Részletes program

MPTT Vándorgyűlés 2019 – részletes program

Letölthető programfüzet

1. Politikai gondolkodás és politikaelmélet

Szekcióvezető: Balázs Zoltán 
(BCE TNKK Politikatudományi Intézet, MTA TK Politikatudományi Intézet)
zoltan.balazs@uni-corvinus.hu

1.1. Eszmék és metaforák 

[P 11:30-13:00, III. tanterem]

 1. Szűcs Anita (BCE TNKK Nemzetközi Tanulmányok Intézet, anita@diplomacia.hu): A megváltozott francia politikai erőtér és Emmanuel Macron elnöksége
 2. Kiss Viktor (BCE, PTI Társadalomelméleti Műhely, kissviktor.hu@gmail.com): Legyen-e populista a baloldal? – a kortárs radikális-forradalmi irányzatok leghevesebb vitájáról
 3. Gáspár Kristóf (ELTE ÁJK Politikatudomány MA, gasjankri@gmail.com): Kreativitás és innováció a politikában. A Momentum Mozgalom sikere és kudarca
 4. Illés Gábor (ELTE ÁJK, MTA TK PTI, illes.gabor@tk.mta.hu): Realisták mint „rókák”. A valóságérzék berlini fogalma és a politikai realizmus

1.2. A politikaelmélet és elmélettörténet módszerei

panelvezető: Gyulai Attila (MTA TK PTI, NKE EJK PÁK, gyulai.attila@tk.mta.hu)
[P 13:30-15:00, III. tanterem)]

 1. Horváth Szilvia (NKE Eötvös József Kutatóközpont Molnár Tamás Kutatóintézet, horvath.szilvia@uni-nke.hu): Történeti alapú kortárs politikaelméletírás: Egy elméleti-módszertani jellegű reflexió
 2. Hörcher Ferenc – Tóth Kálmán (NKE Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet, toth.kalman@uni-nke.huhorcher.ferenc@uni-nke.hu): Hogyan beszélhető el angol nyelven a 19. századi magyar politikai gondolkodás története?
 3. Nyirkos Tamás (PPKE, NKE Eötvös József Kutatóközpont, Politika- és Államelméleti Kutatóintézet, nyirkos.tamas@btk.ppke.hu): A politikai teológia módszertani problémái
 4. Tóth Miklós Bálint (BCE Politikatudományi Doktori Iskola, tothmiklosbalint@gmail.com): Rend, lázadás és anarchia Canudos tükrében

1.3. Etika, erkölcsi érzelmek és politikai filozófia

[Sz 9:30-11:00, III. tanterem]

 1. Szűcs Zoltán Gábor (MTA TK PTI, szucs.zoltan.gabor@tk.mta.hu): Mennyit számítanak a metaetikai megfontolások a politikaelmélet számára? Az internalizmus/externalizmus vita
 2. Balázs Zoltán (BCE TNKK, MTA TK PTI, zoltan.balazs@uni-corvinus.hu): Az undor és a politikai fenomenológia
 3. Kovács Beáta (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, kovacsb1991@gmail.com): Félek, tehát vagyok. Félelem mint politikai identitás?

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


2. Az Európai Parlament-i képviselők választása 2019: közvélemény, eredmények, hatások

Szekcióvezető: Szabó Andrea
(MTA TK Politikatudományi Intézet, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet) 
szabo.andrea@tk.mta.hu

2.1. EP-választások I.

[P 11:30-13:00, IV. tanterem]

 1. Bíró-Nagy András (MTA TK PTI, biro-nagy.andras@tk.mta.hu): Közép-európai EP-képviselők karrierútjai: Politikai tapasztalat és karrierambíciók az Európai Parlamentben
 2. Wiener György (gywiener@gmail.com): A 2019-es európai parlamenti választás eredményeinek értékelése
 3. Farkas Eszter (CEU Doctoral School of Political Science, farkas_eszter@phd.ceu.edu): Miért szavaznak a Fideszre az EP választáson?
 4. Nagy Tamás Norbert (ELTE ÁJK Politikatudomány MA, ntamas1994@gmail.com): Románia pártrendszere és az EP-választások: egy új korszak kezdete?

2.2. EP-választások II.

[P 13:30-15:00, IV. tanterem]

 1. Szegedi Péter (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, szptaab@gmail.com): Viccpártok menni Európa? A Die Partei és az MKKP 2019-es európai parlamenti választási eredményei
 2. Böcskei Balázs (MTA TK PTI, bocskei.balazs@tk.mta.hu): Magyar Kétfarkú Kutya Párt: anti-establishment és/vagy antiorbánizmus pártja?
 3. Tóth László (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, tothhlaszlo@gmail.com): A 2019. évi spanyolországi előrehozott választás a kormányzati stabilitás szemszögéből

2.3. Politikai szocializáció, politikai kultúra

[Sz 09:30-11:00, IV. tanterem]

 1. Róna Dániel (MTA Prémium posztdoktori ösztöndíjas, ronadaniel84@gmail.com): Múló dicsőség? A Jobbik támogatottsága az egyetemisták körében
 2. Papházi Viktor (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, paphaziviktor@gmail.com): Velük élő szocializmus? A magyar nappali tagozatos hallgatók Kádár-korszakhoz való viszonya
 3. Susánszky Pál (MTA TK PTI, susanszky.pal@tk.mta.hu): A hallgatók mobilizációs potenciálja Magyarországon
 4. Szabó Andrea (MTA TK PTI, ELTE ÁJK, szabo.andrea@tk.mta.hu): Politikai szocializációs életutak a hallgatók körében

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


3. 1968–69 és utóélete: mozgalmak, tüntetések, civil társadalom

Szekcióvezető: Szabó Máté
(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)
szabo.mate@ajk.elte.hu

3.1. 1968 hagyományai és utóélete ma

[P 15:15-16:45, IV. tanterem]

 1. Szénási Éva (SZTE JGYPK, szenasi@philo.u-szeged.hu): 1968: a francia radikális baloldal születése
 2. Lakatos Júlia (Méltányosság Politikaelemző központ, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, lakatosjulia@gmail.com): A 68-as hagyomány újragondolása az amerikai konzervatív elméletekben
 3. Kováts Eszter (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, eszter.kovats@fesbp.hu): 1968 öröksége és a „genderideológia” rémképe elleni küzdelem Európában
 4. Mikecz Dániel – Oross Dániel (MTA TK PTI, daniel.mikecz@gmail.comoross.daniel@tk.mta.hu): Kik tüntetnek ‘68 után? Politikai részvétel új tendenciái Magyarországon

3.2. Civil társadalom – poszt-kommunista problémák

[P 17:00-18:30, IV. tanterem]

 1. Kákai László (PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, kakai.laszlo@pte.hu): Változatok a civil társadalomra a rendszerváltás utáni posztszovjet államokban
 2. Sebestyén István (Civitalis Egyesület, sebiisti@gmail.com): Civil társadalom átalakuló funkciói a monokráciában
 3. Nagy Ádám (Kodolányi János Egyetem, Selye János Egyetem, adam@nagydr.hu) –  Oross Dániel (MTA TK PTI, oross.daniel@tk.mta.hu) –  Szalóki Viktor (ELTE ÁJK  Politikatudomány BA, stkviktor@gmail.com): A Nemzeti Ifjúsági Tanács közpolitikai elemzése

3.3. Mozgalmi pártok, pártosodó mozgalmak

[Sz 11:15-12:45, IV. tanterem]

 1. Mikola Bálint (CEU, Doctoral School of Political Science, mikola_balint@phd.ceu.edu): A mozgalmi pártok belső feszültségei és a modell alkalmazhatóságának kérdése Magyarországon
 2. Gerő Márton (ELTE TáTK, marton.gero@tatk.elte.hu): A mozgósítás Közép-európai modellje? Zárt gondolkodás és politikai részvétel
 3. Molnár Csaba (MTA TK PTI, molnarcsaba0903@gmail.com): A Jobbik radikalizmusának mérséklődése a magyar pártverseny kontextusában
 4. Czene-Joó Máté (ELTE ÁJK Politikatudomány MA, czenejoomate@gmail.com): A Tea Party tíz éve az USA-ban: a mozgalom és párt között

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK


4. Politikai vezetés és kormányzás – analitikus és normatív perspektívák

Szekcióvezető: Illés Gábor 
(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, MTA TK Politikatudományi Intézet)
illes.gabor@tk.mta.hu

4.1. panel

[P 15:15-16:45, III. tanterem]

 1. Metz Rudolf (MTA TK PTI, metz.rudolf@tk.mta.hu): Politikai vezetés a követők szemében: a populista vezetés egy követő-centrikus értelmezése
 2. Hajdú András (BCE Politikatudományi Doktori Iskola, bando1989@gmail.com): A prófétai imázskonstrukció lehetőségei és korlátai a kortárs politikai versenyben – Geert Wilders és egyszemélyes „pártjának” sikerei és korlátai
 3. Árpási Botond (ELTE ÁJK Politikatudomány MA, nivelco@hotmail.com): A politikai helyzet narratív konstrukciója, avagy a cselekvőképesség megteremtése – Bevezetés egy konstruktivista elméleti keretbe
 4. Molnár Ivett (ELTE ÁJK Politikatudomány MA, ivett0426@gmail.com): Narratív ellenségképzés – Az ellenségkép diszkurzív konstrukciója Orbán Viktor beszédeiben

4.2. panel

[P 17:00-18:30, III. tanterem]

 1. Ványi Éva (BCE, eva.vanyi@uni-corvinus.hu): Politikai kormányzás? Közigazgatási és szakmai vezetők a központi közigazgatásban 2010 után
 2. Kaiser Tamás (NKE ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet, kaiser.tamas@uni-nke.hu): Okos város, okos kormányzás: új menedzsment struktúrák felé?
 3. Révész Béla (SZTE ÁJTK, reves@polit.u-szeged.hu): Az MSZMP utolsó kísérlete állami irányító szerepének megőrzésére: a Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottság – 1989
 4. Galambos László (Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ; BCE, Politikatudományi Doktori Iskola, galambos@emk.sote.hu): Elnöki önkény vagy kivételes állapot? Technokrata kormányok és államfői szerepek

4.3. panel

[Sz 11:15-12:45, III. tanterem]

 1. Csizmadia Ervin (MTA TK PTI, csizmadia.ervin@tk.mta.hu): A politikai vezetés országokon belüli és országok feletti dimenzióiról
 2. Bartha Attila (MTA TK PTI, BCE, bartha.attila@tk.mta.hu) – Kopasz Marianna (MTA TK PTI, kopasz.marianna@tk.mta.hu): Legitimációs mechanizmusok hibrid rezsimekben – Szingapúr mint legitimációs puzzle
 3. Szántó András (MTA TK PTI, BCE Politikatudományi Doktori Iskola, andras.szanto14@gmail.com): Erkölcsi kockázat az igazság utáni politika korában
 4. Benedek István (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, MTA TK PTI, benedek.istvan@tk.mta.hu): Üdvözlet a győzőnek? A populizmus térhódítása Európában: szükséges fordulat, múló korszellem, vagy autoriter veszélyforrás?

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


5. Közpolitika az Európai Unióban és Magyarországon

Szekcióvezető: Pesti Sándor
(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)
pestisandor@ajk.elte.hu

5.1. panel

[P 17:00-18:30, V. tanterem]

 1. Palócz Éva (Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt., eva.palocz@kopint-tarki.hu): Fiskális politikai kérdések az EU-ban és Magyarországon
 2. Raskó György (ELTE ÁJK, mb. előadó, raskogeorge@upcmail.hu): Falurehabilitáció, avagy a helyi gazdasági élet újjáélesztése ígérhet csak jövőt elnéptelenedő falvainknak
 3. Sinkó Eszter (Egészségügyi Menedzserképző Központ, sinko@emk.sote.hu): A magyar egészségpolitikai döntéshozatal sajátosságai
 4. Czibere Károly (KGRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet, kczibere@gmail.com): Családpolitika és felzárkózáspolitika viszonya Magyarországon

5.2. panel

[Sz 09:30-11:00, II. tanterem]

 1. Bíró-Nagy András (MTA TK PTI, biro-nagy.andras@tk.mta.hu): Az uniós tagság hatása a magyar közpolitika-alkotásra, 2004-2018
 2. Dobos Gábor (MTA TK PTI, NKE PÁK, dobos.gabor@tk.mta.hu;) – Gyulai Attila (MTA TK PTI, NKE PÁK, gyulai.attila@tk.mta.hu) – Pócza Kálmán (MTA TK PTI, NKE PÁK, PPKE, pocza.kalman@tk.mta.hu): Szelektív korlátozás? Az Alkotmánybíróság közpolitikai területek szerinti aktivitása, 1990-2018
 3. Hajnal György (BCE, MTA TK PTI,  hajnal.gyorgy@tk.mta.hu) – Boda Zsolt (MTA TK PTI, ELTE ÁJK, boda.zsolt@tk.mta.hu): A központi kormányzati adminisztráció illiberális politikai változások idején
 4. Pokornyi Zsanett (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, pokornyi.zsanett@gmail.com): A miniszterelnöki beszédek és a magyar törvényhozás kapcsolatáról: egy összehasonlító elemzés

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


6. Politikai kommunikáció

Szekcióvezető: Kiss Balázs 
(MTA TK Politikatudományi Intézet, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet) 
kiss.balazs@tk.mta.hu

6.1. Stratégiai politikai kommunikáció

[P 11:30-13:00, V. tanterem]

 1. Bata Attila (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, attila.bata@yahoo.com): A Jobbik 2014-es kampánya a politikai branding perspektívában
 2. Hajzer Gergő (SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék, hajzerg@polit.u-szeged.hu): Az „új generációs” pártok és a populizmus
 3. Bene Márton (MTA TK PTI, BCE, bene.marton@tk.mta.hu): Felhasználói reaktivitás a politikusok Facebook-oldalain. Egy szövegbányászat-alapú big data megközelítés lehetőségei

6.2. Normasértések

[P 13:30-15:00, V. tanterem]

 1. Nagy Sándor (Debreceni Egyetem, nagysanyi76@gmail.com): Politikai kommunikáció az álhírek felhasználásával
 2. Szabó Gabriella (MTA TK PTI, szabo.gabriella@tk.mta.hu): O1G, V1G és a többiek, avagy trágárság a magyar politikában 
 3. Löffler Tibor (SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék, loffler@polit.u-szeged.hu): Trágárság és obszcenitás. A politikai és közbeszéd elbunkósodása Magyarországon

6.3. Modalitások és kutatási irányok

[Sz 11:15-12:45, II. tanterem]

 1. Jakusné Harnos Éva (NKE NETK, jakus-ne.harnos.eva@uni-nke.hu): Hol van Európa? Európa-fogalmak és cselekvési tervek
 2. Pál Gábor (NKE ÁKK, ELTE ÁJK, gabbler@gmail.com): Hogyan kommunikál a politikai erőszak? A 2011-es norvégiai mészárlás margójára
 3. Farkas Xénia (BCE Politikatudományi Doktori Iskola, MTA TK PTI, xeni.farkas@gmail.com): Képben vannak. Vizuális politikai kommunikáció az Instagramon és a Facebookon a 2018-as magyar választási kampányban
 4. Kiss Balázs (MTA TK PTI, kiss.balazs@tk.mta.hu): Intézményes individualizáció. Politika az intézményeken túl – 2

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


7. Merre tovább Unió? – Válság, integráció, fragmentáció

Szekcióvezető: Koller Boglárka 
(NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok KarEurópa-tanulmányok Tanszék) 
koller.boglárka@uni-nke.hu

7.1. Válság és lehetséges jövőképek változó politikai erőtérben

[P 11:30-13:00, II. tanterem]

 1. Fóris György (Bruxinfo, ELTE ÁJK mb. előadó, gyorgy.foris@gmail.com): Válságoktól megújulásig: miért nem magától értetődő és mi lehet a kiút?
 2. Soós Eszter Petronella (Milton Friedman Egyetem, sooseszter@sooseszter.com): Emmanuel Macron Európa-politikájának társadalmi és pártpolitikai háttere
 3. Szijártó Norbert (MTA KRTK Világgazdasági Intézet, NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet, norbertszijarto@gmail.com): Az európai gazdasági kormányzás múltja, jelene és jövője. Folytonosság és változás
 4. Szenes Zoltán (NKE NETK, szenes.zoltan@uni-nke.hu): Európai Védelmi Unió – A hatalmi érdekérvényesítés kérdőjelei 

7.2. Az európai projekt csökkenő attraktivitása és a külső kihívások

[P 13:30-15:00, II. tanterem]

 1. Harangozó Dániel (Külügyi és Külgazdasági Intézet, daniel.harangozo@outlook.com): Elveszett illúziók? A nyugat-balkáni EU-bővítés jövője
 2. Ördögh Tibor (NKE NETK Európa-tanulmányok Tanszék, ordogh.tibor@uni-nke.hu): Közel s mégis oly távol – Szerbia európai integrációs kihívásai
 3. Molnár Anna (NKE NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék, molnar.anna.e@gmail.com): EUNAVFOR MED Sophia művelet – a normatív és európaizált megközelítéstől a szuverenista és realista megközelítésig
 4. Kaszap Márton (NKE NETK Európa-tanulmányok Tanszék, kaszap.marton@uni-nke.hu): A brit kilépés időpontjának elhalasztása. Okok és következmények

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


8. Európai és nemzeti identitás; Közép-Európa és a V4-ek

Szekcióvezető: Antal Attila 
(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)
antal.attila@ajk.elte.hu

8.1. Jogállamiság, emberi jogok és külpolitika

[P 15:15-16:45, II. tanterem]

 1. Hettyey András (NKE, hettyey.andras@uni-nke.hu): A láthatóvá vált identitás: a magyar külpolitika szerepkoncepciói 2010-2018 között 
 2. Molnár Attila (Universität Wien, attila.pal.molnar@gmail.com): Közép-Európa és a nemzetközi emberi jogok: a V4-ek csoportkohéziója az ENSZ Közgyűlés emberi jogi témájú vitáiban
 3. Nagy Attila (ELTE ÁJK Politikatudomány MA, nagy.attila1209@gmail.com): Visegrádi Négyek: Fragmentált „egység a sokféleségben”

8.2. Valahol Európában 

Kerekasztal-beszélgetés Magyarország és a tágabb régió helyzetéről az EP-választások után
vezeti: Benedek István, PhD-hallgató, tud. segédmunkatárs (ELTE ÁJK, MTA TK PTI)
[P 17:00-18:30, II. tanterem]

Vitaindítót tart: Ágh Attila, professor emeritus (BCE)

A beszélgetés résztvevői:

 • Antal Attila, adjunktus (ELTE ÁJK) 
 • Fleck Zoltán, egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 
 • Szűcs Zoltán Gábor, tudományos munkatárs (MTA TK PTI) 
 • Unger Anna, adjunktus (ELTE TáTK)

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


9. Az EU jogi kihívásai – A lojális együttműködéstől az alkotmányos önazonosság védelméig

Szekcióvezető: Király Miklós 
(ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) 
kiraly.miklos@ajk.elte.hu

9.1. panel

[P 13:30-15:00, I. tanterem]

 1. Smuk Péter (SZE ÁJK Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék, smuk.peter@sze.hu): Ki határozza meg az alkotmányos identitás tartalmát? Az Alaptörvény hetedik módosításának értelméről
 2. Kende Tamás (ELTE ÁJK, tkende@kmbk.hu): A Magyarországot érintő közvetlen eljárások az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő ügyek között
 3. M. Balázs Ágnes (NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet, balazsagnes@windowslive.com): A politikai közösség határai

 LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK


10. Válság és politikatudomány

Szekcióvezető: Tóth Csaba 
(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)
toth.csaba79@gmail.com

10.1. Kerekasztal-beszélgetés a Magyar politikai enciklopédiáról

vezeti: Tóth Csaba, adjunktus (ELTE ÁJK)
[P 15:15-16:45, I. tanterem]

A könyvet ismerteti: Körösényi András, egyetemi tanár, tud. tanácsadó (BCE, MTA TK PTI)

A beszélgetés résztvevői:

 • Balázs Zoltán szerző, egyetemi tanár (BCE)
 • Havasi Benigna PhD-hallgató (ELTE ÁJK)
 • Király Miklós szerkesztő, egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
 • Pásztor Péter főszerkesztő
 • Pesti Sándor szerkesztő, egyetemi docens (ELTE ÁJK)

10.2. panel

[Sz 09:30-11:00, I. tanterem]

 1. Csizmadia Ervin (MTA TK PTI, csizmadia.ervin@tk.mta.hu): A magyar politikatudomány történeti érdeklődése
 2. Löffler Tibor (SZTE ÁJTK, loffler@polit.u-szeged.hu): A magyar politikai rendszer hibridizációja? Kihívások az oktatás során
 3. Pál Gábor (NKE ÁKK, ELTE ÁJK, pal.gabor@uni-nke.hu): Az erőszak mint politikai válsághelyzet és a politikatudomány beszédes némasága a témában
 4. Szabó Palócz Orsolya (SZTE ÁJTK, szabo.palocz.orsolya@gmail.com): Ellenségképek és félelemdiskurzusok – Miként kezelhető a politikatudomány eszközeivel a versengő valóságkoncepciók által uralt politika?
 5. Szűcs Anita (BCE TNKK, anita@diplomacia.hu): A nemzetközi politikaelmélet oktatása a bolognai rendszerben

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


11. Módszertani kérdések a kortárs politikatudományban

Szekcióvezető: Patkós Veronika 
(MTA TK Politikatudományi Intézet, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet)
patkos.veronika@tk.mta.hu

11.1. panel

[Sz 11:15-12:45, I. tanterem]

 1. Nábelek Fruzsina (BCE Politikatudományi Doktori Iskola, fruzsina.nabelek@gmail.com): A kampánystratégia hálózat-szemléletű megközelítése
 2. Piotr Kocyba (TU Chemnitz Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften) – Mikecz Dániel (MTA TK PTI, mikecz.daniel@tk.mta.hu): A tüntetések kérdőíves kutatásának módszertani kihívásai
 3. Tóka Gábor (CEU Department of Political Science, tokag@ceu.edu): A magyar választókerületi határok pártos elfogultságának vizsgálata egy sztochasztikus becslést végző, geo-koordinátákat felhasználó gépi tanulásos eljárással
 4. Patkós Veronika (MTA TK PTI, ELTE ÁJK, patkos.veronika@tk.mta.hu) – Stump Árpád (ELTE TáTK, Közgazdasági elemző MA, stumparpad@gmail.com): Kinek kedveznek a választási reformok? A választási reformok pártos torzításának kvantitatív vizsgálata 

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK 


12. Populism, Illiberalism and Democracy

Section Chair: András Bozóki 
(CEU Department of Political Science) 
bozokia@ceu.edu

12.1. Panel

[Fri 11:30-13:00, Lecture Room I]

 1. Zoltán Ádám (Corvinus University of Budapest, zoltan.adam@uni-corvinus.hu): Democratic regression and economic growth: Can it work?  The Hungarian case in comparative perspective
 2. Zsolt Enyedi – Stephen Whitefield (CEU Department of Political Science, enyedizs@ceu.edu): Populists in Power: Populism and Representation in Illiberal Democracies
 3. Dániel Kovarek (CEU Department of Political Science, kovarek_daniel@phd.ceu.edu): Bavarian Betrayal: Revival of the Western betrayal discourse in relation to Germany’s role in enabling democratic backsliding in Hungary
 4. Levente Littvay – Bruno Castanho Silva – Guillem Rico Camps (CEU Department of Political Science,littvayl@ceu.edu): The Thermostatic Model of Populist Attitudes

LETÖLTHETŐ ABSZTRAKTOK