MPTT Vándorgyűlés 2019

MPTT Vándorgyűlés 2019

A Magyar Politikatudományi Társaság XXV. Vándorgyűlése
Európa – válságok és választások

2019. június 14–15.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 

Felhívás

Az Európai Unió napjainkban több válságterülettel küzd – kötetek, tanulmányok és egyetemi kurzusok sora tárgyalja a pénzügyi válságot, a migrációs/menekültügyi problémákat, az Európai Unió intézményi és vezetési válságát, a Brexitet és még sorolhatnánk. Az Európai Unió válsága azonban nem önmagában álló probléma: kapcsolódik a politika más kontinenseken, más politikai rendszerekben és a tagállamokban is tapasztalható új jelenségeihez (populizmus, nativizmus, pártrendszerek átalakulása, változó politikai kultúra, a nemzeti szuverenitás felértékelődése stb.).

Az Európai Unió számára 2019 két nagy horderejű eseményt is tartogat: a Brexit fordulópontját, valamint a májusi Európai Parlament-i választásokat. A Brexit változó határideje nemcsak az Egyesült Királyság számára jelent mérföldkövet, hanem az EU intézményrendszere és a tagállamok számára is jelentős esemény. Az idei EP választásokkal kapcsolatban pedig számos elemző jelezte már, hogy nemcsak eredményeiben hozhat változást, hanem a választások történetében először közös témák mentén szerveződhetnek a kampányok, ami az Európai Unió politizálódásának a folyamatát is erősítheti. A magyar politikai rendszer fontos idei eseménye az ősszel esedékes önkormányzati választás.

A Magyar Politikatudományi Társaság 25., jubileumi Vándorgyűlése ezeket az európai és a kapcsolódó tagállami, valamint hazai politikai jelenségeket vizsgálja. Szekcióinkban a konferencia fő témájához kötődő, az Európai Unió politikai rendszerével kapcsolatos kérdések mellett a politikai gondolkodás és a politikaelmélet, a választói viselkedés és a politikai szocializáció, a társadalmi mozgalmak és a civil társadalom, a kormányzás és a politikai vezetés, a közpolitika, a politikai kommunikáció általánosabb európai és hazai vonatkozásait is részletesen tárgyaljuk, teret adva a tudományos módszertan kérdéseinek és a politikatudomány szakmai önreflexiójának is.

A konferencia nyelve: magyar és angol.

Keynote speaker: Ulrich Sedelmeier, London School of Economics and Political Science (LSE). /http://www.lse.ac.uk/international-relations/people/sedelmeier/

The European Union (EU) has been struggling with multiple crises recently – a vast number of journal articles, books and university courses discuss the financial crisis, migration/refugee issues, the institutional and leadership problems of the EU, Brexit and more. However, the challenges facing the EU are not distinct or separate: they are linked to new political developments (such as the emergence of populism and nativism, the transformation of party systems, changes in political culture, the re-appreciation of national sovereignty) experienced on other continents, in different political systems and in the Member States as well. In 2019 two major events will take place in Europe: Brexit and the European Parliamentary elections. The deadline for Brexit is not just a milestone for the United Kingdom, but also a major turning point for European institutions, and for the Member States. As to the European elections, it has been predicted that the campaigns will be organized along common topics for the first time in their history, which can strengthen the politicization of the EU. In Hungary, municipal elections due in the autumn are going to be another important political event. The 25th Anniversary Meeting of the Hungarian Political Science Association will examine these European, national, and Hungarian political phenomena.

Program

2019. június 14. péntek

10.30–11.20 Megnyitó és köszöntők. A 2018. évi Kolnai-díj átadása és a díjazott előadása
11.30–13.00 Szekcióülések 1. 
13.00–13.30 Szendvicsebéd
13.30–15.00 Szekcióülések 2.
15.00–15.15 Kávészünet
15.15–16.45 Szekcióülések 3.
16.45–17.00 Kávészünet
17.00–18.30 Szekcióülések 4.
18.45–19.45 Keynote speech
20.00 Fogadás, vacsora az Aula Magnában

2019. június 15. szombat

9.30–11.00 Szekcióülések 5.
11.00–11.15 Kávészünet
11.15–12.45 Szekcióülések 6.