Kajtár Gábor Dr. habil.

Kajtár Gábor Dr. habil.

habilitált egyetemi docens

Állam- és Jogtudományi Kar
dékánhelyettes

Nemzetközi Jogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
Weboldal: https://www.ajk.elte.hu/content/kajtar-gabor.t.46
Doktori adatlap: doktori.hu
E-mail: kajtarg@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 4116532
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: 124