magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Tanszékek
 A Kar vezetése
 Kari Tanács
 Társadalmi Tanács
 Dékáni Hivatal
 Tanulmányi Hivatal
 Gazdasági Hivatal
 Karunk kitüntetettjei
 Díszoklevelek igénylése
 Szabályzatok
 A Kar alapítványa -
   Frank Ignác Alapítvány
 Aktuális pályázatok
 Galéria
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  A Karról  
   
Miniszteri kitüntetések

Igazságügyi miniszteri kitüntetés

Deák Ferenc-díj
Az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is.
 • Dr. Székely László (2012)
 • Dr. Vékás Lajos (2013)
 • Dr. Kisfaludi András (2014)
 • Dr. Kukorelli István (2016)

Emberi Jogokért Emlékplakett

 • Dr. Mezey Barna (2004)
 • Dr. Papp Imre (2004)
 • Dr. Fleck Zoltán (2008)

Moór Gyula-díj
Az életpálya lezárása alkalmával vagy kiemelkedő életmű elismeréseként annak az igazságügyi területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában.
 • Dr. Somssich Réka (2017)

Az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai elismerések

Nagy Tibor Gyula-díj
Az oktatás területén az európai jogharmonizációért és a közigazgatás korszerűsítéséért kimagasló tevékenységet folytató személyeknek adományozható.
 • Dr. Szalay Éva (2004)
 • Dr. Fazekas Marianna (2005)
 • Dr. Máthé Gábor (2008)
 • Dr. Müller György (2009)
 • Dr. Nagy Marianna (2011)
 
Szent-Györgyi Albert-díj
A felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható.
 • Dr. Takács Imre (1996)
 • Dr. Vigh József (1997)
 • Dr. Békés Imre (1999)
 • Dr. Harmathy Attila (1999)
 • Dr. Nagyné Szegvári Katalin (2000)
 • Dr. Lőrincz Lajos (2000)
 • Dr. Vékás Lajos (2000)
 • Dr. Hamza Gábor (2005)
 • Dr. Samu Mihály (2005)
Apáczai Csere János-díj
Óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható.
 • Dr. Weiss Emília (1996)
 • Dr. Schlett István (2006)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
A felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.
 • Dr. Gönczöl Katalin (1995)
 • Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla (1995)
 • Dr. Hágelmayer Istvánné (1996)
 • Dr. Tóth János (1997)
 • Dr. Hamza Gábor (1999)
 • Dr. Schlett István (1999)
 • Dr. Bihari Mihály (2000)
 • Dr. Boytha György (2000)
 • Dr. Földes Gábor (2001)
 • Dr. Domé Györgyné (2002)
 • Dr. Valki László (2003)
 • Dr. Kisfaludi András (2005)
 • Dr. Rácz Lajos (2006)
 • Dr. Szabó Máté (2006)
 • Dr. Steiger Judit (2007)
 • Dr. Földi András (2008)
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.
 • Dr. Berényi Sándor (2001)

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.03.14.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!