Légrádi István László dr.

Légrádi István László dr.

egyetemi tanársegéd

Polgári Eljárásjogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
E-mail: legradi.i@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2605
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 202.

Fogadóóra: Hétfő: 12:00–14:00 (Teams)

Oktatott tárgyak:

  • Polgári perjog
  • A polgári nemperes eljárások joga

Kutatási területek:

  • Bizonyítás
  • Csoportos igényérvényesítés
  • Az érvénytelen szerződések eljárásjogi vetületei