Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány
Közhasznú Szervezet

Közhasznúsági fokozat: közhasznú fokozatú szervezet
Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Adószám: 18075993-1-41
Fővárosi Bírósági nyt.sz.: 4285, 9-PK-60853/1993/2.

Az alapítvány célja

Általában a hazai jogászképzés modernizációjának elősegítése, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatói, egyéb tudományos munkát folytató munkatársai és hallgatói mobilitásának fokozása, az európai színvonalú képzés feltételeinek megteremtése, a konvertálható ismeretek és készségek megszerzésének szorgalmazása, a jogászképzés gyakorlati igényeket is kielégítő reformjának ösztönzése, a Kar Nemzetközi és tudományos reputációjának növelése, ezen belül is kiemelten:

  • az európai integrációba való bekapcsolódását, a jogrendszerek harmonizációját elősegítő tantárgyak, tananyagok, képzési formák fejlesztése és az ezekkel összefüggő kutatások támogatása; különös tekintettel az idegen nyelvi képzésre;
  • a Kar hallgatóinak külföldi egyetemeken történő képzésének támogatása;
  • a nemzetközi gazdasági és pénzügyi kapcsolatok jogának oktatása és ezen a téren gyakorlati ismeretek megszerzésének ösztönzése, mind az oktatók, mint a hallgatók vonatkozásában;
  • az európai nemzetközi gazdasági és pénzügyi kapcsolatok jogi szabályozásának elméleti és gyakorlati szempontból való tanulmányozásának elősegítése a hazai jogi megoldások előbbivel való harmonizálása szempontjából;
  • az előbbi tárgykörben kutatások, tanulmányok és külföldi tanulmányutak, úgyszintén külföldről a hazánkban érkező szakemberek tapasztalatszerzésének ösztönzése és támogatása.

Letölthető dokumentumok

Dokumentum
A Frank Ignác Alapítvány Alapító Okirata
Végzés az Alapító Okirat 2019. évi 1. változásbejegyzéséről
Végzés az Alapító Okirat 2017. évi 2. változásbejegyzéséről
Végzés az Alapító Okirat 2017. évi 1. változásbejegyzéséről
Végzés az Alapító Okirat 2015. évi változásbejegyzéséről
Végzés az Alapító Okirat 2012. évi változásbejegyzéséről
Időszaki Közlemény az adózók 1%-a felajánlásának felhasználásáról (2015)
Időszaki Közlemény az adózók 1%-a felajánlásának felhasználásáról (2014)
Időszaki Közlemény az adózók 1%-a felajánlásának felhasználásáról (2013)
BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2021. évi szöveges
2021. évi
2020. évi szöveges
2020. évi
2019. évi
2018. évi szöveges
2018. évi
2017. évi szöveges
2017. évi
2016. évi szöveges
2016. évi
2015. évi szöveges
2015. évi
2014. évi szöveges
2014. évi
2013. évi szöveges
2013. évi
Közhasznúsági jelentések

2012. évi

ZIP

2011. évi

PDF

2010. évi

PDF

2009. évi

PDF

2008. évi

PDF

2007. évi

PDF

2006. évi

PDF

2005. évi

PDF

2004. évi

PDF
Mérleg és eredménykimutatások

2012. évi

PDF

2011. évi

PDF

2010. évi

PDF

2009. évi

PDF

2008. évi

PDF

2007. évi

PDF

2006. évi

PDF

2005. évi

PDF

2004. évi

PDF
Elnökségi határozatok

2016.05.23.

PDF

2015.05.28.

PDF

2015.03.03.

PDF

2014.05.13.

PDF

2013.05.17.

PDF

2012.05.17.

PDF

2011.06.02.

PDF

2010.05.28.

PDF

2009.11.27.

PDF

Támogatási
irányelvek: PDF

2009.05.13.

PDF

2009.03.18.

PDF

2008.12.15.

PDF

2008.06.10.

PDF

2007.12.04.

PDF

2007.05.22.

PDF

2006.12.05.

PDF

2006.07.27.

PDF

2006.03.14.

PDF

2005.12.06.

PDF

2005.07.20.

PDF

2005.03.18.

PDF

2004.12.21.

PDF

2004.07.27.

PDF

2004.05.04.

PDF

2004.04.06.

PDF