Kari Könyvtár

Kari Könyvtár

Könyvtári információk

Az ELTE Jogi Kari Könyvtára nyilvános egyetemi könyvtár, kari könyvtár. Feladatköre a Kar oktatóinak, hallgatóinak és egyéb dolgozóinak ellátása az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz és más szakmai tevékenységéhez szükséges nyomtatott és elektronikus információkkal.

Technikai okok miatt a Könyvtár 2020. január 11-én szombaton zárva tart.
A Könyvtár nyitvatartása:
Szorgalmi időszak (2019. szeptember 9. – december 14.) hétfő–csütörtök: 9:00–19:00
péntek, szombat: 9:00–16:00
Vizsgaidőszak (2019. december 16. – 2019. február 1.) hétfő–péntek: 9:00–19:00
szombat: 9:00–16:00
Ettől eltérő nyitvatartás:
2019. szeptember 16–21.
2019. október 28-–31.
2020. február 1.
9:00–16:00
2019. december 20. 9:00–14:00
2019. szeptember 21., 28. 
2019. október 23. 
2019. november 1–2. 
2019. december 21. – 2020. január 1. 
2020. február 1.
ZÁRVA
KEDVES OLVASÓK!

Kérjük, hogy kabátjaikat és táskáikat helyezzék el az aulában található díjmentes ruhatárban!
A Könyvtárba saját táskát, ételt, italt (kivéve ásványvíz) bevinni nem lehet.

Igény szerint rendelkezésre állnak a ruhatárban a könyvtári táskák, melyek könnyedén „egyben tartják” a könyvtári látogatáskor használni kívánt saját jegyzeteket, irodaszereket.

Megértésüket köszönjük!  

A Könyvtár gyűjtőköre: állam- és jogtudományok, társadalomtudományok, szótárak, enciklopédiák, le­xikonok, társadalomtudományi és jogtudományi folyóiratok kül - és belföldről. A Kari Könyvtár gyűjti és feltárja történetileg és aktuálisan a magyar állam- és jogtudomány, az állam- és közigazgatás kézikönyveit, monográfiáit, tankönyveit és időszaki kiadványait. Gyűjti az európai jogrendszerhez tartozó államok jogel­méleti, és jogtörténeti monográfiáit és kézikönyveit, valamint törvénytárait és időszaki kiadványait a nálunk legelterjedtebb nyelveken (angolul, németül, franciául). A Könyvtár törekszik a fő gyűjtőkörhöz kapcsolódó rokontudományok, úgymint filozófia, szociológia, statisztika, politológia, a magyar és egyetemes történelem összefoglaló és forrásértékű műveinek beszerzésére is. A kézikönyvtár bibliográfiái, enciklopédiái, lexikonjai és szótárai segítik a kutatást és biztosítják az általános tájékozódást is.

A Könyvtár 150 férőhelyes olvasótermében biztosítja az oktatók és a hallgatók szakirodalmi tájékozódási, olvasási és tanulási lehetőségét. A Könyvtár prézens szolgáltatást nyújt, állománya tehát csak helyben olvas­ható, nem kölcsönözhető külső használatra.