Tolle Lege

Az Állam- és Jogelméleti Tanszék kiadásában megjelent a Tolle Lege című jog- és társadalomelméleti elektronikus folyóirat.

Az első szám a Karon 2011. március 23-án megrendezett Tradíció és progresszió c. konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. A folyóirat elérhető a következő címen: http://tollelege.elte.hu

A negyedévente megjelenő kiadvány a perspektívatágítás jegyében a legkülönbözőbb társadalomelméleti kérdésekben szeretne szellemi ugródeszkaként szolgálni Olvasók számára. E feladat teljesítése közben a problémák újszerű megközelítésmódjai mellett igyekszik a jog-és állambölcseletben leülepedett és kikristályosodott tudás megőrzését, gondozását is felvállalni, vagyis „tradíció és progresszió” egyfajta ötvözetét megvalósítani, mely szemléletet híven tükrözi az első lapszám alapjául szolgáló – az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszéke által életre hívott – 2011 márciusában megrendezett konferencia itt közzétett anyaga is.

A Tanszék által megálmodott periodika a több száz éves hazai jogászképzés hagyományaiban gyökerező módon, nyitott elmével és szakmai kíváncsisággal vár minden megkeresést és publikálásra szánt írást, érkezzen az a tudományban évek óta elismerten tevékenykedő szakemberek, doktoranduszok vagy más érdeklődő hallgatók tollából.

2011.12.01.