Belföldi folyóiratok

Belföldi folyóiratok

Belföldi folyóiratok
Magyarországon megjelenő időszaki kiadványok a Kari Könyvtár olvasótermében és hírlapolvasójában (2018. szeptember)

CÍM

MIKORTÓL

Acta (ELTE)

1959-

Acta Humana

1990-2009. 2014-

Acta Iuvenum Caroliensia (KGRE ÁJK)

3. (2012)-

Acta Juridica Hungarica

1980-

Acta Univ. Szeged. Acta Juridica et Politica (SZTE)

Tom. 45. (1994)-

Acta Univ. Szeged. Acta Juridica et Politica. Forum (SZTE)

2011-

Acta Univ. Szeged. Publicationes Doctorandum Juridicorum (SZTE)

Tom. 1. (2001)

Adó 

adott év

Adó és Járulék-megtakarítási Tanácsadó

2015-

Adókódex

adott év

Akadémiai Értesítő

2014-

Állam- és Jogtudomány

1980-

Állami Támogatások Joga

1(2009)-20(2013) 29(2017)-

Annales (ELTE)

1(1959)-

Belügyi Szemle 

2004-

Bírák Lapja

2005-2012/1-2.

Bírósági Döntések Tára

2014-

Börtönügyi Szemle

2014-

Budapesti Közlöny

1869-1944

BUKSZ. Budapesti Könyvszemle: hírlapolvasó

2017.

Büntetőjogi Kodifikáció

2001-2008

Büntetőjogi Tanulmányok

1(1999)-

Cég és Jog.(később Napi jogász címen)

1999-

Céghírnök

2014-

Cobden

1934-1936

Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis (DE) 

1(2001)-

Computerworld: hírlapolvasó

adott év

Curiai Határozatok

1871-1904

Curiai Ítéletek

1867

Családi jog

2003-

Egyetemi Lapok

1961

ELTE Hírek: hírlapolvasó

adott év

ELTE Law Journal

2013-

Esély

2013-

Essays of Faculty of Law Univ. Pécs. Yearbook of…(PTE ÁJK)

2010-  147., 150-

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

2013-

Európai Bírósági Ítéletek

2003-2012

Európai Jog

2001-

Európai Tükör

2014

European Integration Studies (ME)

2002-

Figyelő: hírlapolvasó

adott év

Fővárosi Közlöny

2017-

Fundamentum

2014-

Gazdaság és Jog

1996-

Glossa Iuridica (KGRE)

1.(2014)-

Hivatalos Értesítő

2017-

Honvédségi Szemle

2016

Hungarian Labour Market, The

2016-

Hungarian Review: hírlapolvasó

adott év

HVG: hírlapolvasó

adott év

HVG különszám: hírlapolvasó

2015-

Illetékügyi Közlöny

1930-1940

In Medias Res

2012-

Ítélőtáblai Határozatok

2009-

IAS. Iustum Aequum Salutare (PPKE)

2005-

Jog – Állam -Politika (SZIE Győr)

2009-

A Jog

1888-1908

Jogállam

1993-2002

Jogesetek (Ügyvédek Lapja)

1887-1889, 1893

Jogesetek magyarázata. JEMA

2010-2016. 1/2.

Jogesetek Tára (A Jog melléklete)

1889-1891, 1893

Joghistória

2011-

Jogi Tanulmányok (ELTE)

1995,1997-

Jogtörténeti Szemle (ELTE ÁJK MÁJ TSZ.)

2014-

Jogtudományi Közlöny 

1867-1918, 1925

Repertórium:1905-1934

Jogtudományi Közlöny

1951-

JUR. Junge Ungar. Rechtshistoriker. (ELTE ÁJK)

2007.1-3., 2012. 6. sz.

Jura ( PTE)

2014-

Kereskedelmi Jog

1908

Kommentár: hírlapolvasó

adott év

Közgazdaság

1946

Közgazdasági Szemle

2014-

Közigazgatási - Gazdasági Döntvénytár

2014-

Közigazgatási Közlöny

1928-1936

Közigazgatási Lapok

1878-1879

Közigazgatás-tudományi Közlöny

2009-2010

Közjegyzők Közlönye

2014-

Közjogi Szemle

2009-

Kriminalisztikai Tanulmányok

1(1962) -8.

Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok

9-28.

Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv

30.

Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok

33-34., 36-

Kúriai Döntések (Korábban Bírósági Határozatok)

2010-

Magyar Hírlap: hírlapolvasó

adott negyedév

Magyar Jog

1946-1948, 1956-

Magyar Kisebbség

2000. 4, 2009-2010

Magyar Közgazdasági Szemle 

1941-1942

Magyar Közigazgatás

1891-1942

Magyar Közigazgatás 

2002-2004., 2011. 2012. 1.

Magyar Közlöny

2012-

Magyar Krónika: hírlapolvasó

adott év

Magyar Rendészet

2015. 2-

Magyar Themis

1870-1874, 1879.

Magyarország és az Európai Unió. Díjnyertes pályázatok

2003-2004., 2009-2013

Magyarország Politikai Évkönyve

1988., 1990-2009.

Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai (ME)

2004-2006

Miskolci Jogi Szemle (ME) 

2006-

Napi Jogász. Lásd: Cég és Jog

2001-2002

Népszava: hírlapolvasó

adott negyedév

Notarius Hungaricus

2014-

Pázmány Law Review (PPKE)

2013. 1. ; 2014. 2-

PC WORLD: hírlapolvasó

adott év

Pécsi Jogi Közlöny

1894.

Pesti Ügyvéd

adott év

PhD Tanulmányok (PTE)

1(2004)

Polgári Jogi Kodifikáció

2000. 3, 2001-2008. 

Polgári Szemle: hírlapolvasó 

adott év

Pro Futuro (DE ÁJK)

2014-

Pro Minoritate

2015. ősz, tél

Pro Publico Bono. Magyar Közigazgatás. (NKE)

2011-

Prosperitas (BGF)

2014. 2.

Publicationes Univ. Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica (ME)

Tom. 10.(1995)-

Rendészet és Emberi Jogok

2013-

Rendvédelem-történeti Füzetek

2013-

Rendvédelem-történeti Hírlevél

2013-

Rubicon: hírlapolvasó

adott év

Studia Iuridica Caroliensia (KGRE)

1(2006)-

Studia Iuvenum Iurisperitorium (PTE)

1 (2001)- 5 (2010) 

Szakmai Szemle

2014-

Szociológiai Szemle

2014-

Tanácsok Lapja

1961-1962

TDK, OTDK :

 

Bibó István Szakkollégium TDK

1999, 2001, 2113, 2005, 2013.

ELTE ÁJK TDK

2000-2004, 2006, 2007, 2009

OTDK. Állam- és Jogtud. Szekció

2007, 2011, 2015.

SZIE ÁJK TDK Optimi Nostri

2007, 2012, 2015

Themis. Egyetemes Jogi Közlöny

1870-1874, 1879

Törvényszéki Csarnok

1860-1872

Tudományegyetem

1953-1957

Új Magyar Közigazgatás

2014-

Új Szó

1948

Ügyészek Lapja

1993. 1, 1994-      

Ügyvédek Lapja

1885-1914

Ügyvédek Lapja

1993 ; 1996-   

Ügyvédi Közlöny

1931-1934

Valóság

2014-

Verseny és Szabályozás

2008-

Versenytükör: hírlapolvasó

adott év

Vezetéstudomány (Corvinus)

2014-

Vörös Újság

1919/V, VI.