Pályázat kutatási és szakmai tevékenységek támogatására

2018.09.24.
Pályázat kutatási és szakmai tevékenységek támogatására
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolája meghosszabbítja belső pályázatát kutatási tevékenységek és konferencialátogatások támogatására 2017. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. közötti időszakra. A pályázat az EFOP 3.6.3. „Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának aktív státuszú PhD-hallgatói, valamint teljes, illetve részfoglalkozású oktatói és kutatói. 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A pályázatokat a mellékelt adatlapon, a szükséges mellékleteket pdf-ben csatolva elektronikus úton kell a sturm.henrietta@ajk.elte.hu e-mail címre megküldeni. Részletes felvilágosítás a pályázat keretében felhasználható összegekről Sturm Henrietta ügyvivő szakértőtől kapható.

HATÁRIDŐ: FOLYAMATOS
ELBÍRÁLÁS: október 15., január 15., április 15. 

A pályázat elnyerésének feltétele, hogy a támogatott tevékenység adott tanévben megvalósuljon. 

Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlap 4. pontjában ki kell fejteni a téma rövid, egyoldalas tartalmi összefoglalását és a pályázattal megvalósuló tevékenység kari hasznosulását. 

TÉMAKÖRÖK 

1. KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL (7.3.5 7.3.5 projekttevékenység, a pályázatok egyenként maximum 250.000 Ft értékhatárig támogathatók)

E témakör keretein belül az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola PhD-hallgatói és oktatói kérhetnek elsősorban hazai vagy külföldi konferenciarészvételi költségekre támogatást, amely utazási, szállás és regisztrációs költségre használható fel. Nem feltétel, hogy a konferencián tartott előadáshoz kapcsolódó tanulmány is megjelenjen, de elbíráláskor előnyt jelent a szervezők által elfogadott absztrakt bemutatása. 

2. RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, KÖZÖS SZAKMAI MUNKA (7.3.6. projekttevékenység, a pályázatok egyenként maximum 250.000 Ft értékhatárig támogathatók)

E témakör keretében az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola oktatói kérhetnek támogatást kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakítására, erősítésére, a külföldi partnerintézményekkel, szervezetekkel való együttműködésre, közös kutatásokra, oktatásra, valamint pályázati felkészülésre. 

A támogatás a néhány napos kiutazások utazási, szállás költségeire fordítható. 

3. KUTATÁSI ÉS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA (ösztöndíj, teljes keret 300.000 Ft/év)

E témakör keretein belül az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola aktív státusú PhD-hallgatói kérhetnek támogatást kutatásaikra (pl. adatfelvétel, interjúkészítés stb.) vagy publikációs tevékenységük elősegítésére (pl. nyelvi lektorálás).  A támogatás formája ösztöndíj.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. 

Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, mert a megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség. Ezért javasoljuk, hogy a pályázat beadása előtt egyeztessenek Sturm Henriettával (sturm.henrietta@ajk.elte.hu), az ELTE ÁJK Doktori Iskola ügyvivő szakértőjével. 

A pályázati forrásból dologi költségek és napidíj számolható el. Számlás kifizetések tervezése előtt szükséges a közbeszerzési kötelezettségről előzetesen tájékozódni a TáTK Gazdasági Hivatalban (gh@tatk.elte.hu). 

Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállás és utazás csak a központosított közbeszerzés keretén belül a 21/2016. (IX. 28.). számú kancellári körlevélben szabályozott módon szerezhető be. Jelentősen változott az eljárás, mindenki tájékozódjon a pályázat beadása előtt! 

A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 30 napon belül rövid szöveges beszámolót kérünk készíteni és eljuttatni a sturm.henrietta@ajk.elte.hu címre. Konferenciarészvétel esetén kérjük a beszámolóhoz mellékelni a konferenciaabsztraktot, a ppt-diasort vagy a megírt előadást. Külföldi tanulmányút, közös szakmai munka esetén a partnerintézménnyel való megbeszélés alapján elkészült együttműködési jelentést is kérjük mellékelni. 

A nyertes pályázók a megvalósítás során tüntessék fel az EFOP arculati elemeit, illetve azt, hogy az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt támogatásából valósítják meg. Az arculati elemek a Széchenyi2020 sablonok alatt találhatók.

A nyertes pályázóktól kérjük az ESZA pályázati részvételre vonatkozó kérdőívének kitöltését.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

Az 1-2. ponthoz beérkezett pályázatokat az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának Tanácsa véleményezi, rangsorolja, amely alapján a Doktori Iskola vezetője dönt a támogatásról és annak mértékéről.  

A 3. ponthoz beérkezett pályázatokat ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának Tanácsa véleményezi, rangsorolja, és az ELTE ÁJK Kari Ösztöndíj Bizottsága dönt róluk. A döntés meghozatalakor a Tanács az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

 1. A pályázati kiírásban szereplő tevékenységre irányul-e a pályázat. 
 2. Megvalósítható-e a tervezett tevékenység más pályázati forrásból. 
 3. Konferenciarészvétel támogatásának feltétele, hogy a pályázó tartson előadást a konferencián, és előnyt jelent, ha a pályázó a konferenciaszervezők által már elfogadott absztrakttal jelentkezik. 
 4. Fűződik-e kari/intézeti érdek a pályázatban nevesített tevékenységhez. 
 5. Korábban részesült-e a pályázó támogatásban, és ha igen, annak milyen produktív eredményei lettek (pl.: nemzetközi kapcsolatfelvétel, cikk, órai tananyag kibővítése, PhD-disszertáció stb.), valamint érdemben beszámolt-e a végzett tevékenységről. 
 6. A pályázó tudományos munkássága a beosztásához képest (tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár) az elmúlt 5 évben. 
 7. A pályázó aktivitása az ELTE-n (pl.: milyen olyan plusz tevékenységeket végzett, amiért nem részesült honoráriumban stb.) 
 8. A pályázat mennyire segítené a pályázó szakmai előmenetelét vagy az általa tanított kurzusokat. 
 9. A megpályázott tevékenység szakmai presztízse (pl.: konferencia, folyóirat vagy tanulmánykötet, ahol a cikk megjelenne) 
 10. Reális-e a költségvetés. 
 11. A megpályázott összeg mértéke a teljes kiosztható kerethez képest. 

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!


Letölthető pályázati adatlap