Pályázati felhívás Mádl Ferenc ösztöndíjra

2020.06.17.
Pályázati felhívás Mádl Ferenc ösztöndíjra
A Nizsalovszky Endre Emlékalapítvány Mádl Ferenc professzor emlékének adózva pályázatot hirdet hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

A Mádl Ferenc ösztöndíj célja olyan hallgatók támogatása, akik jogi tanulmányaik során kiemelkedő teljesítményt tudnak felmutatni a nemzetközi magánjog vagy az európai gazdasági jog területén. A Mádl Ferenc ösztöndíjat minden tanévben egy hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege: 100.000 forint.

Pályázhat minden, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán nappali tagozaton jogász szakon tanulmányokat folytató hallgató, illetve határon túli felsőoktatási intézményben jogi tanulmányokat végző magyar anyanyelvű hallgató.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, elérhetőségeit;
  • valamennyi beiratkozott félév tekintetében tanulmányi adatait tartalmazó kivonatot;
  • egy oldal terjedelemben annak bemutatását, hogy a pályázó valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott a nemzetközi magánjog vagy az európai gazdasági jog területén, például aktív tudományos diákköri tevékenységgel, OTDK-dolgozat írásával, részvétellel perbeszédversenyen, vagy magas színvonalú évfolyamdolgozat írásával illetve publikációkkal.

A pályázatot elektronikusan a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékre, a kiraly.miklos@ajk.elte.hu címre kérjük benyújtani, a tárgyban megadva: „Mádl Ferenc ösztöndíj”. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatokat a Nizsalovszky Endre Emlékalapítvány Kuratóriuma által kijelölt bizottság bírálja el. Az ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.