Tanácsadó pszichológus – online pszichológiai tanácsadás

Tanácsadó pszichológus – online pszichológiai tanácsadás

Az Állam- és Jogtudományi Karon lehetőség van ingyenes pszichológiai tanácsadás igénybevételére Handa Orsolya pszichológusnál.

A Karon által évek óta biztosított pszichológiai tanácsadás a járványügyi helyzet miatt elrendelt távolléti oktatás ideje alatt zavartalanul működik tovább online formában. Fontosnak tartjuk, hogy a kialakult helyzet ellenére is biztosítsuk a hallgatóink számára a felmerülő váratlan élethelyzetekkel való hatékonyabb megküzdést – különös tekintettel a járvány miatt meghozott szükséges rendelkezések okozta változások kezelését.

Mit jelent az online pszichológiai tanácsadás?
A tanácsadás során pszichológus találkozik a hallgatóval néhány alkalommal online konzultáció keretében. A konzultációk célja, hogy a hallgató által hozott problémát feltárják, segítve annak jobb megértését, mely során fejlődhetnek a hallgató egyes kompetenciái, bővülhet a helyzetek hatékonyabb kezeléséhez szükséges eszköztára.

Kiknek szól a szolgáltatás?
A Karon aktív hallgatói státusszal rendelkezők számára biztosított a lehetőség.

Milyen kérdésekben szoktak pszichológust megkeresni?
A helyzetek természete széles körű, ezekből néhány példa:

  • családi élettel kapcsolatos kérdések
  • társas és párkapcsolati nehézségek
  • tanulmányokkal kapcsolatos problémák
  • megküzdési stratégiák mozgósítása
  • asszertív kommunikáció fejlesztése
  • egyéb, élethelyzetből adódó krízisek
  • járványügyi helyzet és az oktatás változásai miatti nehézségek

Hogyan működik az online tanácsadás a gyakorlatban?
Az online tanácsadás egyre elterjedtebb forma, olyan helyzetekben javasolt, amikor nincs lehetőség személyes találkozásra. A pszichológiai tanácsadás online formában jól alkalmazható és tapasztalatok alapján a hallgatókkal is hatékonyan működik. Az online találkozásokra előzetesen leegyeztetett, élő kapcsolatot biztosító applikáción keresztül, webkamerával rendelkező eszköz segítségével (pl. mobil, tablet, számítógép stb.) jellemzően hetente kerül sor, 50 percben. Az online forma abban különbözik a személyes találkozás során megvalósuló tanácsadástól, hogy a konzultáció zavartalanságának biztosításához a hallgatónak szükséges nagyobb körültekintéssel megválasztania a beszélgetés helyszínét és körülményeit (pl. ne hallják mások, zavartalan Internet kapcsolat, kamera engedélyezése stb.) 

Mi történik az adataimmal?
A pszichológusi munka egyik alapvető feltétele a titoktartás és az adatok bizalmas kezelése, így az elhangzottak pszichológusi titokkörbe tartoznak.

Hogy tudok jelentkezni?
Elektronikus formában a handa.orsolya@ajk.elte.hu e-mail címen lehet az online konzultációra időpontot kérni Handa Orsolya pszichológusnál.