Annales

Annales

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO IURIDICA

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1959 óta megjelenő, időszaki idegen nyelvű tudományos kiadványa.
Az angol és német nyelvű tanulmányokat tartalmazó kötetek elsősorban a Kar oktatóinak tudományos munkásságába, legújabb kutatási eredményeibe nyújtanak betekintést. A Kar külkapcsolatainak folyamatos bővülésével egyre több külföldi professzor publikációját közöljük, elsősorban a Kar díszdoktorainak és vendégelőadóinak tanulmányait. Kiadványunkat nemzetközi viszonylatban is számon tartják, ennek bizonyítéka a külföldi könyvtárak és kiadók fokozódó érdeklődése, utóbbiak közül a neves EBSCO Publishing, a világ egyik legnagyobb folyóirat-adatbázisával rendelkező kiadóval megkötött szerződés a megjelent tanulmányok online közlésére.
Valamennyi szám tartalomjegyzéke mellett az utóbbi tíz év cikkei elektronikusan is elérhetőek. (A letölthető cikkek számát folyamatosan bővítjük.)

The Faculty of Law of ELTE publishes its foreign language scientific journal, the Annales, yearly for more than a half century, since 1959.
The volumes containing English and German language studies give primarily an insight into the scientific activity and recent research outcomes of the professors of the Faculty. As the international relations of the Faculty broaden, we publish more and more contributions written by foreign professors, primarily by the honorary doctors and visiting lecturers of the Faculty. The journal is internationally recognised: this is proved by the interest shown by foreign libraries and publishers as well as by the contract concluded with EBSCO Publishing, the renowned publisher operating one of the largest journals database of the world, for the online publication of the articles.
In addition to the table of contents of all issues, the articles published in the last ten years are available online. We also make available continuously former articles.

TOMUS LV ANNUS 2016


TOMUS LIV ANNUS 2013


TOMUS LIII ANNUS 2012


TOMUS LII. ANNUS 2011


1970–2010