Hírek

Események

Videók

Mezey Barna jogtörténész

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezetője. Kutatási területe a magyar alkotmány- és jogtörténet. Kutatásai során a Rákóczi-szabadságharc államának jogalkotási kérdéseivel, a magyarországi cigányság történetének jogtörténeti kérdéseivel, a magyar büntetés-végrehajtási jog történetével, a polgári börtönügy kialakulásával, az európai parlamentarizmus történetének kérdéseivel foglalkozott. Publikációit elsősorban magyar és német nyelven adja közre. A videóban a fenyítőházak jelenőségéről beszél. „Az ELTE Arcai” sorozatban az ELTE-n dolgozó kiváló tudósokat és kutatókat mutatunk be, és egy számukra fontos kutatási területet.

ELTE ÁJK Orientációs Napok 2017

Az ON az ELTE ÁJK hivatalos háromnapos rendezvénye, amely szeptember 6-án magában foglalja a csoportos beiratkozást is. A programok legfontosabb elemei: ismerkedés egymással, az oktatókkal és a felsőbbévesekkel, a jogászi hivatás alapértékeivel és egyben annak megünneplése, hogy felvettek az ország elsőszámú jogi karára. Mindhárom napnak van egy saját fókusza, ehhez a témához kapcsolódnak a felkínált programelemek: 1# Az ÁJK mint közösség, 2# az ÁJK mint tudásforrás, 3# az ÁJK mint lehetőség, +1 Sportnap.

Az ÁJK a médiában