Tudományos diákkörök

Dokumentum Megtekintés

Ismertető a tudományos diákköri tevékenységről

PDF

Az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Szabályzata

PDF

Részletesebb információ a Kar tudományos diákköri tevékenységével kapcsolatosan

Facebook

A Karon működő tudományos diákkörök a 2021/2022-es tanévben

Agrár- és Szövetkezeti Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Tengölics Zsófia Márta
Elérhetőség: agjszjtdk@gmail.com
 
Alkotmányjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: Alkotmányjogi Tanszék, A épület, III. Emelet, 307.; Online: MS Teams
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Taki Naime
 
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK
Helyszín: Jelenléti: VIII. tanterem; Online: MS Teams
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Szák Donatella
 
Büntetőjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: VIII. tanterem; Online: MS Teams, lásd a Facebook-oldalon
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Kovács Amanda Laura
 
Infokommunikációs és Technológia Jogi TDK
Helyszín: Online: MS Teams, lásd a Facebook-oldalon
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Szécsi Kata Nóra
Elérhetőség: ikttdk.elte@gmail.com
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/ikttdk

Jogelméleti TDK 
Helyszín: Lásd a Facebook-oldalon
Időpont: Lásd a Facebook-oldalon 
Titkár: Hajas Tamás Boldizsár 
Elérhetőség: jogelmelet@gmail.com 
Honlap/Facebook: https://www.facebook.com/Jogelmeleti-TDK-105675754305637/

Jogpszichológia Kör
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: csütörtök 18.00 (kéthetenete)
Titkár: Vecsei Vivien
Elérhetőség: jogpszichokor@gmail.com
 
Jogszociológia TDK
Helyszín: Jelenléti: 311. szoba; Online: MS Teams
Időpont: szerda 16 óra
Titkár: Kovács Mikolt
 
Közigazgatási Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Gönczi Lili
 
Kriminológiai TDK
Helyszín: Jelenléti IV. tanterem; Online: MS Teams/GoToMeeting
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Fejes Ida
 
Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK
Helyszín: Jelenléti: IV. tanterem; Online: MS Teams
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Csanádi Ferenc
Elérhetőség: majttdk@icloud.com
 
Munkajogi TDK
Helyszín: Jelenléti: lásd a Facebook-oldalon; Online: MS Teams
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Papp Orsolya
 
Nemzetközi Jogi és EU Közjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: B/8 gyakorló vagy NJ gyakorló; Online: MS Teams
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Lajkó Fanni
 
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: szerda 18:00, eltérés esetén lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Cserép Andor Valér
 
Pénzügyi Jogi TDK
Helyszín: lásd a Facebook-oldalon
Időpont: csütörtök 18 óra
Titkár: Reisz Réka
Elérhetőség: tdkpuj@gmail.com
 
Polgári Eljárásjogi TDK
Helyszín: Jelenléti: lásd a Facebook-oldalon; Online: MS Teams
Időpont: kedd 18 óra
Titkár: Báder Luca
Elérhetőség: petdk2014@gmail.com
 
Polgári Jogi TDK
Helyszín: Jelenléti: Szladits-szeminárium 
Időpont: csütörtök 16 óra
Titkár: Szabó Mária Laura
Elérhetőség: titkar@pjtdk.elte.hu
 
Politológia TDK
Helyszín: Lásd a Facebook-oldalon
Időpont: Lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Árpási Botond
 
Római Jogi TDK
Helyszín: Jelenléti: Vécsey-szeminárium; Online: MS Teams
Időpont: lásd a Facebook-oldalon
Titkár: Himpelmann Gellért
Elérhetőség: rjtdk.elte@gmail.com
 
Társadalomelméleti TDK
Helyszín: Jelenléti: 316. szoba
Időpont: péntek 12 óra
Titkár: Papp Róbert