magyar  •  english  •  deutsch
2017. február 20. hétfő
 Tanszékek
 A Kar vezetése
 Kari Tanács
 Társadalmi Tanács
 Dékáni Hivatal
 Tanulmányi Hivatal
 Gazdasági Hivatal
 Karunk kitüntetettjei
 Díszoklevelek igénylése
 Szabályzatok
 A Kar alapítványa -
   Frank Ignác Alapítvány
 Aktuális pályázatok
 Galéria
Közvetlen linkek
Felvételi 2017
LL.M programs in English
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  A Karról  
   
Miniszteri kitüntetések

Igazságügyi miniszteri kitüntetés

Deák Ferenc-díj
Az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is.
 • Dr. Székely László (2012)
 • Dr. Vékás Lajos (2013)
 • Dr. Kisfaludi András (2014)
 • Dr. Kukorelli István (2016)

Emberi Jogokért Emlékplakett

 • Dr. Mezey Barna (2004)
 • Dr. Papp Imre (2004)
 • Dr. Fleck Zoltán (2008)

Az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai elismerések

Nagy Tibor Gyula-díj
Az oktatás területén az európai jogharmonizációért és a közigazgatás korszerűsítéséért kimagasló tevékenységet folytató személyeknek adományozható.
 • Dr. Szalay Éva (2004)
 • Dr. Fazekas Marianna (2005)
 • Dr. Máthé Gábor (2008)
 • Dr. Müller György (2009)
 • Dr. Nagy Marianna (2011)
 
Szent-Györgyi Albert-díj
A felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható.
 • Dr. Takács Imre (1996)
 • Dr. Vigh József (1997)
 • Dr. Békés Imre (1999)
 • Dr. Harmathy Attila (1999)
 • Dr. Nagyné Szegvári Katalin (2000)
 • Dr. Lőrincz Lajos (2000)
 • Dr. Vékás Lajos (2000)
 • Dr. Hamza Gábor (2005)
 • Dr. Samu Mihály (2005)
Apáczai Csere János-díj
Óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható.
 • Dr. Weiss Emília (1996)
 • Dr. Schlett István (2006)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
A felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.
 • Dr. Gönczöl Katalin (1995)
 • Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla (1995)
 • Dr. Hágelmayer Istvánné (1996)
 • Dr. Tóth János (1997)
 • Dr. Hamza Gábor (1999)
 • Dr. Schlett István (1999)
 • Dr. Bihari Mihály (2000)
 • Dr. Boytha György (2000)
 • Dr. Földes Gábor (2001)
 • Dr. Domé Györgyné (2002)
 • Dr. Valki László (2003)
 • Dr. Kisfaludi András (2005)
 • Dr. Rácz Lajos (2006)
 • Dr. Szabó Máté (2006)
 • Dr. Steiger Judit (2007)
 • Dr. Földi András (2008)
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.
 • Dr. Berényi Sándor (2001)

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.09.01.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!