Pályázati felhívás Mádl Ferenc ösztöndíjra

2018.05.29.
Pályázati felhívás Mádl Ferenc ösztöndíjra
A Nizsalovszky Endre Emlékalapítvány Mádl Ferenc professzor emlékének adózva pályázatot hirdet hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

A Mádl Ferenc ösztöndíj célja olyan hallgatók támogatása, akik jogi tanulmányaik során kiemelkedő teljesítményt tudnak felmutatni a nemzetközi magánjog vagy az európai gazdasági jog területén. Az ösztöndíjat minden tanévben egy hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege: 100.000 forint.

Pályázhat minden, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, nappali tagozaton, jogász szakon tanulmányokat folytató hallgató, illetve határon túli felsőoktatási intézményben jogi tanulmányokat folytató magyar anyanyelvű hallgató.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, elérhetőségeit;
  • valamennyi beiratkozott félév tekintetében tanulmányi adatait tartalmazó kivonatot;
  • 1 oldal terjedelemben annak alátámasztását, hogy a pályázó valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott a nemzetközi magánjog vagy az európai gazdasági jog területén, így különösen aktív tudományos diákköri tevékenységgel, OTDK-dolgozat írásával, kiemelkedő színvonalú évfolyamdolgozat írásával vagy publikációkkal.

A pályázatot elektronikusan a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékre, a jmce@ajk.elte.hu címre kérjük benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázatokat a Nizsalovszky Endre Emlékalapítvány Kuratóriuma által kijelölt bizottság bírálja el. Az ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.