Kari Könyvtár

Kari Könyvtár

Kari Könyvtár
Az ELTE ÁJK Kari Könyvtár nyitvatartása: hétfő–péntek: 9.00–19.00. Az ettől eltérő időpontokat külön jelezzük a honlapon és a Facebook-oldalunkon.
2021. október 1-től megnyílt a kölcsönzés szolgáltatásunk az ELTE ÁJK hallgatói számára. A könyvek egy hétre kölcsönözhetők, kétszeri hosszabbítási lehetőséggel. Kölcsönzést hosszabbítani leggyorsabban az ELTE Könyvtár WebApp segítségével, vagy az ELTEfind online katalógusba bejelentkezve lehet a határidő lejárta előtt, de e-mailben, telefonon vagy személyesen is rendelkezésére állunk.

Az ELTE Jogi Kari Könyvtára nyilvános egyetemi könyvtár, kari könyvtár. Feladatköre a Kar oktatóinak, hallgatóinak és egyéb dolgozóinak ellátása az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz és más szakmai tevékenységéhez szükséges nyomtatott és elektronikus információkkal.

Könyvtárunk szolgáltatásai: helyben olvasás, kölcsönzés, katalógus- és adatbázis-használat, ingyenes szkennelés, személyes konzultáció, csoportos oktatás stb.

Szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét, hogy a könyvtári tagság minden év augusztus 31-én lejár. Beiratkozni online vagy személyesen, a könyvtárban lehetséges.  

A könyvtár területére továbbra sem hozható be kabát, táska (laptoptáska sem), étel, ital (kivéve: víz). Kérjük, használják az épület bejáratánál lévő ruhatárat, ahol kölcsönözhetnek egy „könyvtári táskát” a tanszereiknek. 

A járványhelyzetre való tekintettel ne feledjék a maszkhasználatot a könyvtárban sem. 

Vigyázzunk egymásra!

Könyvtári szolgáltatások elérése – hallgatói tájékoztató

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület tájékoztatója alapján az Egyetemi Könyvtár és tagkönyvtárai, közte az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtára személyesen nem látogatható. Az Egyetem és a Kar igyekszik valamennyi könyvtári szolgáltatást online módon is elérhetővé tenni annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idejére bevezetett távoktatásban való részvétel, és a számonkérésekre való felkészülés sikeresen valósulhasson meg. Igyekszünk a vizsgaidőszakra való felkészülést további szolgáltatások bevezetésével is megkönnyíteni.

A Kar által megrendelt adatbázisokat itt, míg az Egyetem által központilag biztosított adatbázisokat itt érik el. Utóbbiak közül szeretnénk kiemelni a Szaktárs adatbázisát, amely 16 magyar kiadó köteteit teszi hozzáférhetővé eduID-azonosítással (amelyhez az IIG-azonosító/jelszó szükséges).

A kizárólag a Kar hallgatói számára elérhető adatbázisok Távoli asztal kapcsolaton vagy az eduID belépési lehetőség segítségével érhetőek el.

A legfontosabb, saját eszközről korlátozásmentesen elérhető adatbázisok:

  1. a HVG-Orac Jogkódex Prémium adatbázisa, amely továbbra is egy ELTE-specifikus felhasználónév-jelszó párossal használható (felhasználónév: elte_hiatus; jelszó: 66e470d6), miután telepítették az ehhez szükséges kliensprogramot,
  2. a Wolters Kluwer Ügyvéd Jogtár Prémium adatbázisa, amely eduID-azonosítás után vehető igénybe.

A külföldi kiadók adatbázisainak tartalmaiban legkönnyebben az MTA Könyvtárának Compass szolgáltatásának segítségével lehet keresni.

A könyvtári szolgáltatásokról szóló friss hírekért kövessék weblapunkat, Facebook-oldalunkat vagy az Egyetemi Könyvtári Szolgálatnál elérhető információs felületünket. Kérdéseiket, kéréseiket a jogikonyvtar@ajk.elte.hu e-mail-címen, Facebook-oldalunk Messenger-felületén, illetve a +36-1-411-6500/3170 telefonszámon fogadjuk.

A Könyvtár gyűjtőköre: állam- és jogtudományok, társadalomtudományok, szótárak, enciklopédiák, le­xikonok, társadalomtudományi és jogtudományi folyóiratok kül- és belföldről. A Kari Könyvtár gyűjti és feltárja történetileg és aktuálisan a magyar állam- és jogtudomány, az állam- és közigazgatás kézikönyveit, monográfiáit, tankönyveit és időszaki kiadványait. Gyűjti az európai jogrendszerhez tartozó államok jogel­méleti, és jogtörténeti monográfiáit és kézikönyveit, valamint törvénytárait és időszaki kiadványait a nálunk legelterjedtebb nyelveken (angolul, németül, franciául). A Könyvtár törekszik a fő gyűjtőkörhöz kapcsolódó rokontudományok, úgymint filozófia, szociológia, statisztika, politológia, a magyar és egyetemes történelem összefoglaló és forrásértékű műveinek beszerzésére is. A kézikönyvtár bibliográfiái, enciklopédiái, lexikonjai és szótárai segítik a kutatást és biztosítják az általános tájékozódást is.

A Könyvtár 150 férőhelyes olvasótermében biztosítja az oktatók és a hallgatók szakirodalmi tájékozódási, olvasási és tanulási lehetőségét. A Könyvtár prézens szolgáltatást nyújt, állománya tehát csak helyben olvas­ható, nem kölcsönözhető külső használatra.