Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar legfőbb választott testülete. A Kari Tanács elnöke a dékán. Tagjai az oktatók közöl választott hat egyetemi tanár, hat egyetemi docens, tizenegy adjunktus vagy tanársegéd.

Az oktatást, kutatást támogató alkalmazottak és a nyelvtanárok képviseletében egy fő, illetve a kari HÖK szabályzata szerinti delegálás alapján kilenc tag a következők szerint:

ca) a kari HÖK elnöke,
cb) a hallgatók képviseletében további nyolc tag;
d) egy fő doktorandusz a doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók képviseletében;

Emellett egy fő hallgató a tanszéki diákkörök képviseletében, akit a kari HÖK delegál a kari Tudományos Diákköri Tanács javaslata alapján.

Meghívottként valamennyi tanszékvezető jogosult részt venni a Kari Tanács ülésein. A Kari Tanács a legfontosabb kérdések eldöntésének fóruma, a Kar életének aktív alakítója.

A Kari Tanács elnöke: Dr. Sonnevend Pál egyetemi tanár, dékán

A Kari Tanács titkára: dr. Kovács Norbert kari titkár, a Dékáni Hivatal vezetője