ELTE Law Working Papers

ELTE Law Working Papers

Az „ELTE Law Working Papers” (ELTE Law WP) online publikációs fórum célja az oktatók, kutatók számára a folyamatban lévő kutatások keretében született munkák publikálási lehetőségének megteremtése. E sorozatban kerülnek közreadásra a szakmai műhelybeszélgetések alapjaiként szolgáló tanulmányok is.

Várjuk, és örömmel fogadjuk az ELTE Law WP sorozatba szánt tanulmányaikat. Kérjük, hogy a publikálásra szánt írásműveiket az wp@ajk.elte.hu címre küldjék meg. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a megküldött tanulmány publikálását visszautasítsa.

Szerkesztőbizottság:
Somody Bernadette (főszerkesztő)
Molnár Hella és Sulyok Katalin (szerkesztők)

Kiadja: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Felelős kiadó: Az ELTE ÁJK dékánja
A honlapot gondozza: Nagy Róbert

ISSN 2939-7286