A Kari Tanács mellett működő testületek

A Kari Tanács Bizottságai

Tudományterületi Doktori Tanács

Elnök:
Kukorelli István, az MTA doktora, egyetemi tanár (DI vezető, hivatalból tag)

Alelnök:
Nagy Marianna egyetemi tanár

Tagok:
Arató Krisztina egyetemi tanár
Fleck Zoltán egyetemi tanár
Földi András egyetemi tanár
Gellér Balázs egyetemi tanár
Karácsony András egyetemi tanár
Kisfaludi András egyetemi tanár
Lévay Miklós egyetemi tanár (a Kriminológia Doktori Program vezetője)
Szabó Máté, az MTA doktora, egyetemi tanár (DI vezető)

Külsős tagok:
Papp Tekla egyetemi tanár (NKE)
Smuk Péter egyetemi tanár (SZE)

Kari Habilitációs Bizottság

Elnök:
Király Miklós egyetemi tanár

Tagok:
Fuglinszky Ádám egyetemi tanár
Karácsony András egyetemi tanár
Nagy Marianna egyetemi tanár
Szabó Máté egyetemi tanár, az MTA doktora
Szomora Zsolt egyetemi tanár
Varga István egyetemi tanár

Külsős tagok:
Gyulavári Tamás egyetemi tanár (PPKE)
Nagy Csongor István egyetemi tanár (SZTE ÁJK)
Sulyok Gábor egyetemi tanár (SZE DFÁJK)
Szente Zoltán egyetemi tanár, az MTA doktora (NKE)

Kari Hallgatói Fegyelmi Albizottság

Elnök:
Ambrus István egyetemi docens

Elnökhelyettes:
Kecső Gábor adjunktus

Oktató tag:
Kapa Mátyás adjunktus

Oktató póttag:
Bárányos Bernadett adjunktus
Légrádi István tanársegéd

Kari Tanulmányi Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

I. Teljes idejű képzések albizottsága (jogász, politológus ügyek)

Tagjai:
Gosztonyi Gergely adjunktus
Inzelt Éva adjunktus
Molnár Hella Katalin adjunktus
Pesti Sándor habilitált egyetemi docens
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán habilitált egyetemi docens

II. Részidős képzések albizottsága (jogász esti, levelező tagozatos, igazságügyi igazgatási BA, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA szakos ügyek)

Tagjai:
Bak Klára adjunktus
Petrovics Zoltán adjunktus
Siklósi Iván habilitált egyetemi docens

Kari Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagok:
Borbíró Andrea egyetemi docens
Hoffman István egyetemi tanár
Pesti Sándor habilitált egyetemi docens
Somody Bernadette adjunktus

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Nagy Marianna egyetemi tanár
Társelnök: Mándi Tibor egyetemi docens
Alelnök: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán habilitált egyetemi docens
Titkár: Tőkey Balázs habilitált egyetemi docens

Tantervi Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Fekete Balázs habilitált egyetemi docens
Hack Péter egyetemi tanár
Nagy Marianna egyetemi tanár
Tímár Kinga tanársegéd

Nemzetközi Bizottság

Elnök:
Sonnevend Pál egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Bihari Zsuzsanna hivatalvezető (Tanulmányi Hivatal)
Szabados Tamás habilitált egyetemi docens
Szabó Brigitta irodavezető (Nemzetközi Iroda)

Könyvtári és Informatikai Bizottság

Elnök:
Varga István egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Arató Krisztina egyetemi tanár
Csizmazia Norbert tanársegéd
Kajtár Gábor habilitált egyetemi docens
Képes György habilitált egyetemi docens
Király Miklós egyetemi tanár
Takács Dániel könyvtárvezető (hivatalból)

„Nívódíj” Állandó Bizottság

Elnök:
Földi András egyetemi tanár

Tagjai:
Borsos-Szabó Ágnes ügyvivő szakértő
Erdős István adjunktus
Kardos Gábor egyetemi tanár
Nagypál Szabolcs adjunktus
Bodnár Krisztina (MTA TK JTI)

Minőségirányítási Bizottság

Elnök:
Sonnevend Pál egyetemi tanár

Tagjai:
Báldy Péter igazgatóhelyettes (ELTE JTI)
Boda Zsolt habilitált egyetemi docens
Hungler Sára adjunktus
Nagy Marianna egyetemi tanár
Navratil Szonja adjunktus

Speciális Bizottság

Elnök:
Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Bihari Zsuzsanna hivatalvezető (Tanulmányi Hivatal)
Bencsik András adjunktus

A Kar választott (delegált) képviselői egyetemi testületekben

Szenátus

 • Sonnevend Pál egyetemi tanár, dékán
 • Fazekas János egyetemi docens, a Bibó István Szakkollégium igazgatója
 • Kecső Gábor adjunktus
 • Pásztor Csaba (HÖK elnök)

Egyetemi Doktori Tanács

 • Mezey Barna egyetemi tanár (elnök)
 • Nagy Marianna egyetemi tanár
 • Karácsony András egyetemi tanár (póttag)

Egyetemi Habilitációs Bizottság

 • Gellér Balázs egyetemi tanár
 • Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár (póttag)

Oktatási és Képzési Tanács

 • Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes

Tudományos Tanács

 • Fuglinszky Ádám egyetemi tanár
 • Lévay Miklós egyetemi tanár (rektori delegált)

Minőségirányítási Bizottság

 • Báldy Péter igazgatóhelyettes (JTI)

Egyetemi Kreditátviteli Bizottság

 • Somssich Réka egyetemi tanár, dékánhelyettes

Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

 • Hoffman István egyetemi tanár

Tehetséggondozási Tanács

 • Nagy Marianna egyetemi tanár