Erasmus

Erasmus

Erasmus

A Kar 1999 óta vesz részt az Erasmus programban, eddig több, mint 1100 hallgató számára nyílt lehetőség külföldi egyetemi képzésen, ill. szakmai gyakorlaton való részvételre a program segítségével. A 2011-2012-es tanévre vonatkozóan a 86 külföldi partneregyetem által felkínált 100 támogatott és 81 önköltséges helyre pályázhattak hallgatóink.

Az Erasmus tanulmányi program keretében kétféle módon, támogatott vagy label státusszal lehet külföldi egyetemen tanulni. A koordináló tanszékek választják ki azokat a hallgatókat, akik az Erasmus megállapodások keretében kiutazhatnak. A pályázaton nyertes hallgatók egy szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

Szakmai gyakorlatot gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnál, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél lehet teljesíteni. Nem lehet fogadó hely: EU intézményei, EU-s programokkal foglalkozó szervezetek, nemzeti diplomáciai képviselet a fogadó országban. A szakmai gyakorlat során teljesítendő feladatoknak szorosan kapcsolódniuk kell a szakos tanulmányokhoz, az elvégzendő feladatokat egyeztetni kell a fogadó féllel is. Erasmus szakmai gyakorlatot csak teljes munkaidőben lehet végezni. A szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap. Az ösztöndíj összege függ a gyakorlati időszak hosszától és a célországtól. A tanév folyamán a szakmai gyakorlat külön alprogram, így nem összevonható a tanulmányi célú mobilitással.


Dalnoki Brigitta
Erasmus koordinátor
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda
Cím: H-1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12. IV/424.
Fax: 36-1-483-80-20 Tel.: 36-1-483-8000/46-28
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 13–15 óráig

Fogadó egyetemre történő adatszolgáltatáshoz:
ELTE Erasmus kódja: HU_BUDAPES01
tématerület kód: jog és kriminológia: 042    politológia: 031   

Brigitta DALNOKI
ERASMUS coordinator
Eötvös Loránd University, Budapest
Faculty of Law
International Office
H-1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12. IV/424.
HUNGARY
Fax: 36-1-483-80-20 tel.: 36-1-483-8000/46-28
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.hu
Website: http://www.ajk.elte.hu/

Az ELTE Erasmus Programmal kapcsolatos információk elérhetőek innen.