Tanulmányi Hivatal

Tanulmányi Hivatal

A Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi és részben felvételi ügyekkel kapcsolatos tevékenységét. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a NEPTUN alapú statisztikai adatszolgáltatás, a hallgatói tanulmányi és szociális ösztöndíj ügyek intézése, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói költségtérítések beszedése. A Hivatal a dékán és a dékánhelyettesek javaslattevő, előkészítő feladatokat is ellátó szervezeti egysége. Az alap -és mesterképzésben, az osztatlan jogászképzésben, illetve a doktori képzésben is ellátja a hallgatók teljes körű adminisztratív, tanulmányi ügyintézését.

Munkatársak, elérhetőségek

dr. Bihari Zsuzsanna, hivatalvezető

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107. 
E-mail: bihari.zsuzsanna@ajk.elte.hu

Ügyfélfogadás

A regisztrációs hetet megelőzően
(2021. augusztus 23–26.):

Hétfő: 8.30–12.00-ig
Szerda: 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig
(Augusztus 27-én – beiratkozás miatt – nincs félfogadás.)

A regisztrációs héten és a szorgalmi időszak első hetében
(2021. augusztus 30. – szeptember 10.):

Hétfő–csütörtök: 8.30–12.00 és 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig
(Szeptember 3-án – beiratkozás miatt – nincs félfogadás.)

A szorgalmi időszak második hetétől
(2021. szeptember 13. – december 10.):

Hétfő: 8.30–12.00-ig
Szerda: 13.00–15.00-ig
Péntek: 8.30–12.00-ig

Vizsgaidőszakban
(2021. december 13. – 2022. január 28.):

Munkanapokon: 8.30–10.00-ig

Tanulmányi Csoport

Győri Gábor, csoportvezető, tanulmányi adminisztrátor

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 111. 
E-mail: gyori.gabor@ajk.elte.hu

Ughy Zsófia, tanulmányi adminisztrátor
Jogászképzés, nappali tagozat jogasznappali@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 108. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4685 
E-mail: ughy.zsofia@ajk.elte.hu

Nagy Ágnes, tanulmányi adminisztrátor
Jogászképzés, osztatlan levelező tagozat jogaszlevelezo@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 110. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4712 
E-mail: nagy.agnes@ajk.elte.hu

Oravecz Georgina, tanulmányi adminisztrátor
Politológia (osztatlan és BA) képzés politologia@ajk.elte.hu
Politikatudományi MA képzés politikatudomanyma@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 112. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4631 
E-mail: oravecz.georgina@ajk.elte.hu

Menyhárt Károly, tanulmányi adminisztrátor
Igazságügyi igazgatási BA képzés igazsagugy@ajk.elte.hu
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés munkaugytb@ajk.elte.hu
Kriminológia MA képzés kriminologiama@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 117. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4610 
E-mail: menyhart.karoly@ajk.elte.hu

Takács Beáta, tanulmányi adminisztrátor
Záróvizsga és szakdolgozat ügyek zarovizsga@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 109. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4710 
E-mail: takacs.beata@ajk.elte.hu

Bencze Andrea, tanulmányi referens
Doktori Iskola és PhD-képzés

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 103. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4732 
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu
Félfogadás: a Doktori Iskola honlapján, a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál található tájékoztatás szerint.

Nyilvántartási és Informatikai Csoport

Perger János, csoportvezető, tanulmányi informatikus

Cím: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 
E-mail: perger@ajk.elte.hu

Rubé Gyöngyi, tanulmányi adminisztrátor
Hallgatói pénzügyek, igazolások, másodlatok

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4656 
E-mail: gyongyi.rube@ajk.elte.hu

Tóth Csaba, tanulmányi informatikus
Tanrend, órarendszerkesztés

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 118. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4658 
E-mail: tocsabp@ajk.elte.hu

Felvételi Iroda

László Orsolya, tanulmányi referens
Felvételi ügyek felvi@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 114. 
Telefon: (36-1) 483-8000/4717 
E-mail: laszlo.orsolya@ajk.elte.hu
Honlap: http://www.ajk.elte.hu/felveteli_iroda