Towards a sustainable constitutional pluralism in Europe

Towards a sustainable constitutional pluralism in Europe
05/05

2020. május 05. 16:00

ELTE ÁJK A/1. gyakorló (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

05/05

2020. május 05. 16:00 -

ELTE ÁJK A/1. gyakorló (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke – a Nemzetközi Jogi Tanszékkel együttműködésben – tudományos műhelyvitát rendez Davide Paris (Max Planck Összehasonlító Jogi és Nemzetközi Jogi Intézet, Heidelberg) „Towards a sustainable constitutional pluralism in Europe. Constitutional courts and the European Court of Human Rights” című kéziratáról.

Opponens: Sonnevend Pál
A vitát vezeti: Dezső Márta

A kézirat angol nyelvű, és a vita is angol nyelven zajlik.

Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk. A kézirat a toth.viktoria.dora@ajk.elte.hu címen kérhető el a műhelyvita előtt egy héttel.

Dr. Davide Paris a Trentoi Egyetemen végzett, és alkotmányjogból szerzett doktori fokozatot a Milánói Egyetemen 2009-ben. Doktori disszertációját a katonai szolgálat lelkiismereti okokból való megtagadásáról írta, és elnyerte vele a legjobb olasz alkotmányjogi disszertációért járó „Leopoldo Elia” díjat. 2010-ben a Toulon-i Egyetemen, 2012-13-ban a Kelet-Piedmont-i Egyetemen volt posztdoktor kutató. 2014-ben az Alexander von Humboldt Foundation ösztöndíjának elnyerésével csatlakozott a heidelbergi Max Planck Összehasonlító Közjogi és Nemzetközi Jogi Intézethez, ahol jelenleg senior kutatóként dolgozik. Kutatása fókuszában elsősorban az összehasonlító alkotmányjog és az alapjogok többszintű európai védelme. Összehasonlító jogot és európai alapjogokat oktatott a heidelbergi, frankfurti és mannheimi egyetemen. Tanulmányai rangos európai és nemzetközi jogi folyóiratokban jelentek meg (többek között: Maastricht Journal of European and Comparative Law, European Constitutional Law Review, és German Law Journal).

Az esemény megvalósulását az ELTE Tudományos Tanácsa támogatása tette lehetővé.