Tanácsadó pszichológus

Tanácsadó pszichológus – online pszichológiai tanácsadás

Tanácsadó pszichológus – online pszichológiai tanácsadás
Az Állam- és Jogtudományi Karon térítésmentes lehetőség van a kar hallgatói számára pszichológiai tanácsadás igénybevételére.

Mi a pszichológiai tanácsadás?

A tanácsadás során pszichológus találkozik a hallgatóval témától függően 1-6 alkalommal online vagy személyes konzultáció keretében.

A konzultációk célja, hogy a hallgató által hozott, életvitelt, hétköznapokat nehezítő téma/helyzet/érzés/reakció jobb megértését megsegítse, támogatva azok hatékonyabb kezelésének lehetőségét.

Emellett a konzultációs folyamat során fejlődhetnek a hallgató egyes kompetenciái, bővülhet a helyzetek hatékonyabb kezeléséhez szükséges eszköztára, önismerete.

Kiknek szól a szolgáltatás?

Az Állami- és Jogtudományi Karon aktív hallgatói státusszal rendelkező nappali és levelező tagozatos hallgatók számára biztosított a lehetőség.

Milyen kérdésekben szoktak pszichológust megkeresni?

A pszichológiai konzultációkra hozott témák természete széleskörű, ezekből néhány:

  • tanulmányokkal/pályaképpel kapcsolatos problémák
  • tanulási nehézségek
  • új környezetbe és/vagy élethelyzetbe történő beilleszkedés nehézségei
  • családi élettel, annak változásaival kapcsolatos konfliktusok, nehézségek
  • társas és/vagy párkapcsolati nehézségek
  • egyéb, élethelyzetből adódó krízisek
  • szorongás, hangulatzavarok
  • járványügyi helyzet és az oktatás változásai miatti nehézségek

Miben más az online és személyes tanácsadás?

A hallgató által hozott témában való előrehaladás eredményességét tekintve nem tapasztalható különbség az online vagy személyes formában zajló konzultációk között.

Az online tanácsadás egyre elterjedtebb forma lett az elmúlt időszakban, mely olyan helyzetekben különösen indokolt, amikor a személyes találkozás lehetőségei korlátozottak (távolság, egészségi állapot, pandémia miatti korlátozások).

Az online találkozásokra élő kapcsolatot biztosító applikáción keresztül, webkamerával rendelkező eszköz segítségével (pl. mobil, tablet, számítógép stb.) jellemzően hetente-kéthetente kerül sor, kb. 45 percben.

A személyes konzultációk a kar Kecskeméti utcai épületében található konzultációs szobában kerülnek megtartásra, ütemezését tekintve az online formához hasonlóan, heti-kétheti rendszerességgel kb. 45 percben történik.

Az online konzultáció abban különbözik a személyes találkozás során megvalósuló tanácsadástól, hogy a konzultáció zavartalanságának biztosításához a hallgatónak szükséges nagyobb körültekintéssel megválasztania a beszélgetés helyszínét és körülményeit (pl. ne hallhassák mások, zavartalan Internet kapcsolat, kamera engedélyezése stb.)

Mi történik az adataimmal?

A kari pszichológus munkáját a pszichológusok etikai kódexe alapján végzi, működésének alapvető feltétele az adatok bizalmas kezelése és a titoktartás, így a konzultáción elhangzottak is a titoktartás körébe tartoznak.

Hogy tudok jelentkezni?

A hallgató a megadott e-mail címre küldött levélben tudja jelezni konzultációs igényét. 

A válaszul kapott jelentkezési lap kitöltésével egy időben időpont egyeztetés zajlik, melyet követően személyesen vagy online sor kerülhet az első konzultációs alkalomra.

Az alábbi e-mail címen tud konzultációra időpontot kérni, amelyet Handa Orsolya és László Noémi Henriett tanácsadó szakpszichológusok fogadnak: tanacsadas@ajk.elte.hu

Tisztelt Hallgatók!
A pszichológiai tanácsadásra várólista miatt a bejelentkezési lehetőség átmenetileg szünetel.