Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A doktori iskola azonosító adatai

Kód

D11

Intézmény

ELTE

Tudományági besorolás

Állam- és jogtudományok

A doktori iskola neve

ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A doktori iskola akkreditálásának éve

2002 (doktori programként akkreditálva 1993-ban)

A doktori iskola vezetői

Elnök

Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. em. 116.

Tanszék

Közigazgatási Jogi Tanszék

Telefon

411-6519, 411-6500/2715

E-mail cím

nagym@ajk.elte.hu

Titkár

Dr. Fazekas János egyetemi docens

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. em. 116.

Tanszék

Közigazgatási Jogi Tanszék

Telefon

411-6519, 411-6500/2715

E-mail cím

fazekas.janos@ajk.elte.hu

A doktori iskola ügyintézője

Ügyintéző

Bencze Andrea

Elérhetőség

Tanulmányi Hivatal, 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12.

Telefon

483-8000/4732

E-mail cím

phdjur@ajk.elte.hu

Félfogadás

a doktori iskola hirdetményei között közzétett ügyfélfogadási időpontokban, illetőleg előzetes bejelentkezés alapján