Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A doktori iskola azonosító adatai

Kód

D11

Intézmény

ELTE

Tudományági besorolás

Állam- és jogtudományok

A doktori iskola neve

ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A doktori iskola akkreditálásának éve

2002 (doktori programként akkreditálva 1993-ban)

A doktori iskola vezetői

Elnök

Dr. Kukorelli István egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér. 1–3.

Tanszék

Alkotmányjogi Tanszék

Telefon

411-6504

E-mail cím

kukorelli.istvan@ajk.elte.hu

Alelnök

Dr. Nagy Marianna tanszékvezető egyetemi tanár

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. em. 107-es szoba

Tanszék

Közigazgatási Jogi Tanszék

Telefon

411-6519, 411-6500/2715

E-mail cím

nagym@ajk.elte.hu

Titkár

Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens, PhD. habil.

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. em. 106-os szoba

Tanszék

Közigazgatási Jogi Tanszék

Telefon

411-6519, 411-6500/2715

E-mail cím

fazekasm@ajk.elte.hu

A doktori iskola ügyintézője

Ügyintéző

Bencze Andrea

Elérhetőség

Tanulmányi Hivatal, 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12.

Telefon

483-8000/4732

E-mail cím

phdjur@ajk.elte.hu

Félfogadás

Szerda: 13–15 óráig
Péntek: 13–15 óráig