ELTE ÁJK Felvételi Iroda

ELTE ÁJK Felvételi Iroda

Elérhetőség

László Orsolya, tanulmányi referens

E-mail: felvi@ajk.elte.hu

Személyesen az V. kerület Kecskeméti u. 10–12., I. emelet 114. szobában kereshetnek fel bennünket.

Egy kis segítség az első lépésekhez

Tájékoztató kiadványok
Általános tájékoztató az Állam- és Jogtudományi Karról
Jogászképzés
Politológusképzés
Kriminológusképzés

Képzéseink

 • Általános tájékoztató (PDF)
 • Pontszámítási módszerek (PDF)
 • Állami ösztöndíjas pontszámok (PDF)

Egységes, osztatlan képzésünk

 • Jogász (MA) (PDF)
  • Tantervi háló (PDF)

Alapképzéseink

 • Politikatudományok (BA) (PDF)
 • Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási (BA), levelező (PDF)
 • Igazságügyi igazgatási (BA), levelező (PDF)

Mesterképzéseink

 • Politikatudomány (MA) (PDF)
 • Kriminológia (MA) (PDF)
 • Európai és nemzetközi üzleti jog – LL.M (MA) (PDF)

Szóbeli felvételi anyagok kriminológiából

 1. Kriminológia MA – felvételi témakörök

Szóbeli flvételi anyagok politikatudományból

 1. Niccolo Machiavelli: A fejedelem. Magyar Helikon, Budapest, 1964. XV-XVIII., XXV-XXVI. fejezetek.
 2. Szabó Andrea: A választók. in: Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest, 2015. 12. fejezet, 279-307. o.
 3. Gyulai Attila: Magyarország a szürke zónában? A magyar politikai rendszer hosszú hibridizációja. in: Boda Zsolt-Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában 2. MTA TK PTI -- Napvilág Kiadó, Budapest, 2017. 15-42. o.
 4. Koller Boglárka: Klubtagságok az EU-ban. A differenciált integráció gyakorlati és elméleti vonatkozásai. Politikatudományi Szemle XXI(2012)/1. 32–57. o.
 5. Michael Sandel: A helyes dolog cselekvése. in: Mi igazságos és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Corvina, Budapest 2012. 15-46. o.

ELTE ÁJK Felvételi Előkészítő Bizottság