Tudományos diákkörök

Dokumentum Megtekintés

Ismertető a tudományos diákköri tevékenységről

PDF

Az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Szabályzata

PDF

Részletesebb információ a Kar tudományos diákköri tevékenységével kapcsolatosan

Facebook
Felhívás kari TDK-n való részvételre (2020/2021-es tanév) Felhívás

A Karon működő tudományos diákkörök a 2017/2018-as tanévben

Agrár- és Szövetkezeti Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Tengölics Zsófia Márta
Elérhetőség: agjszjtdk@gmail.com
 
Alkotmányjogi TDK
Helyszín: Offline: Alkotmányjogi Tanszék; Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Ország Enikő
 
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK
Helyszín: Lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Varga Kristóf Attila, Garzó Rebeka Xénia
 
Büntetőjogi TDK
Helyszín: Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Kovács Amanda Laura
 
Infokommunikációs és Technológia Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Gyulai András
Elérhetőség: ikttdk.elte@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/ikttdk

Jogelméleti TDK 
Helyszín: Offline: 402-es szoba; Online: Teams 
Időpont: lásd a TDK Facebook-oldalát 
Titkár: Hajas Tamás Boldizsár 
Elérhetőség: jogelmelet@gmail.com 
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/Jogelmeleti-TDK-105675754305637/

Jogpszichológia Kör
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: csütörtök 18.00 (kéthetenete)
Titkár: Savu Ágnes, Vecsei Vivien
Elérhetőség: jogpszichokor@gmail.com
 
Jogszociológia TDK
Helyszín: Offline: 401-es terem; online: Teams 
Időpont: csütörtök 14 óra
Titkár: Kovács Mikolt
 
Közigazgatási Jogi TDK
Helyszín: Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Gönczi Lili
 
Kriminológiai TDK
Helyszín: Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: kedd 18.00 óra
Titkár: Szalai Alida
 
Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK
Helyszín: Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Kún Hanga Cecilia
Elérhetőség: majttdk@icloud.com
 
Munkajogi TDK
Helyszín: Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: hétfő 18 óra, lásd a TDK Facebook-oldalát
Titkár: Fekete Marcell András
 
Nemzetközi Jogi és EU Közjogi TDK
Helyszín: Offline: Nemzetközi jogi gyakorló (I.em.122.), illetve nagy érdeklődés esetén IX. tanterem. Online: MS Teams, Zoom
Időpont: szerda 18.00 óra
Titkár: Kerber Zsuzsanna
 
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi TDK
Helyszín: lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: kedd 18.00 óra
Titkár: Lőcsei Virág
 
Pénzügyi Jogi TDK
Helyszín: Offline: ELTE ÁJK, teremfoglalás szerint; Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: csütörtök 18 óra (eltérő esetben lásd facebook-oldal)
Titkár: Reisz Réka
Elérhetőség: tdkpuj@gmail.com
 
Polgári Eljárásjogi TDK
Helyszín: Online: Teams, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: kedd 18 óra, lásd a TDK Facebook-oldalát
Titkár: Báder Luca
Elérhetőség: petdk2014@gmail.com
 
Polgári Jogi TDK
Helyszín: Offline: Szladits szeminárium; Online: Zoom, lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: csütörtök 16.00 óra
Titkár: Furkó Dániel
Elérhetőség: titkar@pjtdk.elte.hu
 
Politológia TDK
Helyszín: Lásd a TDK Facebook-oldalát
Időpont: Lásd a TDK Facebook-oldalát
Titkár: Árpási Botond
 
Római Jogi TDK
Helyszín: Offline: Vécsey Szeminárium (félemelet 101.)
Időpont: lásd a TDK Facebook-oldalát
Titkár: Kondé Benedek
Elérhetőség: rjtdk.elte@gmail.com
 
Társadalomelméleti TDK
Helyszín: Offline: 316-os szoba; Online: Teams
Időpont: péntek 12 óra
Titkár: Lendvai Gergely