Tudományos diákkörök

Tudományos diákkörök

Dokumentum Megtekintés

Ismertető a tudományos diákköri tevékenységről

PDF

Az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Szabályzata

PDF

Részletesebb információ a Kar tudományos diákköri tevékenységével kapcsolatosan

Facebook

A Karon működő tudományos diákkörök

Agrár- és Szövetkezeti Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Antal Kinga Kincső, Fazakas Kriszta
Elérhetőség: agjszjtdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/agrarjogitdk/

Alkotmányjogi TDK
Helyszín: Alkotmányjogi Tanszék, A épület, III. Emelet, 307.
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Deme Adrián, Margitics Zalán, Taki Naime
Elérhetőség: alkotmanyjogitdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/alkjogtdk/

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK
Helyszín: B/4. gyakorló
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Nagy Lola Anilla
Elérhetőség: bunteto.eljarasjogi.tdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://facebook.com/bebvtdk/

Büntetőjogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Kovács Amanda Laura
Elérhetőség: buntetojogi.tdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/BuntetojogiTudomanyosDiakkor/

Infokommunikációs és Technológia Jogi TDK
Helyszín: Lásd a Facebook-oldalon
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Kovács Amanda Laura
Elérhetőség: ikttdk.elte@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/ikttdk

Jogelméleti TDK 
Helyszín: Lásd a Facebook-oldalon
Időpont: Lásd a Facebook-oldalon 
Titkár: Fábián Áron 
Elérhetőség: jogelmelet@gmail.com 
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/Jogelmeleti-TDK-105675754305637/

Közigazgatási Jogi TDK
Helyszín: I. tanterem
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Fényes Marcell
Elérhetőség: kozigazgatasijogitdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/kozigazgatasijogitdk/

Kriminológiai TDK
Helyszín: B/I. tanterem
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Sepovics Ida
Elérhetőség: tdk.kriminologia@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/Kriminológiai-TDK-124729004241809/

Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK
Helyszín: B/8. gyarkoló
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Karsai Dóra, Varga Kíra
Elérhetőség: elte.majt.tdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://majt.elte.hu/tdk / https://www.facebook.com/MAJTTDK/

Munkajogi TDK
Helyszín: Munkajogi Tanszék - Könyvtárszoba [A épület: 303. (I és ½ emelet)]
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Papp Orsolya
Elérhetőség: titkar.munkajogtdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/mujtdkelte

Nemzetközi Jogi és EU Közjogi TDK
Helyszín: B/6. gyakorló 
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Lajkó Fanni
Elérhetőség: nemzetkozijogitdk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://euintlaw.elte.hu/ / https://www.facebook.com/njtdk/

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Gaál András
Elérhetőség: nmjeugjtdkelteajk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/NemzetkoziMaganjogiTdk/

Pénzügyi Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: csütörtök 18 óra, eltérés esetén lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Velez Natália
Elérhetőség: tdkpuj@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/pujtdk/

Polgári Eljárásjogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Báder Luca
Elérhetőség: petdk2014@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/elteajkpetdk/

Polgári Jogi TDK
Helyszín: Szladits-szeminárium 
Időpont: csütörtök 16 óra
Titkár: Sudár Richárd
Elérhetőség: pjtitkar@gmail.com 
Honlap/Facebook: http://pjtdk.elte.hu / https://www.facebook.com/polgarijogitdk/

Politológia TDK
Helyszín: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III. 319-320; 322; 325-326; 328-329.
Időpont: Lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Baranyai Artúr, Nyíri Szabolcs
Elérhetőség: politologiatdk.elte.ajk@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/eltepolitdk/

Római Jogi TDK
Helyszín: Vécsey-szeminárium
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Szirányi Péter
Elérhetőség: sziranyi.peter.gy@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/rjtdk.elte/

Társadalomelméleti TDK
Helyszín: ELTE ÁJK A épület, 316. szoba
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Csizmadia Anna
Elérhetőség: tarsadalomelmeletitdk12@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/tarselmtdk/