Testületek

A Kari Tanács mellett működő testületek

A Kari Tanács Bizottságai

Tudományterületi Doktori Tanács

Elnök:
Nagy Marianna egyetemi tanár (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezető, hivatalból tag)

Politikatudományi Doktori Iskola vezető:
Szabó Máté, egyetemi tanár, az MTA doktora (hivatalból tag)

Tagok:
Arató Krisztina egyetemi tanár 
Fekete Balázs egyetemi tanár 
Fleck Zoltán egyetemi tanár 
Földi András professor emeritus, az MTA levelező tagja
Gellér Balázs egyetemi tanár 
Lévay Miklós egyetemi tanár (a Kriminológia Doktori Program vezetője)  
Menyhárd Attila egyetemi tanár  
Somssich Réka egyetemi tanár

Külsős tagok:
Papp Tekla DSc egyetemi tanár (NKE)
Smuk Péter egyetemi tanár (SZIE)

Kari Habilitációs Bizottság

Elnök:
Király Miklós egyetemi tanár

Tagok:
Körösényi András egyetemi tanár, az MTA doktora
Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár
Szabó Máté egyetemi tanár, az MTA doktora
Szeibert Orsolya egyetemi tanár
Szomora Zsolt egyetemi tanár
Varga István egyetemi tanár 

Külsős tagok:
Gyulavári Tamás egyetemi tanár (PPKE)
Nagy Csongor István DSc egyetemi tanár (SZTE)
Sulyok Gábor egyetemi tanár (SZE)

Kari Hallgatói Fegyelmi Albizottság

Elnök:
Ambrus István egyetemi docens

Elnökhelyettes:
Kecső Gábor adjunktus

Oktató tag:
Kapa Mátyás adjunktus

Oktató póttag:
Papik Orsolya tanársegéd
Légrádi István tanársegéd

Kari Tanulmányi Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

I. Teljes idejű képzések albizottsága (jogász, kriminológus, politológus ügyek)

Tagjai:
Gosztonyi Gergely adjunktus
Inzelt Éva adjunktus
Lápossy Attila tanársegéd
Molnár Hella Katalin adjunktus
Pesti Sándor egyetemi docens

II. Részidős képzések albizottsága (jogász levelező tagozatos, igazságügyi igazgatási BA, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA szakos ügyek)

Tagjai:
Bak Klára adjunktus
Petrovics Zoltán adjunktus
Siklósi Iván habilitált egyetemi docens

Kari Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagok:
Gellérné Lukács Éva adjunktus
Holé Katalin adjunktus
Pesti Sándor egyetemi docens
Rigó Balázs adjunktus

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Hoffman István egyetemi tanár
Társelnök: Mándi Tibor egyetemi docens
Alelnök: Gárdos-Orosz Fruzsina egyetemi docens
Titkár: Képessy Imre tanársegéd

Tantervi Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Fekete Balázs habilitált egyetemi docens
Fuglinszky Ádám egyetemi tanár
Nagy Marianna egyetemi tanár
Somody Bernadette adjunktus

Nemzetközi Bizottság

Elnök:
Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Bihari Zsuzsanna hivatalvezető (Tanulmányi Hivatal)
Sulyok Katalin adjunktus
Szabó Brigitta irodavezető (Nemzetközi Iroda)

Könyvtári és Informatikai Bizottság

Elnök:
Varga István egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Arató Krisztina egyetemi tanár
Baranyi Bertold tanársegéd
Gárdos Péter adjunktus
Kajtár Gábor egyetemi docens
Szabados Tamás egyetemi docens
Takács Dániel, a Kari Könyvtár vezetője (hivatalból)

„Nívódíj” Állandó Bizottság

Elnök:
Földi András egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Tagjai:
Borsos-Szabó Ágnes ügyvivő szakértő
Gellér Balázs egyetemi tanár
Kardos Gábor egyetemi tanár
Tímár Kinga tanársegéd
Bodnár Krisztina (MTA TK JTI)

Minőségirányítási Bizottság

Elnök:
Sonnevend Pál egyetemi tanár

Tagjai:
Báldy Péter igazgatóhelyettes (ELTE JTI)
Boda Zsolt egyetemi tanár
Hungler Sára adjunktus
Nagy Marianna egyetemi tanár
Navratil Szonja adjunktus

Speciális Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Bihari Zsuzsanna hivatalvezető (Tanulmányi Hivatal)
Bencsik András adjunktus

Etikai Bizottság

Elnök:
Mezey Barna DSc professor emeritus

Tagok:
Bodnár Eszter egyetemi docens
Körösényi András egyetemi tanár

Póttagok:
Arató Krisztina egyetemi tanár
Szeibert Orsolya egyetemi tanár

A Kar választott (delegált) képviselői egyetemi testületekben

Szenátus

 • Sonnevend Pál egyetemi tanár, dékán
 • Fazekas János egyetemi docens, a Bibó István Szakkollégium igazgatója
 • Kecső Gábor adjunktus
 • Pásztor Csaba (HÖK elnök)

Egyetemi Doktori Tanács

 • Mezey Barna DSc professor emeritus (elnök)
 • Nagy Marianna egyetemi tanár
 • Karácsony András egyetemi tanár (póttag)

Egyetemi Habilitációs Bizottság

 • Gellér Balázs egyetemi tanár
 • Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár (póttag)

Oktatási és Képzési Tanács

 • Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes

Tudományos Tanács

 • Fuglinszky Ádám egyetemi tanár
 • Lévay Miklós egyetemi tanár (rektori delegált)

Minőségirányítási Bizottság

 • Báldy Péter igazgatóhelyettes (JTI)

Egyetemi Kreditátviteli Bizottság

 • Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes

Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

 • Hoffman István egyetemi tanár

Tehetséggondozási Tanács

 • Nagy Marianna egyetemi tanár