ELTE Nyári Egyetemek

22. ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem

2017. július 12–16.
Jogtudományi Szekció
A kulturális sokszínűség a jogban – a központi téma általános, illetve nemzetközi jogi szempontból való megközelítése

Menyhárd Attila (ELTE): A jog diverzitása és konvergenciái; Somssich Réka (ELTE): Nyelvi sokszínűség – soknyelvű jogalkotás; Vittay Melinda (ELTE): Kapcsolódó, gyakorlati jellegű foglalkozás a Nyelvi jogok problémái és iszlám fátylak című előadáshoz; Vissy Beatrix (ELTE): Kultúra és tradíció az alapjogvédelem szempontrendszerében; Lápossy Attila (ELTE): Társadalmi és kulturális kötöttségek a gyermekjogok fejlődésében; Pásztor Emese (ELTE): Kapcsolódó, gyakorlati jellegű foglalkozás a Kultúra és tradíció az alapjogvédelem szempontrendszerében című előadáshoz; Kardos Gábor (ELTE): A nyelvi jogok problémái és iszlám fátylak; Király Miklós (ELTE): Egységes jog vagy nemzetközi magánjog? Bírkózás a sokszínűséggel a szerződési jogban; Erdős István (ELTE): Kapcsolódó, gyakorlati jellegű foglalkozás az Egységes jog vagy nemzetközi magánjog? Bírkózás a sokszínűséggel a szerződési jogban című előadáshoz kapcsolódóan; Fábián Gyula (Babes-Bolyai Tudományegyetem): Európai Ügyészség, a Zöld Könyvtől a rendeletjavaslatig (2001–2017); Szalma József (Újvidéki Egyetem): A magyar jogi kultúra és hatásai.

Netzwerk Ost-West (NOW) nyári egyetem program

Az idén jubileumi 25. évét ünneplő Netzwerk Ost-West (NOW) program 2017. augusztus 7–20. között került megrendezésre a berlini Humboldt-Universität és az ELTE ÁJK Együttműködésében. Az 2017-es programot német részről Prof. Dr. Martin Heger büntetőjogász professzor tanszéke, a magyar részről a Jog-és Társadalomelmélet tanszék koordinálta. A projekt szándéka a bilaterális német és kelet-európai egyetemi és tudományos együttműködés mellett a részt vevő országok közötti szociális és kulturális kapcsolatok erősítése. A NOW program legfontosabb finanszírozója a német DAAD, de a magyarországi hét megvalósulását Karunk anyagilag is támogatta.

A kéthetes nyári egyetemen tíz német hallgató mellett Karunk tíz hallgatója kapott lehetőséget arra, hogy tudományos kutatómunka keretében mélyebben megértsék a jog és a boldogság kapcsolatának jogi, filozófiai, közgazdasági, jogelméleti, sőt pszichológiai vonatkozásait. A szeminárium során hallgatóknak alkalmuk nyílt témához kapcsolódó kérdésekeit – Skype-interjú révén – a Princeton University etika professzorának, Peter Singernek is feltenni.

 A szemináriumi munka szakmai felügyeletét német oldalról Christoph Winter és Michael Epping, magyar oldalról Győry Csaba, a Jog- és Társadalomelméleti Tanszék oktatója segítette, míg a szabadidős programokat Paulina Böse, Lauritz Stöber, Árkovits Anna és Novák György szervezte.

A NOW nyári egyetem kiváló lehetőséget jelentett a résztvevőknek, hogy angol és német nyelvű szakirodalommal foglalkozzanak, megismerjék, illetve az előadások, viták során gyakorolják a német jogi szaknyelv használatát, kapcsolatokat szerezzenek Németország egyik vezető jogi karán, múzeumokat, történelmi helyszíneket látogassanak meg és természetesen arra, hogy jól érezzék magukat Budapesten és Berlinben is.

Angol nyelvű nyári egyetem

Az ELTE Magyar Nyelv és Kultúra nyári egyetem programjának keretében megrendezésre került a Karon a „Summer School on transnational aspects of law” c. angol nyelvű nyári egyetemi program 2017. augusztus 17–25. között. A két hetes szakmai program 2-3 napos kurzusokat foglalt magában.

A program leírása:
Economic globalisation has created a variety of situations where more states and their subjects are involved in a legal problem. The range of such transnational situtation is extremely wide, covering issues of private international law, various fields of public international law and criminal law, just to name a few. The 2017 ELTE Summer School on transnational aspect of law aims to highlight some topical issues in this field, including the protection of international investments, the settlement of international commercial disputes, white collar and corporate crime as well as international air law. The Summer School is designed to put special emphasis on a practical approach to the questions discussed.

Kurzusok:
Inzelt Éva: The Criminology of White Collar and Corporate Crime.           
Sipos Attila: Air Carrier Liability for Passenger Injury.      
Erdős István: Transnational Aspects of Law: Settlement of International Commercial Disputes
Kende Tamás: The settlement of investment disputes – past, present and future