A Kari Tanács mellett működő testületek

A Kari Tanács Bizottságai

Tudományterületi Doktori Tanács

Elnök:
Kukorelli István, az MTA doktora, egyetemi tanár (DI vezető, hivatalból tag)

Alelnök:
Nagy Marianna egyetemi tanár

Tagok:
Arató Krisztina egyetemi tanár
Fleck Zoltán egyetemi taná
Földi András egyetemi tanár
Gellér Balázs egyetemi tanár
Karácsony András egyetemi tanár
Kisfaludi András egyetemi tanár
Lévay Miklós egyetemi tanár (a Kriminológia Doktori Program vezetője)
Szabó Máté, az MTA doktora, egyetemi tanár (DI vezető)

Külsős tagok:
Papp Tekla egyetemi tanár (NKE)
Smuk Péter egyetemi tanár (SZE)

Kari Habilitációs Bizottság

Elnök:
Földi András, az MTA doktora, egyetemi tanár

Tagok:
Fuglinszky Ádám egyetemi tanár
Karácsony András egyetemi tanár
Lévay Miklós egyetemi tanár
Nagy Marianna egyetemi tanár
Szabó Máté az MTA doktora, egyetemi tanár
Varga István egyetemi tanár

Külsős tagok:
Gyulavári Tamás egyetemi tanár (PPKE)
Korinek László, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár (PTE)
Nagy Csongor István egyetemi tanár (SZTE)
Sulyok Gábor egyetemi tanár (SZE)

Kari Hallgatói Fegyelmi Albizottság

Elnök:
Ambrus István adjunktus

Elnökhelyettes:
Kecső Gábor adjunktus

Oktató tag:
Kapa Mátyás adjunktus

Oktató póttag:
Bárányos Bernadett tanársegéd
Légrádi István tanársegéd

Kari Tanulmányi Bizottság

Elnök:
Somssich Réka habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes (hivatalból)

I. Teljes idejű képzések albizottsága (jogász, politológus ügyek)

Tagjai:
Gosztonyi Gergely adjunktus
Inzelt Éva adjunktus
Molnár Hella Katalin adjunktus
Pesti Sándor habilitált egyetemi docens
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán adjunktus

II. Részidős képzések albizottsága (jogász esti, levelező tagozatos, igazságügyi igazgatási BA, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA szakos ügyek)

Tagjai:
Bak Klára tanársegéd
Petrovics Zoltán adjunktus
Völgyesi Levente habilitált egyetemi docens

Kari Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Somssich Réka habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagok:
Borbíró Andrea egyetemi docens
Hoffman István habilitált egyetemi docens
Pesti Sándor habilitált egyetemi docens
Somody Bernadette adjunktus

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Nagy Marianna egyetemi tanár
Társelnök: Mándi Tibor adjunktus
Alelnök: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán adjunktus
Titkár: Tőkey Balázs adjunktus

Tantervi Bizottság

Elnök:
Somssich Réka habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Fekete Balázs habilitált egyetemi docens
Hack Péter egyetemi tanár
Nagy Marianna egyetemi tanár
Tímár Kinga tanársegéd

Nemzetközi Bizottság

Elnök:
Sonnevend Pál egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Bihari Zsuzsanna hivatalvezető (Tanulmányi Hivatal)
Szabados Tamás adjunktus
Szabó Brigitta irodavezető (Nemzetközi Iroda)

Könyvtári és Informatikai Bizottság

Elnök:
Varga István egyetemi tanár, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Arató Krisztina egyetemi tanár
Csizmazia Norbert tanársegéd
Kajtár Gábor adjunktus
Képes György adjunktus
Király Miklós egyetemi tanár
a Kari Könyvtár vezetője (hivatalból)

„Nívódíj” Állandó Bizottság

Elnök:
Földi András egyetemi tanár

Tagjai:
Borsos-Szabó Ágnes ügyvivő szakértő
Erdős István adjunktus
Kardos Gábor egyetemi tanár
Nagypál Szabolcs adjunktus
Bodnár Krisztina (MTA TK JTI)

Minőségirányítási Bizottság

Elnök:
Menyhárd Attila egyetemi tanár

Tagjai:
Báldy Péter igazgatóhelyettes (ELTE JTI)
Boda Zsolt habilitált egyetemi docens
Hungler Sára adjunktus
Nagy Marianna egyetemi tanár
Navratil Szonja adjunktus

Speciális Bizottság

Elnök:
Somssich Réka habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes (hivatalból)

Tagjai:
Bihari Zsuzsanna hivatalvezető (Tanulmányi Hivatal)
Hoffman István habilitált egyetemi docens

A Kar választott (delegált) képviselői egyetemi testületekben

Szenátus

 • Menyhárd Attila egyetemi tanár, dékán
 • Fazekas János adjunktus
 • Király Miklós egyetemi tanár, tanszékvezető
 • Szabó Tamás (HÖK elnök)

Egyetemi Doktori Tanács

 • Mezey Barna egyetemi tanár (elnök)
 • Kukorelli István egyetemi tanár
 • Fazekas Marianna habilitált egyetemi docens (póttag)

Egyetemi Habilitációs Bizottság

 • Gellér Balázs egyetemi tanár
 • Kardos Gábor egyetemi tanár (póttag)

Oktatási és Képzési Tanács

 • Somssich Réka habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes

Tudományos Tanács

 • Földi András egyetemi tanár
 • Harmathy Attila professor emeritus (rektori delegált)

Minőségirányítási Bizottság

 • Báldy Péter igazgatóhelyettes (JTI)

Egyetemi Kreditátviteli Bizottság

 • Somssich Réka habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes

Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

 • Hoffman István habil. egyetemi docens

Tehetséggondozási Tanács

 • Nagy Marianna egyetemi tanár