Tudományos diákkörök

Dokumentum Megtekintés

Ismertető a tudományos diákköri tevékenységről

PDF

Az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Szabályzata

PDF

Részletesebb információ a Kar tudományos diákköri tevékenységével kapcsolatosan

Facebook
Felhívás kari TDK-n való részvételre Felhívás

A Karon működő tudományos diákkörök a 2017/2018-as tanévben

Agrár- és Szövetkezeti Jogi TDK
Helyszín: facebookon és plakáton hirdetett
Időpont: facebookon és plakáton hirdetett
Titkár: Balogh Péter Vajk
Elérhetőség: agjszjtdk@gmail.com
 
Alkotmányjogi TDK
Helyszín: Alkotmányjogi Tanszék (III. emelet 307.)
Időpont: szerda 18–20 óra
Titkár: Burján Evelin
 
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK
Helyszín: A/5. gyakorló (földszint, büfé mögötti folyosó végén jobbra)
Időpont: hétfő 18 óra
Titkár: Illés Kristóf
 
Büntetőjogi TDK
Helyszín: Büntetőjogi gyakorló (I. ½ emelet 201.)
Időpont: szerda 18 óra (változás esetén tájékoztatás a TDK facebook-oldalán)
Titkár: Gula Krisztina
 
Jogpszichológia Kör
Helyszín: JÁB gyakorló (II. ½ emelet 401.), egyébként lásd a facebook-oldalon
Időpont: Lásd a facebook-oldalon
Titkár: Ferenczy Bálint
Elérhetőség: jogpszichokor@gmail.com
 
Jogszociológia TDK
Helyszín: Jogszociológia Tanszék (III. emelet 311.)
Időpont: kedd 18–20 óra
Titkár: Erdélyi Dávid
 
Közigazgatási Jogi TDK
Helyszín: Közigazgatási Jogi Tanszék (I. em. 116.), néha máshol, azt lásd a facebook-oldalon
Időpont: hétfő 18–20 óra
Titkár: Cseh Kristóf Balázs
 
Kriminológiai TDK
Helyszín: Lásd a facebook-oldalon
Időpont: kedd 18–20 óra
Titkár: Szontagh Veronika
 
Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK
Helyszín: Lásd a facebook-oldalon
Időpont: szerda 18 óra
Titkár: Sziládi Péter
Elérhetőség: majttdk@icloud.com
 
Munkajogi TDK
Helyszín: Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, illetve változó helyszín
Időpont: Lásd a facebook-oldalon
Titkár: Szép Barbara
Elérhetőség: tdkmunkajog@gmail.com
 
Nemzetközi Jogi TDK
Helyszín: Nemzetközi jogi gyakorló (I. emelet 122.)
Időpont: szerda 18–20 óra / csütörtök 18–20 óra
Titkár: Klicsu Annamária
 
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi TDK
Helyszín: Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
Időpont: szerda 16 óra
Titkár: Péntek Kristóf
Elérhetőség: nmjtdk@gmail.com
 
Pénzügyi Jogi TDK
Helyszín: Pénzügyi Jogi Tanszék (E. 226.)
Időpont: csütörtök 18 óra
Titkár: Zsingor András
Elérhetőség: tdkpuj@gmail.com
 
Polgári Eljárásjogi TDK
Helyszín: Lásd a facebook-oldalon
Időpont: Lásd a facebook-oldalon
Titkár: Bakos Rebeka
Elérhetőség: petdk2014@gmail.com
 
Polgári Jogi TDK
Helyszín: Szladits Szeminárium (félemelet 110.)
Időpont: csütörtök 16 óra
Titkár: Boros Réka
Elérhetőség: titkar@pjtdk.elte.hu
 
Politológia TDK
Helyszín: Lásd a facebook-oldalon
Időpont: Lásd a facebook-oldalon
Titkár: Kovács Beáta
 
Római Jogi TDK
Helyszín: Vécsey Szeminárium (félemelet 101.)
Időpont: Lásd a tanszéki hirdetőtáblán és a facebook-oldalon
Titkár: Gyurkó Péter
Elérhetőség: rjtdk.elte@gmail.com
 
Társadalomelméleti TDK
Helyszín: 316-os szoba
Időpont: péntek 12–13:30 óra
Titkár: Laklia Balázs