alapján elkészült együttműködési jelentést is kérjük mellékelni. 

A nyertes pályázók a megvalósítás során tüntessék fel az EFOP arculati elemeit, illetve azt, hogy az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt támogatásából valósítják meg. Az arculati elemek a Széchenyi2020 sablonok alatt találhatók.

A nyertes pályázóktól kérjük az ESZA pályázati részvételre vonatkozó kérdőívének kitöltését.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

A beérkezett pályázatokat az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának Tanácsa véleményezi, rangsorolja, amely alapján a Doktori Iskola vezetője dönt a támogatásról és annak mértékéről.

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!


Letölthető pályázati adatlap