Tanácsadó pszichológus

Tanácsadó pszichológus

Az Állam- és Jogtudományi Karon térítésmentes lehetőség van a kar hallgatói számára pszichológiai tanácsadás igénybevételére.

Mi a pszichológiai tanácsadás?

A tanácsadás során pszichológus találkozik a hallgatóval személyes vagy online konzultáció keretében.

A konzultációk célja, hogy a hallgató által hozott, életvitelt, hétköznapokat nehezítő téma/helyzet/érzés/reakció jobb megértését megsegítse, támogatva azok hatékonyabb kezelésének lehetőségét.

Emellett a konzultációs folyamat során fejlődhetnek a hallgató egyes kompetenciái, bővülhet a helyzetek hatékonyabb kezeléséhez szükséges eszköztára, önismerete.

Kiknek szól a szolgáltatás?

Az Állami- és Jogtudományi Karon aktív hallgatói státusszal rendelkező nappali és levelező tagozatos hallgatók számára biztosított a lehetőség.

Milyen kérdésekben szoktak pszichológust megkeresni?

A pszichológiai konzultációkra hozott témák természete széleskörű, ezekből néhány:

 • tanulmányokkal/pályaképpel kapcsolatos problémák
 • tanulási nehézségek
 • új környezetbe és/vagy élethelyzetbe történő beilleszkedés nehézségei
 • családi élettel, annak változásaival kapcsolatos konfliktusok, nehézségek
 • társas és/vagy párkapcsolati nehézségek
 • egyéb, élethelyzetből adódó krízisek
 • szorongás, hangulatzavarok

Miben különbözik a személyes és az online tanácsadás?

A hallgató által hozott témában való előrehaladás eredményességét tekintve nem tapasztalható különbség az online vagy személyes formában zajló konzultációk között.

Az online tanácsadás egyre elterjedtebb forma lett az elmúlt időszakban, mely olyan helyzetekben különösen indokolt, amikor a személyes találkozás lehetőségei korlátozottak (távolság – pl. Erasmus félév, egészségi állapot).

Az online találkozásokra élő kapcsolatot biztosító applikáción keresztül, webkamerával rendelkező eszköz segítségével (pl. mobil, tablet, számítógép stb.) jellemzően hetente-kéthetente kerül sor, kb. 45 percben.

A személyes konzultációk a kar épületében található konzultációs szobában kerülnek megtartásra, ütemezését tekintve az online formához hasonlóan, heti-kétheti rendszerességgel kb. 45 percben történik.

Az online konzultáció abban különbözik a személyes találkozás során megvalósuló tanácsadástól, hogy a konzultáció zavartalanságának biztosításához a hallgatónak szükséges nagyobb körültekintéssel megválasztania a beszélgetés helyszínét és körülményeit (pl. ne hallhassák mások, zavartalan Internet kapcsolat, kamera engedélyezése stb.)

Mi történik az adataimmal?

A kari pszichológus munkáját a Pszichológusok Etikai Kódexe alapján végzi, működésének alapvető feltétele az adatok bizalmas kezelése és a titoktartás, így a konzultáción elhangzottak is a titoktartás körébe tartoznak.

Hogy tudok jelentkezni?

Mielőtt jelentkezne, az alábbi szempontokat érdemes átgondolnia:
Amennyiben Ön

 • krízisben van
 • öngyilkossági késztetése van
 • diagnosztizált mentális betegséggel rendelkezik vagy annak gyanúját észleli magán,

az Ön számára akut segítségkérés indokolt!

Ebben az esetben javasoljuk, hogy ne várjon a bejelentkezés megnyitására, az Ön problémájára az alábbi elérhetőségeken biztosíthatnak megfelelő segítséget:

 • 116-123 számon a lelkisegély vonalat 0-24 órában ingyenesen lehet hívni;
 • Budapesten a Péterfy Kórház Krízis Osztálya, 1074 Budapest, Alsó erdősor utca 7. (weboldal);
 • az állandó lakcím vagy tartózkodási hely (kollégium) szerinti pszichiátriai gondozóban elérhető pszichológiai támogatás TB alapon (weboldal);
 • magánellátásban elérhető (klinikai szak)pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek;
 • olyan szakember – elsősorban pszichiáter – akivel Ön korábban kapcsolatban volt és ismeri az előzményeket.

A válaszul kapott linken található jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével végleges a jelentkezés, ezt követően kezdődhet meg az első konzultációs alkalom időpont egyeztetése vagy kerül várólistára a hallgató.

Amennyiben életvezetési kérdésekben (tanulmányok, karrier, családi nehézségek, párkapcsolati problémák miatt) bejelentkezést tervez, az alábbi e-mail címen tud konzultációra időpontot kérni, amelyet Handa Orsolya és Gaskó Ágota tanácsadó szakpszichológusok fogadnak: tanacsadas@ajk.elte.hu

A válaszul kapott linken található jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével végleges a jelentkezés, ezt követően kezdődhet meg az első konzultációs alkalom időpont egyeztetése vagy kerül várólistára a hallgató.

Bejelentkezés pszichológiai tanácsadásra

2023. november 21. 8.00 órától fogadjuk újra a jelentkezéseket, amelyet a tanacsadas@ajk.elte.hu e-mail-címre küldött levéllel tud megtenni, egyéb más e-mail-címre küldött jelentkezéseket nem tudjuk fogadni. 

A bejelentkezés menete megváltozott: a fenti e-mail-címre küldött levéllel a jelentkezés nem végleges, a válasz e-mailben kapott linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével érvényes a jelentkezés (az űrlap végén jelezzük a sikeres beküldést), ezt követően kezdődhet meg az időpont egyeztetés. Jelentkezési lap kitöltésének hiányában a jelentkezés nem érvényes.

Amennyiben nem kapott válasz e-mailt, kérjük ezt jelezze a fenti e-mail-címen. Köszönjük!