Tudományos diákkörök

Tudományos diákkörök

Dokumentum Megtekintés

Ismertető a tudományos diákköri tevékenységről

PDF

Az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Szabályzata

PDF

Részletesebb információ a Kar tudományos diákköri tevékenységével kapcsolatosan

Facebook

A Karon működő tudományos diákkörök a 2021/2022-es tanévben

Agrár- és Szövetkezeti Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Tengölics Zsófia Márta
Elérhetőség: agjszjtdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/agrarjogitdk/

Alkotmányjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: Alkotmányjogi Tanszék, A épület, III. Emelet, 307.; Online: MS Teams
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Taki Naime
Elérhetőség: alkotmanyjogitdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/alkjogtdk/

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK
Helyszín: Jelenléti: VIII. tanterem; Online: MS Teams
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Szák Donatella
Elérhetőség: bunteto.eljarasjogi.tdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://facebook.com/bebvtdk/

Büntetőjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: VIII. tanterem; Online: MS Teams, lásd a Facebook-oldalon
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Kovács Amanda Laura
Elérhetőség: buntetojogi.tdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/BuntetojogiTudomanyosDiakkor/

Infokommunikációs és Technológia Jogi TDK
Helyszín: Online: MS Teams, lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Szécsi Kata Nóra
Elérhetőség: ikttdk.elte@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/ikttdk

Jogelméleti TDK 
Helyszín: Lásd a Facebook-oldalon
Időpont: Lásd a Facebook-oldalon 
Titkár: Hajas Tamás Boldizsár 
Elérhetőség: jogelmelet@gmail.com 
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/Jogelmeleti-TDK-105675754305637/

Jogpszichológia Kör
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: csütörtök 18.00 (kéthetenete)
Titkár: Vecsei Vivien
Elérhetőség: jogpszichokor@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/Jogpszichológia-Kör-638609216296935/

Jogszociológia TDK
Helyszín: Jelenléti: 311. szoba; Online: MS Teams
Időpont: szerda 16 óra
Titkár: Kovács Mikolt
Elérhetőség: tdkjogszociologia@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/JogszociologiaiTdk/

Közigazgatási Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Gönczi Lili
Elérhetőség: kozigazgatasijogitdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/kozigazgatasijogitdk/

Kriminológiai TDK
Helyszín: Jelenléti IV. tanterem; Online: MS Teams/GoToMeeting
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Fejes Ida
Elérhetőség: tdk.kriminologia@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/Kriminológiai-TDK-124729004241809/

Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK
Helyszín: Jelenléti: IV. tanterem; Online: MS Teams
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Karsai Dóra
Elérhetőség: elte.majt.tdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://majt.elte.hu/tdk / https://www.facebook.com/MAJTTDK/

Munkajogi TDK
Helyszín: Jelenléti: lásd a Facebook-oldalon; Online: MS Teams
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Papp Orsolya
Elérhetőség: titkar.munkajogtdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/mujtdkelte

Nemzetközi Jogi és EU Közjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: B/8 gyakorló vagy NJ gyakorló; Online: MS Teams
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Lajkó Fanni
Elérhetőség: nemzetkozijogitdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://euintlaw.elte.hu/ / https://www.facebook.com/njtdk/

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: szerda 18:00, eltérés esetén lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Cserép Andor Valér
Elérhetőség: nmjeugjtdkelteajk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/NemzetkoziMaganjogiTdk/

Pénzügyi Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: csütörtök 18 óra
Titkár: Reisz Réka
Elérhetőség: tdkpuj@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/pujtdk/

Polgári Eljárásjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: lásd a Facebook-oldalon; Online: MS Teams
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Báder Luca
Elérhetőség: petdk2014@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/elteajkpetdk/

Polgári Jogi TDK
Helyszín: Jelenléti: Szladits-szeminárium 
Időpont: csütörtök 16 óra
Titkár: Szabó Mária Laura
Elérhetőség: pjtdk.elteajk@gmail.com
Honlap/Facebook: http://pjtdk.elte.hu / https://www.facebook.com/polgarijogitdk/

Politológia TDK
Helyszín: Lásd a Facebook-oldalon
Időpont: Lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Baranyai Artúr
Elérhetőség: politologiatdk.elte.ajk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/eltepolitdk/

Római Jogi TDK
Helyszín: Jelenléti: Vécsey-szeminárium; Online: MS Teams
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Himpelmann Gellért
Elérhetőség: rjtdk.elte@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/rjtdk.elte/

Társadalomelméleti TDK
Helyszín: Jelenléti: 316. szoba
Időpont: péntek 12 óra
Titkár: Papp Róbert
Elérhetőség: tarsadalomelmeletitdk12@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/tarselmtdk/