Pályázati felhívás doktorandusz ösztöndíjra

2019.09.25.
Pályázati felhívás doktorandusz ösztöndíjra
A Tudományági Doktori Tanács pályázatot ír ki 43 havi ösztöndíjra – 2020. február 1-től – az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában, illetőleg a Politikatudományi Doktori Iskolában. Az ösztöndíjra azok az elsőéves, szervezett képzésben részt vevő levelező tagozatos doktoranduszok pályázhatnak, akik a 2019/2020-as tanév őszi félévében aktívként regisztráltak.

A pályázat feltétele, hogy a témavezető és a befogadó tanszék vezetője együttesen támogassa az ösztöndíj elnyerését és a tagozatváltást.

A pályázathoz csatolni kell:

  1. a kérelem indokait;
  2. az aktualizált kutatási tervet;
  3. a tanszékvezetővel és a témavezetővel egyeztetett és aláírásukkal ellátott, a képzés első, képzési és kutatási ciklusára vonatkozó részletes tanulmányi tervet, amely félévenkénti bontásban tartalmazza a felvenni tervezett kurzusokat, valamint hogy az ösztöndíjas milyen tanszéki oktatási és kutatási feladatokban vesz majd részt;
  4. a témavezetőnek és a tanszékvezetőnek együttes ajánlását az ösztöndíj elnyerésére;

TOVÁBBÁ az alább felsoroltak közül mindazt, amivel a pályázó rendelkezik, és amit a felvételi jelentkezéséhez nem adott be:

  1. az eddigi önálló szakmai publikációit, illetve tanulmányait (recenziókat nem),
  2. a tanszéki kutatásban való részvétel bemutatását és ezek tanszékvezetői igazolását,
  3. nemzetközi pályázaton, versenyen elért 1-5. helyezést igazoló dokumentumokat,
  4. a PhD-képzés szempontjából hasznosítható további nyelvvizsga/nyelvvizsgák megszerzését igazoló dokumentumo(ka)t, ha ezeket a doktori képzésre való jelentkezés után szerezte.

Ha az 5–8. pontokban felsoroltak valamelyikét a felvételi jelentkezéséhez már csatolta, kérjük, hogy erre utaljon a pályázatban. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ösztöndíjas doktoranduszként csak külön dékáni engedéllyel, és maximum a hivatalos munkaidő 50%-áig, részfoglalkozásban lehet külső foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozni.

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a phdjur@ajk.elte.hu e-mail címre 2019. október 4. (péntek) 12.00 óráig. A 3–4., 5–8. pontban felsorolt mellékleteket szkennelt formában kell benyújtani. Egyidejűleg kérjük a teljes pályázati anyag papír alapú változatát is postázni vagy személyesen leadni az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Titkárságára (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.). Az elektronikusan benyújtott pályázatok megérkezését az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ügyintézője, Bencze Andrea 2019. október 4. (péntek) 15.00 óráig visszaigazolja e-mailben. Ha a pályázó nem kap visszaigazolást, az azt jelenti, hogy pályázata nem érkezett meg, ebben az esetben pályázati anyagát személyesen vagy meghatalmazott által még leadhatja az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Titkárságán (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. em. 103. szoba) 2019. október 7-én (hétfőn) 9.00 és 10.00 óra között. A 2019. október 7. 10.00 óra nem hiánypótlásra kijelölt határidő, ekkor csak az elektronikusan – igazoltan – elküldött, de meg nem érkezett pályázatok személyes benyújtására van mód. A hiányos és az elkésetten érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

Budapest, 2019. szeptember 25.

Dr. Kukorelli István
TDT elnök