Vezetés

Vezetés

A Kar felelős vezetője a dékán. A dékánt a kar egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei közül a Kar tanácsa négy évre választja. A dé­kán feladata különösen a Kar képviselete, a kari szervezeti egységek, a kari ok­tatási tevékenység és a Karon szervezett továbbképzés irányítása, felügyelete. Kari ügyekben a kiadmányozási, és a Kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási jogkört a dékán gyakorolja. Emellett feladata a kari humánpolitikai munka irányítása, a dékánhelyettesek, tanszékvezetők és más szervezeti egységek vezetőinek megbízása, a Kari Tanács üléseinek előkészítése, az ott hozott határozatok végrehajtása, a kari hivatalok irányítása, a rektor által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Karon három – tanulmányi és oktatási, nemzetközi, illetőleg tudomá­nyos – dékánhelyettes segíti a dékán munkáját.

Dékán

Dr. Sonnevend Pál
tanszékvezető egyetemi tanár
Tel: (36-1) 411-6516, (36-1) 411-6500/2446
E-mail: dekan@ajk.elte.hu, ajtkdekan@ludens.elte.hu

Dékánhelyettesek

Tanulmányi és oktatási ügyek: Nemzetközi ügyek: Tudományos ügyek:

Dr. Somssich Réka
egyetemi tanár
Tel.: (36-1) 411-6527
E-mail

Dr. Rozsnyai Krisztina
egyetemi tanár
Tel: (36-1) 411-6519
E-mail

Dr. Kajtár Gábor
habil. egyetemi docens
Tel: (36-1) 483-8025
E-mail