PhD képzések

PhD képzések

Tisztelt Olvasó!

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1993-ban kezdődött meg a doktori képzés, két akkreditált doktori programban: az állam- és jogtudományok és a politikatudomány területén.

A képzések akkreditációja az állam- és jogtudomány körében valamennyi területre kiterjedt, s ezzel egyedüli volt a hazai jogtudományi doktori akkreditációk között. A politikatudományok területén az országban elsőként akkreditálták a képzést.

A doktori iskolák 2000. évi akkreditációja során a képzés újjászervezésére került sor, melynek során dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, az MTA rendes tagja vezetésével, és dr. Vékás Lajos egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, dr. Ficzere Lajos egyetemi tanár, DSc., dr. habil. Kukorelli István egyetemi tanár, DSc., dr. habil. Mezey Barna egyetemi tanár, CSc, dr. habil. Földes Gábor egyetemi docens, CSc., dr. Fazekas Marianna egyetemi docens, CSc, dr. Kabódi Csaba egyetemi docens, CSc., dr. Boros László egyetemi docens, CSc. alapító tagok közreműködésével indult el az Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola működése.

Az állam- és jogtudományi doktori képzés megszervezésében, az iskola működőképességének biztosításában kiemelkedő szerepe volt dr. Földes Gábornak. Fájdalmasan korán bekövetkezett halála után dr. Nagy Marianna vette át a szervezési feladatokkal járó alelnöki tisztet.

A Politikatudományi Doktori Iskola alapító vezetője dr. Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, DSc lett. Az alapító tagok sorában volt: dr. Bíró Gáspár egyetemi tanár, DSc., dr. Boros Zsuzsa egyetemi docens, dr. Körösényi András egyetemi tanár, DSc, dr. habil. Schlett István egyetemi tanár, CSc., dr. Szabó Máté egyetemi tanár, DSc. Külső tagként közreműködött az alapításban: dr. Balogh István egyetemi tanár, DSc, dr. habil. Paczolay Péter egyetemi tanár, CSc, dr. Szabó Márton egyetemi tanár CSc.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának két doktori iskolájában az elmúlt csaknem húsz évben közel ezer hallgató végzett doktori tanulmányokat. Ezek több mint egyharmada szerzett tudományos fokozatot. A két doktori iskolának 36 törzstagja és jelenleg további 26 témavezetője van.

A 2012/2013-as tanévtől az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola új programot indít „Doctorate in Cultural and Global Criminology” témakörben. A program négy európai egyetem – University of Kent, Universiteit Utrecht, Universität Hamburg és ELTE – közreműködésével megvalósuló nemzetközi kriminológiai doktori program része, amihez a négy egyetem konzorciuma elnyerte az Európai Unió Eramus Mundus doktori program (EMJD) státuszt, és az ezzel járó jelentős uniós támogatást. Ezzel az ELTE a társadalomtudományok területén egész Európában egyedülálló doktori program részese lett.

Az ELTE Állam- és jogtudományi Karának doktori iskolái nagy szakmai és oktatási tapasztalattal, széleskörű tudományos felkészültséggel oktatják doktorandusz hallgatóikat és várják a doktori képzésre jelentkezőket.

Dr. Szabó Máté,
a Politikatudományi Doktori Iskola vezetője
a Tudományági Doktori Tanács társelnöke

Dr. Kukorelli István,
az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
a Tudományági Doktori Tanács elnöke