Újabb hallgatói sikerek

2018.12.12.
Újabb hallgatói sikerek
Hallgatóink kiemelkedően sikeresen szerepeltek a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület, az Országos Bírósági Hivatal és a Wolters Kluwer által szervezett III. Alternatív Vitarendezési Konferenciához kapcsolódó tudományos kutatási tevékenységre kiírt pályázaton. Két kategóriában is ELTE ÁJK-s hallgatók hozták el a díjat.

AVR Junior egyéni díjban részesült Gábor Edina „A negyedik fél – A digitális forradalom hatásai a békéltetésre” című dolgozatával. A pályamű témavezetője: Dr. Inzelt Éva volt.

AVR Junior csoportos díjban részesült Stekler KláraSzepesi Szonja és Berkó Attila az „Egységesítési törekvések a fogyasztóvédelem területén, különös tekintettel az online vitarendezésre és a sharing economy jelenségre” című pályaművel.